Mis on Smart Money? Kauple nagu riskifondi juht

Jérémy DELSOL

Smart Money on kauplemis- ja investeerimisstrateegia, kus turuosalised püüavad ära kasutada institutsionaalsete investorite ja suurte investeerimisfondide positsioone.

Mis on Smart Money?

Smart Money (SM) ehk eesti keeles "nutikas raha" on lähenemine invetseerimisele, kus kauplejad jälgivad institutsionaalseid investoreid ja keskpanku, et püüda turuliikumisest ette jõuda.

Pea meeles, et kauplemine on nullsumma mäng: iga kaotaja kohta on üks võitja.

Institutsionaalsed turuosalised on suure kapitaliga investorid ja spekulandid, nagu suured pangad. Taolised pangad ja asutused vajavad turul ostmiseks ja müümiseks likviidsust, sest nende tehingumaht on hallatavate summade ja hoitavate portfellide tõttu väga suur.

Seetõttu tulevad nende tekitatud liikumised turgudel erainvestoritele sageli üllatusena.

Näiteks:

Paljud erainvestorid kurdavad sageli, kuidas tehingust väljutakse kahjumiga, kuid peagi pärast seda liigub turg oodatud suunas. Seda tuntakse ka kui turumanipulatsiooni või turulõksu. 

Tekib küsimus, kas graafikutelt on võimalik tuvastada, kus institutsionaalsed turuosalised on sekkunud? Nagu tuleb alati kauplemise ja investeerimise puhul meeles pidada, alati pole võimalik võita ja sama kehtib ka institutsionaalsete investorite esitatud tehingukorralduste tuvastamise kohta.

Graafikutelt on siiski võimalik leida hinnatsoone, mida on tõenäoliselt manipuleerinud Smart Money Forex! Uurime seda järgnevalt lähemalt.

Algajast meistriks

Õpi 20 päevaga kauplema - alates seadistustest kuni tehingute täitmiseni

Order blocks (tehingukorralduste plokid)

Smart Money kohaselt on order block (tehingukorralduste plokk) hinnatsoon, kus on käivitunud suur hulk ostu- või müügikorraldusi, mis võivad tulla Smart Money kaudu.

Need jätavad turgudele loetavad ja tõlgendatavad jäljed, mõjutades graafikuid teatud maksimumide ja miinimumide kujunemisel.

Tehingukorralduste plokkide tsoonid on:

 • Viimane langutrendi kujutav liikumine enne tõusu (viimane müük enne ostu)
 • Viimane tõusutrendi kujutav liikumine enne langust (viimane ost enne müüki)

Viimane langus- või tõusutrendi kujutav liikumine võib koosneda viimasest langevast või tõusvast küünlast või küünalde rühmast.

Imbalance (tasakaalutus)

Tasakaalutus, tuntud ka kui FGV (fair value gap) ja imbalance, on viis, kuidas graafikutel asjakohaseid tsoone ja tehingukorralduste plokke leida. FGV moodustab kolm jaapani küünalt.

Kui kolmanda küünla vari ei puuduta esimese küünla varju, siis tasakaalutust näitab teine küünal, mis on esimese ja kolmanda küünla lõpp-punktide vahel.

Tasakaalutus peegeldab olulist erinevust pakkumise ja nõudluse vahel. See võib tuleneda Smart Money tehingukorraldustest. Sellisel juhul peaksid need tsoonid olema joondatud tehingukorralduste plokkide tsoonidega.

Tasakaalutus võib olla tingitud erinevatest teguritest, näiteks majandusuudiste avaldamisest, poliitilistest sündmustest või suure hulga tehingukorralduste samaaegselt esitamisest.

Smart Money lähenemise kohaselt esindavad tasakaalutused institutsionaalsete investorite algatatud võimalike liikumiste nähtavat jälge. Nüüd, kui oleme selgitanud, mida Smart Money endast täpsemalt kujutab, liigume edasi lähenemise põhikontseptsiooni likviiduse juurde.

Likviidsus

Kauplejate jaoks, kes kasutavad Smart Money lähenemist, on likviidsuse kontseptsioon äärmiselt oluline. Kuidas on likviidsus graafikutel kujutataud?

Likviidsus võib esineda erineval kujul, näiteks:

 • Maksimum / miinimum
 • topelttipp või -põhi
 • Langustrendi joon/ tõusutrendi joon

Neid likviidsuse märke otsivad institutsionaalsed investorid oma korralduste ning positsioonide aktiveerimiseks. See on ka üks põhjustest, miks sul võib olla kahjumis positsioon, kuigi turg liigub õiges suunas.

Trend

Smart Money strateegia puhul on oluline mitte piirduda graafikuid analüüsides vaid ühe ajavahemikuga. Lisaks, institutsionaalsed investorid uurivad ja saavad kasu suhteliselt suurte ajavahemike jooksul esinevatest turutrendidest, mistõttu on mõistlik seda protsessi järgida ja püüda nendega samas suunas kaubelda.

Kuid ole ettevaatlik: alati võib vigu ette tulla ja äkiliselt raha kaotada.

Smart Money trendi uurimiseks võite kasutada Dow teooriat. Teooria võimaldab meil mõista Smart Money suundumust ja kui seda kasutatakse suuremates ajavahemikes, siis saame sekkuda väiksemates ajavahemikes vastavalt suundumusele. Kui trend on tuvastatud, peame mõistma, kuidas Smart Money kauplejad turgudel tegutsevad!

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

Smart Money strateegia

Smart Money strateegia viieks põhisambaks on:

 • 1. Trend
 • 2. Tehingukorralduste plokid
 • 3. Tasakaalutus
 • 4. Likviidsus
 • 5. Muutus olekus

Võtame näiteks pullituru päevagraafikul (D1), mis on Dow teooria kohaselt tõusutrendis.

Allikas: Admirals MetaTrader - USDJPY päevagraafik - andmevahemik: 15. mai 2022 - 18. mai 2023. Jäädvustatud 18. mail 2023. Pange tähele, et varasem tootlus ei ole tulevase tootluse usaldusväärne näitaja.

Näeme, et moodustuvad üha kõrgemad tipud (punased täpid) ja põhjad (rohelised täpid), mis kujutab esimest punkti meie Smart Money strateegia põhisammaste nimekirjas.

See kontseptsioon väljendab ka struktuurimurde (break of structure) põhimõtet. Pulliturul on ostukorralduste esitamise jaoks õige punkti tuvastamiseks vaja näha, et hind tõuseb viimasest tipust kõrgemale.

Punkti tuvastamiseks peame leidma kõige hiljutisema tehingukorralduste ploki. Selleks vaatame viimase miinimumi alguspunkti enne tasakaalutuse tekkimist (märgitud rohelise noolega). See on viimane langust kujutav küünal enne tõusu ning seindab teist ja kolmandat punkti meie nimekirjas.

Allikas: Admirals MetaTrader - USDJPY tunnigraafik - aeg: 15. mai 2022 - 18. mai 2023. Jäädvustatud 18. mail 2023. Pange tähele, et varasemad tulemused ei garanteeri usaldusväärselt tulevast tootlust.

Päeva tehingukorralduste plokk D1 on märgitud halliga. Näeme, et ploki lõpus hind proovib ja põrkab. Aga mis on vahepeal juhtunud?

Nagu näha, oli enne tehingukorralduse ploki tsooni vaja palju likviidsust (punane tõusutrendi tähistav joon ja topeltpõhja moodustumine). Neile lisandub järjestikuste miinimumide murdmine, mis kõik panustasid, et hind liiguks päeva tehingukorralduste ploki tsooni.

Hind murdis mitmeid likviidsustasemeid ja testis päeva tehingukorralduste plokki. See tähendab, et jaemüüjad kalduvad panustama USDJPY langusele, samas kui institutsionaalsed turuosalised ehk Smart Money kaldub pigem ostma. Seda nimetame ülekandeks tugevate ja nõrkade (Smart Money ja erainvestorite) vahel. See on meie nimekirjas punkt number 4!

Ja seetõttu hakkab D1 tehingukorralduste plokis tunnitrend pöörduma, murdes viimase maksimumi (märkuse "ENTRY juures) ja käivitades muutuse olekus. See oleku muutus võib olla võimalus püüda ära kasutada üldisemat tõusutrendi, mis peaks ootuste kohaselt päevagraafikus eelmise kõrgeima taseme suunas liikuma. See on meie Smart Money strateegia viies sammas.

Kokkuvõte

Kokkuvõtlikult on Smart Money veel vähetuntud lähenemine, mis eristab institutsionaalseid investoreid (Smart Money) ja erainvestoreid (Dumb Money).

See keskendub tehingukorralduste plokkide ja tasakaalutuste tuvastamisele, püüdes välja selgitada, kuidas institutsionaalsed investorid on end positsioneerinud. Põhiline punkt siinjuures on likviidsuse otsimine.

Kas soovid Smart Money strateegiat proovida?

Tee seda Admiralsi demokontol, kus saad kaubelda reaalsetes turutingimustes, kasutades virtuaalset raha:

Kauple riskivabal demokontol

Harjuta kauplemist virtuaalses keskkonnas

Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:

Meist: Admirals

Reguleeritud ja auhinnatud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admirals pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning investeerida aktsiatesse ja ETF-idesse.

Head kauplemist! 

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 • See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu. 
 • Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admirals ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte. 
 • Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiralsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks. 
 • Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Roberto Rivero, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal. 
 • Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiralsi Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust. 
 • Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiralsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. 
 • Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.
POPULAARSEIMAD ARTIKLID
​Neli price action kauplemisstrateegiat, mida peaksid teadma
Kas teadsite, et price action'i ehk hinnakäitumisega seotud kauplemisstrateegiad on tänapäeval finantsturgudel üks sagedamini kasutatavaid meetodeid? Ükskõik, kas kauplete lühi- või pikas plaanis, on väärtpaberite hinna analüüsimine üks lihtsamaid, kuid samas ka tõhusamaid viise turul teistest...
Mis on turutrend? 5 trendikat sektorit aastaks 2024
Turutrendide tuvastamine on tehnilise analüüsi läbiviimiseks oluline oskus. Miks? Kuna need võimaldavad meil tuvastada turuliikumise tähendust, teha järeldusi ja langetada nende põhjal otsuseid. Järgenvalt anname ülevaate, mis on turutrendid ja jagame viite trendi finantsmaailmas, m...
Parimad kauplemisstrateegiad
Kas teadsite, et tõhus kaubandusstrateegia aitab teil parandada kauplemistulemusi ja lihtsustab otsuste tegemist? Kuid milline on tõhus kauplemisstrateegia?Käesolev artikkel annab põhjaliku ülevaate kuuest erinevat kauplemisstrateegiast ja paljudest kauplemisstrateegiate näidetest. Samuti leiate hul...
Vaata kõiki