Islamikonto (Swap-vaba) tingimused

 1. Islami (Swap-vaba) konto (edaspidi Swap-vaba) on antud Admiral Markets AS poolt (edaspidi „Admiral Markets”), kelle registrijärgne asukoht on Maakri 19/1, 11 korrus, 10145 Tallinn, Eesti ja kelle suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi (tingimused).

 2. Tingimused täiendavad olemasolevat kliendilepingut ning reguleerivad Swap-vaba konto suhtes kohaldatavaid täiendavaid tingimusi. Lepingu tähenduses on mõistetel ja väljenditel tähendus, mis on neile määratud Admiral Marketsi üldistes äritingimustes.

 3. Swap-vaba konto on loodud klientidele, kes soovivad kaubelda ilma intressita. Me ei anna mingit garantiid, et Swap-vabad kontod vastavad mis tahes usu või veendumuste nõuetele.

 4. Swap-vabad kontod ei maksa ega teeni intresse mis tahes tehingutelt. Kohaldatakse Admiral Marketsi kontode standardseid kursivahesid, vahendustasusid ja muid standardtingimusi.

 5. Admiral Markets võib oma äranägemise järgi:

  1. ajakohastada oma veebisaidil aeg-ajalt Swap-vabade kontodega seotud konreetseid tasusid.

  2. kohaldada ilma eelneva etteteatamiseta täiendavaid komisjonitasusid seoses dividendimaksetega CFD-dele, üksikute aktsiate ja börsil kaubeldavate väärtpaberite eest dividendidevälistel päevadel.

 6. Vahetustehinguteta (swap-vabasid) kontosid tuleb kasutada heas usus ning kliendid ei tohi Swap-vabadasid kontosid kasutada vahetustehingutest kasumi teenimiseks või vahetustehingute maksmata jätmiseks. Samuti peaksid nad arvestama, et nad ei või nõuda selliste vahetustehingute summade tasumist, mis on kaotatud nende reaalsel kauplemiskontol/kontodel ümberarvestamisega üheks või mitmeks Swap-vabaks kontoks perioodil, mil nende reaalne kauplemiskonto/kontod olid ümber arvestatud üheks või mitmeks Swap-vabaks kontoks.

 7. Admiral Markets jätab endale õiguse tühistada Swap-vaba konto staatus, ilma et peaks seda põhjendama. Kui Admiral Markets avastab, et Swap-vaba kontot kuritarvitatakse, kasutades intressi mittemaksmist ära järgmistel põhjustel, kuid mitte ainult: pettus, manipuleerimine, raha tagastamise arbitraaž, tehingute edasi kandmine kasutades Swap-vaba kontot, siis on Admiral Marketsil õigus võtta koheseid meetmeid:

  1. swap-vaba konto staatuse tühistamine kõigile ekspluateerimise kahtluse all olevatele kauplemiskontodele;

  2. Kliendilepingu lõpetamine.

 8. Soovime jätta endale õiguse tühistada igal ajal ükskõik millisele reaalsele kontole antud Swap-vaba konto staatuse, ilma et oleksime kohustatud esitama selgitusi või põhjendusi.