​Neli Price Action kauplemisstrateegiat, mida peaksid teadma

Admirals

Kas teadsite, et hinnakäitumisega seotud kauplemisstrateegiad on tänapäeval finantsturul üks sagedamini kasutatavaid meetodeid? Ükskõik, kas olete lühi- või pikaajaline kaupleja, on väärtpaberite hinna analüüsimine üks lihtsamaid, kuid samas ka võimsamaid viise turul eeliste saamiseks.

Lõppude lõpuks on kõik maailma kauplemisindikaatorid tuletatud hinnast, seega on mõistlik hinnakäitumist uurida, sellest aru saada, sellest õppida ja seda oma kauplemisstrateegias kasutada. Selles artiklis käsitleme kõike, mida peate teadma hinnakäitumisega seotud kauplemisstrateegiate kohta, näiteks: mis on hinnakäitumine ja miks peaksite kaaluma Forexis hinnakäitumisega seotud strateegiate kasutamist ja lisaks räägime põhjalikult sellest, kuidas kaubelda nelja hinnakäitumisega seotud strateegiaga.

Mis on Price Action?

Mõiste Price Action ehk „hinnakäitumine" on lihtsalt väärtpaberite hinnaliikumise uurimine. Hinnakäitumisel põhineva kauplemisstrateegia puhul uurivad kauplejad ajaloolist hinda, et tuvastada kõik vihjed selle kohta, kuhu turg võib järgmisena liikuda. Kõige sagedamini kasutatav hinnakäitumise indikaator on hinnajoonte uurimine, mis paljastab olulisi detaile, näiteks turu avamis- ja sulgemishind ning selle kõrgeim ja madalaim hinnatase konkreetsel ajavahemikul.

Sellise teabe analüüsimine on hinnakäitumisel põhineva kauplemisstrateegia tuum. Tegelikult võiks küsimuse „mis on hinnategevus?" vastus olla, et see on kõigi turul tegutsevate aktiivsete ostjate ja müüjate tegevuse uurimine. Ülejäänud turuosaliste tegevuse analüüsimine annab kauplejatele ainulaadse eelise kauplemisotsuste tegemisel.

Kõige levinumaid hinnakäitumise indikaatoreid nimetatakse küünaldeks ja need moodustuvad omavahel küünlamustrid. Kõik maailma kauplemisplatvormid pakuvad küünla graafikuid - ainuüksi see asjaolu tõestab, kui populaarne on hinnakäitumise strateegiatel põhinev kauplemine.

Price Action - Mis on hinnakäitumise indikaator?

Teame juba varem räägitu põhjal, et hinnakäitumine on kõigi turul aktiivselt osalevate ostjate ja müüjate tegevuste uurimine. Kõige sagedamini kasutatav hinnakäitumise indikaator on küünlamuster, kuna see annab kauplejale kasulikku teavet, näiteks turu avamis- ja sulgemishind ning kõrgeim ja madalaim hinnatase kasutaja määratud ajaperioodil. Vaatame näidet:

Ühepäevast väärtpaberite graafikul tähistavad ülaltoodud küünlad kogu päeva kauplemistegevusi. Mõlemad küünlad annavad kauplejale kasulikku teavet:

 • Kõrgeim ja madalaim hinnatase annavad meile teada, milline oli kauplemispäeva kõrgeim ja madalaim hinnatase
 • Müüja küünal, mille keha on enamasti must või mõnikord punane, ütleb meile, et müüjad domineerisid konkreetsel päeval. Seda seetõttu, et sulgemisaja hinnatase oli madalam kui avamisaja hinnatase.
 • Ostja küünal, mille keha on enamasti valge või mõnikord roheline, ütleb meile, et ostjad domineerisid konkreetsel päeval. Seda seetõttu, et sulgemisaja hinnatase oli kõrgem kui avamisaja hinnatase.

Sellise lihtsa küünlakujulise indikaatori kasutamine on üks esimesi samme hinnakäitumisel põhineva strateegia loomise suunas. Näiteks:

 1. Kui müüja küünla järel läheb järgmine küünal veel madalamale, on see märk sellest, et müüjad müüvad edasi. Selline olukord paneb mõned kauplejad lühikesi positsioone avama või hoidma kinni juba varem avatud lühikestest positsioonidest.
 2. Kui pärast ostja küünalt läheb järgmine küünal veel kõrgemale, on see märk sellest, et ostjad jätkavad ostmist. Selline olukord paneb mõned kauplejad pikki (ostu)positsioone avama või hoidma juba varem avatud pikki positsioone.

Seda tüüpi hinnakäitumise analüüs on vaid üks viis paljudest, kuidas küünlaid kasutada hinnakäitumise indikaatorina. Küünlad moodustavad sageli mustreid, mida saab kasutada hinnakäitumisel põhineva strateegia kujundamiseks. Enne, kui vaatame neid mustreid lähemalt, räägime kõigepealt, kus need kõige paremini toimivad.

Price Action - Hinnakäitumine Forexis kauplemisel

Kuna hinnakäitumisel põhineva strateegiaga kauplemine hõlmab kõigi turul tegutsevate ostjate ja müüjate tegevuse analüüsi, saab seda kasutada kõikidel finantsturgudel. See hõlmab valuutasid, aktsiaindekseid, igat tüüpi aktsiaid, toormeid ja võlakirju. Kõigil neil turgudel olevaid instrumente saate vaadata küünlagraafikul ja seega saate kasutada hinnakäitumise strateegiat.

Forexi turul on hinnakäitumise strateegiatega kauplejatele mõned konkreetsed eelised, näiteks:

 1. Turg on avatud 24 tundi ööpäevas, viis päeva nädalas - võrdsed ostu- ja müügivõimalused kõikides maailmajagudes
 2. Suur likviidsus - võimaldab teil nanosekundites turgudel kauplemist alustada ja lõpetada.
 3. Madalad hinnavahed - mõned, kuid mitte kõik, Forexi valuutapaarid on madalate hinnavahedega, mis võivad hoida kauplejate komisjonitasud madalad.
 4. Finantsvõimendus - saate võtta suure positsiooni väikese sissemaksega. Võite seeläbi palju teenida ning ka palju kaotada, nii et palun kaubelge vastutustundlikult.

Need on vaid mõned põhjused, miks hinnakäitumisel põhinevad kauplemisstrateegiad on Forexis populaarsed. Järgmises artikli osas toome Forexis hinnakäitumisel põhineva strateegia kasutamise kohta näiteid enne, kui liigume edasi spetsiifilisema Forexi hinnakäitumisel põhineva skalpimise strateegia juurde.

Price Action - Hinnakäitumisel põhinevad kauplemisstrateegiad

Kauplemisstrateegia nõuab kolme erinevat elementi: miks, kuidas ja mis.

"Miks" on põhjus, miks te kaalute konkreetsel turul kauplemist. Siinkohal tulevad mängu hinnakäitumise mustrid. Hinnakäitumise analüüsi abil saate aimu, mis tõenäoliselt turul edaspidi toimub - kas tõus või langus.

"Kuidas" on teie kauplemise mehaanika. Põhimõtteliselt on see kauplemisviis. See analüüs hõlmab endas sisenemispunkti, stop-lossi ja sihttaseme kindlaks määramist. Lõppude lõpuks on kauplemine seotud tõenäosustega, nii et peate end kaitsma ja minimeerima kahjumid juhuks, kui turg liigub ootamatult teie vastu.

"Mis" on kauplemise tulemus. Mida te sellega saavutada tahate? Kas kauplete lühiajaliselt või pikaajaliselt? Lõppude lõpuks taandub kõik sellele, kuidas te kasumit teenite ja mida teete juhul, kui tulemused ei vasta ootustele.

Price Action - Hinnakäitumise strateegia #1: Haamer

Haamri hinnakäitumise muster on tõususignaal, mis näitab suuremat tõenäosust, et turg liigub kõrgemale ja seda kasutatakse peamiselt tõusutrendis turgudel. Siin on näide, milline haamer-küünal välja näeb:

Haamer näitab, et müüjad suruvad turu uue madalamale tasemele, kuid müüjad pole piisavalt tugevad, et turg madalal püsiks. Ostjad domineerivad ning turg hakkab tõusma. Nii avamisaja kui ka sulgemisaja hinnatase peaksid mõlemad olema küünla ülemises pooles. Traditsiooniliselt võib sulgemisaja hinnatase olla allpool avamisaja taset, kuid signaal on tugevam sel juhul, kui sulgemisaja tase on kõrgem kui avamisaja tase.

Allikas: Admirals MT5 Supreme Edition, GBP/USD, nädalagraafikul - Andmete vahemik: 25. veebruarist 2018 kuni 27. veebruarini 2019, vaadatud 27. veebruaril 2019 kell 6:18 GMT. - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

 

Ülaltoodud Forexi GBP / USD valuutapaari hinnakäitumise graafikus on kaks näidet haamri mustrist - mõlemad on kuldsetes kastides esile tõstetud. Avamishinna, sulgemishinna, kõrgeimate ja madalaimate hinnamustrite analüüs näitab, et turu tõus on tõenäoline. Nendes näidetes tõusis hind pärast küünalde moodustumist kõrgemale. Muidugi ei lähe alati nii, kuid milline oleks sellise näite puhul parim kauplemisviis?

SISENEMISHIND: tõenäoliselt parim tase kauplemise alustamiseks on see tase, millel järgmine küünal haamer-küünla kõrgpunkti ületab. Selle küünla kõrgpunkt, mis moodustus 10. veebruaril 2019, on 1.2959. Seega võiks sisenemishind olla 1,2960.

STOP-LOSS: tõenäoliselt parim stop-lossi tase on haamer-küünla madalaim punkt. Kui tehing avatakse, sest turg jõuab teatud tasemele, kuid ostjad ei leidu, on tegu ohumärgiga selle kohta, et ostjad ootavad turu langust ja ei kavatse enne seda osta. Seega ei tohiks stop-loss sisenemishinnale väga lähedal olla. Haamer-küünla madalaim punkt on 1.2727, siis võiks stop-lossi tasemeks määrata 1.2726.

SIHTTASE: tehingu edukaks lõpetamiseks on mitu erinevat viisi, näiteks tehingu lõpetamine küünla lõppemisel, kui see on kasumlik või tugi- ja vastupanutasemete sihtimine. Käesoleva näite puhul oleks sihthind 1.3200.

TEHING: kui sisenemishind on 1.2960 ja stop-lossi tase on 1.2726, siis kogurisk on 234 pipsi. Kauplemine 0,1 lotiga tähendaks, et ebaõnnestunud tehingu korral oleks kogukahjum 234 dollarit. Antud näite puhul turg aga tõusis nagu oodatud ja umbkaudne kasum oli 240 dollarit.

Price Action - Hinnakäitumise strateegia #2: Langev Täht

Langeva tähe hinnakäitumise muster on languse signaal, mis näitab suuremat tõenäosust, et turg liigub madalamale ja seda kasutatakse peamiselt langustrendis turgudel. Olemuselt on langev täht haamri mustrile vastupidine. Siin on näide selle kohta, milline langev täht välja näeb:

Langev täht näitab, et ostjad suruvad turu uuele kõrgele tasemele, kuid nad ei ole piisavalt tugevad, et selline olukord püsiks. Turg hakkab langema ning sellel domineerivad müüjad. Nii avamisaja hind kui ka sulgemisaja hind peaksid mõlemad olema küünla alaosas. Traditsiooniliselt võib sulgemisaja hind olla kõrgemal kui avamisaja hind, ent signaal on tugevam sel juhul, kui sulgemisaja hind on avamisaja hinnast madalamal.

Allikas: Admirals MT5 Supreme Edition, GBP/USD, nädala graafikul - Andmete vahemik: 25. veebruarist 2018 kuni 27. veebruarini 2019, vaadatud 27. veebruaril 2019 kell 6:54 GMT. - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

 

Ülaltoodud Forexi GBP / USD valuutapaari hinnakäitumise graafikus on kolm näidet langeva tähe mustrist - need kõik on kuldsete kastidega esile tõstetud. Avamishinna, sulgemishinna, kõrgeimate ja madalaimate hinnamustrite analüüs näitab, et turu langus on tõenäoline. Nendes näidetes langes hind pärast küünalde moodustumist. Muidugi ei lähe alati nii, kuid milline oleks sellise näite puhul parim kauplemisviis?

SISENEMISHIND: tõenäoliselt parim tase kauplemise alustamiseks on see tase, millel turg langeb allapoole langeva tähe madalaimat punkti. Kolmanda langeva tähe küünla madalaim punkt, mis moodustus 4. novembril 2018, on 1.2957. Seega võiks sisenemishind olla 1.2956.

STOP-LOSS: tõenäoliselt parim stop-lossi tase on langeva tähe küünla kõrgeim punkt. Käesoleva näite puhul on langeva tähe küünla madalaim punkt 1.3173 ja seega võiks stop-lossi määrata tasemele 1.3174.

SIHTTASE: tehingu edukaks lõpetamiseks on mitu erinevat viisi, näiteks tehingu lõpetamine küünla lõppemisel, kui see on kasumlik või tugi- ja vastupanutasemete sihtimine. Käesoleva näite puhul oleks sihthind 1.2663.

TEHING: kui sisenemishind on 1.2956 ja stop-lossi tase on 1.3174, siis kogurisk on 218 pipsi. Kauplemine 0,1 lotiga tähendaks, et ebaõnnestunud tehingu korral oleks kogukahjum 218 dollarit. Antud näite puhul turg aga langes nagu oodatud ja umbkaudne kasum oli 293 dollarit.

Täiendage oma teadmisi ja oskusi finantsturgudel kauplemise ja investeerimise kohta Admiralsi koolituspaketi abil. Klõpsake lihtsalt alloleval ribareklaamil ja saategi palju kasulikku tasuta lisateavet.

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

 

Price Action - Hinnakäitumise strateegia #3: Harami

Harami hinnakäitumise muster koosneb kahest küünlast ja esindab ebakindlust turul ning seda kasutatakse peamiselt breakout kauplemises. Seda kutsutakse mõnikord ka sisemise küünla moodustamiseks, sest selle mustri puhul moodustub üks küünal teise sisse. Siin on näide sellest, millised näevad välja langev ja tõusev harami.

Langev harami moodustub, kui müüja küünla kõrgeim ja madalaim tase jäävad eelmise ostja küünla kõrgeima ja madalaima taseme sisse. Kuna uut kõrgpunkti ei saavutatud, siis esindab langev harami ebakindlust turul, mis võib viia turu languseni.

Tõusev harami moodustub, kui ostja küünla kõrgeim ja madalaim tase jäävad eelmise müüja küünla kõrgeima ja madalaima taseme sisse.Kuna uut madalpunkti ei saavutatud, siis esindab tõusev harami ebakindlust turul, mis võib viia turu tõusuni.

Siin on mõned näited tõusvatest ja langevatest haramidest, mis teatud aja jooksul moodustuvad.

Kuidas neid mustreid hinnakäitumisel põhinevates kauplemisstrateegiates kasutada? Selleks on olemas mitmeid viise, millega tasub katsetada, et endale sobivaim leida. Siin on mõned reeglid, millega alustada:

Kauplemine tõusva harami hinnakäitumismustriga

 1. Tuvastage tõusva harami muster (ostja küünla kõrgeim ja madalaim tase moodustub eelmise müüja küünla kõrgeima ja madalaima taseme sees).
 2. Alustage tehingut 1 pipi võrra eelmise küünla kõrgeimast punktist kõrgemal.
 3. Määrake stop-loss 1 pipi võrra eelmise küünla madalaimast punktist madalamale (selleks, et nö tehingule hingamisruumi anda).
 4. Määrake sihttasemeks summa, mis on võrdne pipsidega, mille kaotamisega olete valmis riskima.
 5. Kui uue küünla moodustama hakkamisega ei avata tehingut, siis tühistage see tehing. Kui tehing on avatud, siis oodake kuni saavutatakse stop-loss või sihttase.

Siin on näide, milline näeks välja ülaltoodud reeglitel põhinev kauplemine.

Allikas: Admirals MT5 Supreme Edition, AUD/CAD, nädala graafikul - Andmete vahemik: 11. juunist 2017 kuni 28. veebruarini 2019, vaadatud 28. veebruaril 2019 kell 11.49 GMT juures. - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

 

Ülaltoodud AUD / CAD graafikus on moodustunud tõusev harami. Ülaltoodud reeglit kasutades võib sisenemishind olla kõrgem kui viimase küünla kõrgeim punkt, kuid stop-loss peaks olema samal tasemel nagu eelmise küünla madalaim punkt. Kui uue küünla moodustama hakkamisega ei avata tehingut, siis tühistage see tehing ja otsige uus potentsiaalselt kasumlik tehing. Kui tehing on avatud, siis oodake kuni saavutatakse stop-loss või sihttase.

Kauplemine langeva harami hinnakäitumismustriga

 1. Tuvastage langeva harami muster (müüja küünla kõrgeim ja madalaim tase moodustub eelmise ostja küünla kõrgeima ja madalaima taseme sees).
 2. Alustage tehingut 1 pipi võrra eelmise küünla madalaimast punktist madalamal.
 3. Määrake stop-loss 1 pipi võrra eelmise küünla kõrgeimast punktist kõrgemale (selleks, et nö tehingule hingamisruumi anda).
 4. Määrake sihttasemeks summa, mis on võrdne pipsidega, mille kaotamisega olete valmis riskima.
 5. Kui uue küünla moodustama hakkamisega ei avata tehingut, siis tühistage see tehing. Kui tehing on avatud, siis oodake kuni saavutatakse stop-loss või sihttase.

Price Action - Hinnakäitumise strateegia #4: Forexi hinnakäitumisel põhinev skalpimine

Olemas on mitmeid erinevaid hinnakäitumisel põhinevaid kauplemisstrateegiaid skalpimise jaoks. Kuna skalpimisega kaasnevad väga lühikesed tehingud mitu korda päevas, siis on selle strateegia jaoks palju filtreid vaja.

Üks oluline filter on selliste turgude leidmine, mis trendivad ja aitavad kauplejatel tuvastada, kas seal domineerivad ostjad või müüjad. Libisevad keskmised (MA) on kasulik kauplemisindikaator, mis aitab seda tuvastada. Kuna skalpijad tegutsevad kiiresti ja lühiajaliselt, siis on nende jaoks parimad kiired libisevad keskmised, näiteks 20 ja 50 perioodi libisevad keskmised, mida seda tüüpi kauplejad üldiselt kasutavad.

Nüüd tutvustame mõnda Forexi hinnakäitumisel põhinevat skalpimise reeglit, milles on olulisel kohal libisevad keskmised, trendid, hinnakäitumine, sisenemishind ja stop-loss.

Pikk positsioon

Lühike positsioon

4 tunni graafik

4 tunni graafik

20 MA kõrgemal kui 50 MA

20 MA madalamal kui 50 MA

Haamer või tõusev harami

Langev täht või langev harami

Hinnakäitumismustrid moodustuvad 20 MA ja 50 MA vahel

Hinnakäitumismustrid moodustuvad 20 MA ja 50 MA vahel

Sisenemishind: 1 pip küünla kõrgeimast punktist kõrgemal

Sisenemishind: 1 pip küünla madalaimast punktist madalamal

Stop-loss: 1 pip küünla madalaimast punktist madalamal

Stop-loss: 1 pip kõrgeimast punktist kõrgemal

Sihttase: sisenemishind - stop-loss

Sihttase: sisenemishind - stop-loss

Tühistage tehing, kui see ei alga uue küünla moodustumisel

Tühistage tehing, kui see ei alga uue küünla moodustumisel

See on vaid näide, et panna teid mõtlema, kuidas arendada oma kauplemismeetodeid. Mis tahes strateegia korral tuleb ette nii võite kui ka kaotseid, seega hallake oma riske mõistlikult. Vaatame nüüd strateegia näidet:

Allikas: Admirals MT5 Supreme Edition, CAD/JPY, päevagraafikul - Andmete vahemik: 14. juulist 2017 kuni 28. veebruarini 2019, vaadatud 28. veebruaril 2019 kell 3:32 GMT. - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

 

Ülaltoodud CAD / JPY graafik näitab hiljutist stabiilset tõusu. Vaatame seda neljatunnisel graafikul:

Allikas: Admirals MT5 Supreme Edition, CAD/JPY, 4 tunni graafikul - andmevahemik: alates 5. veebruarist 2019 kuni 28. veebruarini 2019, vaadatud läbi 28. veebruaril 2019 kell 3:34 GMT. - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

 

Kahekümne perioodi libisev keskmine (sinine joon) on kõrgemal viiekümne perioodi libisevast keskmisest (punane joon). See vastab osale ülaltoodud reeglitele. Järgmine samm on tuvastada hinnakäitumine libisevate keskmiste vahel.

Allikas: Admirals MT5 Supreme Edition, CAD/JPY, 4 tunni graafikul - Andmete vahemik: alates 5. veebruarist 2019 kuni 28. veebruarini 2019, vaadatud läbi 28. veebruaril 2019 kell 3:38 GMT. - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

 

Ülalolevas graafikus näitavad kuldses kastid haamri ja tõusva harami mustreid, mis on välja kujunenud libisevate keskmiste vahel. Kaks esimest hinnamuutust olid tõusud, kuid pärast seda langes hind madalamale, stop-lossile lähemale, mille tulemuseks oli kaks kahjumis tehingut. Samas järgmisena hakkasid hinnad muudkui kõrgemale liikuma, mille tulemus oli tõenäoliselt kasum olenevalt sellest, mis oli kaupleja sihttase.

Price Action - hinnakäitumine - Kokkuvõte

Hinnameetmetega kauplemine on võimas vahend ja seda kasutavad laialdaselt kauplejad kogu maailmas. See on hea aeg see oma kauplemisse lisada!

Kauple riskivaba demokontoga

Kas teadsite, et on võimalik kaubelda virtuaalse valuutaga, kasutades reaalajas turuandmeid ja professionaalsete kauplemisekspertide arvamusi, seadmata ohtu oma kapitali? Just nii. Admirali Marketsi riskivaba demo kauplemiskonto abil saavad professionaalsed kauplejad oma strateegiaid testida ja neid täiustada, riskimata oma rahaga.

Demokonto on parim koht, kus algaja kaupleja saab end kauplemisega mugavalt tunda või kogenud kauplejad harjutada. Mis iganes eesmärk ka poleks, demokonto on tänapäeva kaupleja jaoks vajalik. Avage täna oma TASUTA DEMO kauplemiskonto, klõpsates alloleval ribareklaamil.

Kauple Forexil ja CFD-dega

Kauple üle 40 valuutapaari CFD-dega 24/5

 

Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid

Avastage maailma #1 mitme-varaline kauplemisplatvorm

Admirals pakub professionaalsetele kauplejatele võimalust kaubelda kohandatud ja täiendatud versiooniga MetaTrader 5, mis võimaldab teil kogeda kauplemist oluliselt kõrgemal ja tasuvamal tasemel. Kogege eeliseid, nagu näiteks "Market Heat Map", mis lubab Teil võrrelda erinevaid valuutapaare, et näha, millised neist võivad olla tulusad investeeringud. Lisaks pääsete ligi reaalajas kauplemisandmetele ja veel palju muud. Klõpsake alloleval ribareklaamil, et alustada MT5 Supreme Editioni TASUTA allalaadimist!

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädala prognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admirals ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.

3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admirals kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.

4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Jens Klatt, elukutseline kaupleja ja analüütik, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admirals Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.

6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiralsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
NFP kauplemine ​- mida kujutab endast USA NFP aruanne ja kuidas seda kaubelda?
Sisukord NFP kauplemine - mis on NFP aruanne? NFP kauplemine - miks on NFP Forexis nii tähtis? NFP kauplemine - kuidas NFP aruannet tõlgendada ja kauplemiseks kasutada? NFP kauplemine - NFP aruande mõju Forexi turule NFP kauplemine - Strateegiad NFP aruande Forex kauplemiseks Kokkuvõte - k...
Parimad kauplemisstrateegiad
Kas teadsite, et tõhus kaubandusstrateegia aitab teil parandada kauplemistulemusi ja lihtsustab otsuste tegemist? Kuid milline on tõhus kauplemisstrateegia?Käesolev artikkel annab põhjaliku ülevaate kuuest erinevat kauplemisstrateegiast ja paljudest kauplemisstrateegiate näidetest. Samuti leiate hul...
Fibonacci Forex - põhjalik juhend kauplemiseks
Selles ulatuslikus juhendis uuritakse põhjalikult Fibonacci kauplemisstrateegiat ja Fibonacci (Fib) tagasipõrkeid, tehakse kindlaks, miks need on kauplemisel olulised ja miks nad on olulised Fibonacci kauplemisstrateegia loomisel. Lisaks käsitletakse strateegiaid, mida saab kasutada Fibonacci Retrac...
Vaata kõiki