Spremi PDF Isprintaj

Admiral Markets UK Ltd Politika Izvršenja Naloga

Odobreno od Upravnog Odbora 8. svibnja 2019

Admiral Markets UK Ltd ("AM UK", "we") je predan pružanju najboljeg mogućeg ishoda svojim klijentima, te ophođenju s klijentima na iskren i transparentan način. Najbolje izvršenje je zahtjev uspostavljen od Markets in Financial Instruments Directive 2014/65EU ("MiFiD) i Financial Conduct Authority (FCA), te se primjenjuje na sve kompanije regulirane u Europi koje provode naloga u ime malih i profesionalnih klijenata. Najbolje izvršenje se odnosi na našu obvezu da poduzmemo sve potrebne korake kako bi ostvarili najbolji mogući rezultat kad dođe do izvršenja naloga u ime naših klijenata, te uzimajući u obzir sve relevantne faktore izvršenja. Mi prakticiramo našu prosudbu u dobivanju najboljeg ishoda za izvršavanje naloga za naše klijente, te uzimajući u obzir sljedeće faktore kad izvršavamo naloge naših klijenata:

 • kompletni obzir (zbroj cijene financijskog instrumenta i troškovi povezani s izvršenjem);

 • brzina i vjerojatnost izvršenja i namirenja;  

 • vrsta i veličina naloga i transkacije te njen utjecaj na tržište; i  

 • drugi faktori za koje vjerujemo da imaju značaj za izvršenje naloga kao što su cijena, brzina i vjerojatnost izvršenja i veličina i priroda namirenja.  

Dodatne informacije vezane za svaki od navedenih su prikazane dolje, te su izlistane prema važnosti koju im pridajemo.

Sveukupno Razmatranje

Najbolji mogući rezultat je određen s obzirom na kompletno razmatranje za privatne klijente. Kompletno razmatranje je sumiranje cijene i svih relevantnih troškova egzekucije financijskog instrumenta. Glavni način na koji to želimo pružiti jest da pogledamo izračun naših cijena ponude / ponude koje se koriste za izvršenje Naloga klijenta kako bi se osiguralo da se poštuje tržišna cijena za referentni proizvod na koji se nalog odnosi. Daljnji troškovi koji su izravno povezani s izvršenjem naloga, kao što su naknade za mjesto trgovanja, naknade za poravnanje i namiru, i sve druge naknade plaćene trećim stranama uključenim u izvršenje naloga, čine dio ukupne naknade.

Ako, na temelju određenog naloga, imamo razloga vjerovati ili klijent izjavljuje da, zbog prirode narudžbe ili čimbenika koji se odnose na klijenta, drugi čimbenici, kao što su vjerojatnost i brzina izvršenja i nagodbe, imaju veći značaj, možemo uzeti u obzir takve čimbenike u izvršenju. U tom slučaju ćemo procijeniti bi li izvršenje transakcije na temelju ukupnog iznosa osiguralo brzo i potpuno izvršenje transakcije. Ako se to ne osigura, procijenit ćemo hoće li djelomično izvršenje naloga na temelju potpunog razmatranja biti korisnije za klijenta od potpunog izvršenja naloga na temelju kriterija vjerojatnosti izvršenja i namire. Ako ne, koristit ćemo kriterij izvršenja transakcije i namire. Također ćemo procijeniti mogući negativni utjecaj vremena izvršenja (brzine) za klijenta i opseg rizika od štete. Ako takva šteta premaši dobitke koji se mogu postići na temelju potpunog razmatranja, koristit će se kriterij brzine.

Brzina Izvršenja

Iako je najbolji rezultat određen u smislu potpunog razmatranja, brzina izvršenja je pažljivo i kontinuirano praćena kako bi se osiguralo da je brzina izvršenja od strane pružatelja likvidnosti i drugih mjesta izvršenja u skladu s pružanjem najboljeg izvršenja. Brzina izvršenja može utjecati na sposobnost AM UK Ltd da osigura izvršenje s minimalnim odstupanjem od cijene. Ako pružatelj likvidnosti ima stalne probleme s odgođenim izvršenjem koja se ne rješavaju u razumnom roku, više se neće koristiti.

Vjerojatnost Izvršenja i Namirenja

Vjerojatnost provođenja je pažljivo razmotrena i konstantno motrena kako bi se osiguralo da izvršenje koje rade pružatelji likvidnosti i ostala mjesta izvršavanja imaju mogućnost provođenja izvršenja i namirenja koje je dosljedno s pružanjem najboljeg izvršenja. Ako pružatelj likvidnosti ima česte probleme s visokom stopom odbijanja koja ne mogu biti razriješena razumnim uvjetima, više se neće koristiti.

Ostali Faktori

Osim obveza najboljeg izvršenja koje ima AM UK, također je i subjekt Principa za Poslovanje koje postavlja FCA, a oni od nas traže da:

 • ponašamo se u poslovanju s integritetom, vještinom, obzirom i marljivošću;

 • promatramo ispravnost standarda i ponašanja tržišta; i

 • vodimo računa o interesima naših klijenata i pošteno ih tretiramo.

AM UK razmatra i kontinuirano prati očite pogreške. Svi instrumenti imaju razumnu cijenu za filtriranje uvjeta koji sprječavaju očite pogreške kao što su nagli porasti cijene.

Poboljšanje cijene i simetrija slippage-a se razmatraju i konstantno prate; mi nećemo prihvatiti pružatelja likvidnosti koji ne pruža price improvement. Pružatelji likvidnosti koji imaju dosljedne probleme s asimetričnim slippage-om koji se ne može riješiti unutar razumnog vremenskog perioda se neće koristiti.

Rad sustava je važan čimbenik za instrumente s jednim pružateljem likvidnosti. Pažljivo se razmatra i prati te gdje postoje stalni problemi koji mogu utjecati na dostupnost cijena uzrokovanu vanjskim čimbenicima kao što su prekidi u sustavu, poduzeti će se korektivni koraci.

Naše obaveze izvršenja se odnose na sve financijske instrumente koje nudimo. Iz tog razloga izvršavamo detaljno motrenje kvalitete izvršenja koja se zaprima na mjestima izvršenja gdje klijent provodi naloga koje izvršava AM UK. Imamo pristup broju različitih izvora podataka kako bi ustanovili tržišnu cijenu, što je naš objektivan pogled na ponude dostupne traderima.

Obično nećemo praviti razliku između narudžbi primljenih od profesionalnih i malih klijenata, iako se u nekim okolnostima naše određivanje relativne važnosti čimbenika izvršenja može razlikovati za profesionalne klijente, npr. gdje vjerojatnost izvršenja može imati prednost nad cijenom.

Mjesta Izvršenja

U odnosu na svaku transakciju za ugovor za razliku ("CFD"), AM UKse ponaša kao upravnik koju djeluje prema odgovarajućim upravnim osnovama. To znači da prilikom ulaska u transakciju s klijentom, provesti ćemo back-to-back transakciju s pružateljem likvidnosti po istim uvjetima. Kao rezultat toga, klijent će raditi samo s AM UK i ne sa tržištem koje je u pitanju. Pružatelj likvidnosti može biti u poziciji kao market maker u odnosu na određenu transakciju ili može ući u transakciju po sličnim uvjetima s drugim pružateljem likvidnosti ili reguliranim tržištem ili MTF/OTF ili ekvivalentom koji nije u EEA juridistikciji. Naš jedini pružatelj likvidnosti je Admiral Markets A.S., iako zadržavamo pravo za korištenje alternativnih pružatelja likvidnosti.

Izričite Upute Klijenata

Ako klijent pruži određene upute za kompletno ili djelomično izvršenje naloga, nalog će biti proveden prema tim uputama. Kad klijent da određene upute AM UK, mi možemo biti spriječeni od praćenja principa i procedura koje su gore naglašene, a cilj im je pružanje najboljeg mogućeg rezultata za klijente. Kada klijent napravi limitirani nalog za Invest Trading račun, nećemo biti obvezni otkriti takvu narudžbu relevantnoj burzi sve dok se ne izvrši limitirani nalog.

Izvršavanje naloga vezanih za dionice i druge financijske instrumente uvrštene u trgovanje na uređenom tržištu

Obično će AM UK izvršavati naloge u vezi s financijskim instrumentima kojima se trguje na uređenom tržištu ili na multilateralnom sustavu trgovanja (npr. Dionice, standardizirani derivati, dionice investicijskog fonda koji su regulirani za kotirano trgovanje) prema sljedećem, gdje je relevantno:

 • Svaki nalog će biti izvršen što prije moguće, ali ne kasnije od dvije minute nakon zaprimanja naloga, tako da se nalog šalje u mjesto trgovanja koje po našem mišljenju nudi najbolji rezultat za klijenta;  

 • Tvrtka može odgoditi slanje naloga ili je odlučiti poslati u sljedećim dijelovima. Možemo odgoditi ako vjerujemo da bi, zbog tržišnih uvjeta ili likvidnosti ili veličine ili prirode naloga, to bilo najpovoljnije rješenje za klijenta;

 • Nalozi klijenata mogu se objedinjavati kako bi se dostavili kao zbirni nalog u skladu s našim postupcima za rukovanje sukobima interesa, obradom naloga za transakcije i izvršavanjem osobnih transakcija;

 • Ako je nalog izvršen protiv AM UK-a ili protiv naloga drugog klijenta, izvršit će se po cijeni koja odgovara tržišnoj cijeni.

Izvršavanje naloga u svezi s financijskim instrumentima kojima se trguje izvan uređenog tržišta i multilateralnog sustava trgovanja

AM UK može izvršiti vaše narudžbe samo izvan uređenog tržišta ili multilateralnog trgovinskog sustava gdje ste naznačili svoj izričiti dogovor.

Takvo over-the-counter (“otc”) trgovanje provodi se samo u instrumentima jedine ugovorne strane, npr. Obveznicama, instrumentima tržišta novca, derivatima s fiksnim prinosom, valutnim derivatima i drugim instrumentima.

Po primitku takve OTC narudžbe, mi ćemo Vam izravno navesti indikativne ili fiksne cijene, nakon čega ćemo zaključiti kupoprodajni ugovor; ili kada prihvatite fiksnu cijenu koju smo naveli ili, u slučaju indikativnih cijena, kada prihvatite cijenu koju potvrđujemo vama. Ako izvršimo takav nalog u vaše ime, obično ćemo izvršiti nalog po cijeni koja odgovara tržišnoj cijeni, koja se izračunava na temelju vanjskih referentnih cijena za odgovarajuću temeljnu imovinu, u mjeri u kojoj je to prikladno i takve cijene su dostupne, plus marža za komercijalni profit margine i troškove za korištenje kapitala i rizike od suprotne strane. AM UK će uvijek morati djelovati u najboljem interesu svojih klijenata i izbjeći bilo kakve sukobe interesa.

Pregovarane Transakcije

U određenim slučajevima, AM UK će citirati indikativnu ili fiksnu cijenu, na primjer, rizičnu cijenu, direktno klijetnima. U takvim slučajevima ćemo zaključiti sporazum o kupnji ili kad prihvatite fiksnu cijenu koju mi kotiramo, ili u slučaju indikativne cijene, kad mi potvrdimo cijenu a vi je prihvatite.

Alternativno, klijent može zatražiti od AM UK-a da uđu u određeni sporazum vezan za financijski instrument (npr. ne limitiran na instrumente koji financiraju transakcije). U takvim slučajevima, mi možemo, nakon pregovora, odlučiti ući u relevantan sporazum s klijentom o pregovaranim uvjetima i odredbama. U tom slučaju gdje je sporazum napravljen između AM UK i klijenta, AM UK neće prenositi nalog u ime klijenta i neće koristiti njegovu diskreciju pri izvršenju klijentovog naloga.

Prijenos Naloga

Kad AM UK prenosi nalog trećoj strani za provedbu, mi ne možemo kontrorilati proces provedbe, niti garantirani provedbu po uvjetima, odredbama i principima koji su propisani u ovoj politici. No AM UK će se držati uvjeta, odredbi i principa naznačenih u ovoj politici kad prenosi naloge trećim stranama i kad odlučuje koje će treće strane provoditi nalog na način koji najviše koristi klijentu. Mi ćemo se potruditi da osiguramo najbolje izvršenje naloga od strane brokera, no ne možemo garantirati najbolje izvršenje za svaki individualni brokerirani trade.

Ova politika je pregledana barem jednom godišnje kako nalažu zahtjevi koje propisuje FCA.