Kuidas saada online kauplejaks?

Admirals
18 min lugemine

Finantsturgudel kauplemine on investeerimispankadele ja teistele finantsinstitutsioonidele tulutoov tegevusvaldkond. Selles artiklis uurime, mida tähendab professionaalne kaupleja ja kes on kaupleja, millise kauplemiskoolituse peab kaupleja läbima, kus õppida kauplemist ning loomulikult ka sellest, milliseks võib kujuneda kaupleja sissetulek.


Online kauplemine: kuidas siseneda?

Valuutaga kauplemine on valdkond, kuhu sisenemine ei ole keeruline; see on huvitav, võimaldab areneda ja pakub palju võimalusi, kuid väga paljud kauplejad ei suuda valuutaturul häid tulemusi saavutada. Tegelikult kaotab raha üle 80% kauplejatest, kes püüavad valuutakurssidelt teenida. Käesolevas artiklis selgitame, kuidas saada valuutaturgudel ehk Forex kauplejaks ning millised on Forex-turu algaja seisukohalt parimad kauplemistavad.


Alustame heast uudisest – juba see, et seda artiklit loete, on esimene samm teel veebipõhiseks kauplejaks saamisel.

Kes on treider või online kaupleja

Professionaalne online kaupleja ehk treider on töötaja, kes sageli kuulub finantsinstitutsiooni (suurpanga, investeerimisfondi, riskifondi) alalisse meeskonda ning kes annab turul tehingukorraldusi (ordereid). Orderid võivad olla esitatud finantsinstitutsiooni enda nimel (oma arvel kauplemine) või seotud klientide investeerimiskontodega.

Treideri amet jaguneb mitmesse kategooriasse lähtuvalt turu liigist, kus kauplemiseks on saadaval valuutad (Forex), aktsiad, võlakirjad, metallid, kohv jne. Kaasaegses maailmas kaubeldakse praktiliselt kõigega ning reaalsed kaubad (liha, kohv jne) on seotud lepingutega, millega on võimalik kaubelda. Suurem osa turul eksisteerivatest lepingutest käsitleb rahalisi (valuuta)makseid ja mitte füüsiliste kaupade tarnet.

Rahaturul tegutsev treider haldab oma töös panga või klientide lühiajalisi või keskpika perspektiivi rahastamisvajadusi või ülejääke.

Professionaalne kaupleja võtab oma töös lisaks klientide finantsvajadustele arvesse ka lühemas või keskpikas perspektiivis oodatud valuutakursside kõikumisi.

Aktsia treideri otsuste aluseks on aktsiate valuatsioonid, kuid eelkõige ootused klientide käitumisele – tema eesmärgiks on osta aktsiaid enne hinnatõusu ja müüa enne langust.

Mida online kauplejana töötamine tähendab

Treider on kaupmees: ta müüb ja ostab oma või klientide arvel lepinguid.

Treideri amet on üks nendest finantssektori töökohtadest, millest paljud unistavad. Suur osa rahanduse õppijatest soovivad saada just väärtpaberimaakleriks või treideriks. Klientide nimel või oma arvel tegutsevate professionaalsete treiderite ridadesse soovivad asuda isegi ilma vastava hariduseta inimesed. Jutud suurtest treideritest, kes on oma tegevusega peaaegu panku põhja lasknud, on vaid ajakirjanduse ja teleuudiste loodud müüt.

Siiski teavad ainult vähesed, milles seisneb tegelikult treideri ehk online kaupleja töö, milline on algaja kaupleja sissetulek, milline on treiderite keskmine palk või millist haridust on selle töö tegemiseks vaja. Käesolevas artiklis püüame vaadata treideri tööd just sellest vaatenurgast.

Online kaupleja - kes ta on?

Finantssektoris on treider ehk online kaupleja isik, kes ostab ja müüb finantsinstrumente kas oma klientide nimel või oma arvel (nn prop trader). Sõna „treider" tuleneb ingliskeelsest verbist „to trade", mis tähendab „kauplema." Üldises tähenduses on treider kaupmees: investeerimisfirmas või pangas on treider turule spetsialiseerunud töötaja, kes ostab või müüb väärtpabereid, tuletisinstrumente, valuutasid jne.

Populaarne kauplemisplatvorm mitme varaga kauplemiseks


 

Olles nüüd saanud ülevaate treideri mõistest, vaatame lähemalt, millist tööd teeb professionaalne online kaupleja.

Professionaalse online kaupleja töö

Treideri töö võib olla üsna eripalgeline ning nende hulgas võib eristada kahte liiki kauplejaid:

 • kliendi arvel kaupleja;
 • oma arvel kaupleja (proprietary trader).

Sageli töötab treider finantsinstitutsioonis ning täidab oma tööandja klientide investeerimiskontodega seotud müügi- ja ostukorraldusi. Sellisel juhul ei võta treider ise turul praktiliselt mingeid riske – teatava riski katmiseks müüb ja ostab finantsinstrumente klient. Sellises töös võivad treideri klientideks olla ka suured reaalmajanduse ettevõtted, millel endal väärtpaberitega tegelevat osakonda pole, või ka teised finantsinstitutsioonid.

Oma arvel kauplemisega tegelevaid treidereid on finantsinstitutsioonides üha vähem. Miks? Oma arvel kauplev treider võtab turul riski oma tööandja nimel ja omab investeeringute valikul teatavat kaalutlusõigust. 2007. aasta majanduskriisi käigus said finantsinstitutsioonid oma arvel kaubeldes suuri kahjumeid ning tänapäeval on see tegevus palju vähem levinud kui minevikus.

Oma arvel kauplemisega võivad veebipõhiste kauplemisplatvormide vahendusel tegeleda ka eraisikud. Kuigi veebipõhised maaklerid pakuvad ka finantsvõimendust, kauplevad eraisikutest kauplejad oluliselt väiksemates summades kui professionaalsed treiderid. Kuna veebipõhistel platvormidel kaubeldakse sageli börsiväliselt (OTC), on kogu statistika oma arvel kauplejate edukuse kohta vaid hinnanguline. Nii palju treideri tööst ja selle erinevatest liikidest.

Uurime nüüd, kuidas saada kauplejaks.

Online kaupleja – kuidas õppida kauplema finantsturgudel?

Oma arvel kauplemise ning professionaalse kauplemise maailm on aja jooksul palju arenenud. Esialgu töötati füüsiliselt börsi ruumides. Arvutustehnoloogia ja interneti arenedes on kauplemisest saanud arvutitöö ja välkkauplemisega tegelevad juba robotid. Tänapäeval on kaupleja peamiseks abimeheks C++, VBA või muu keele programmeerija. Treideriks saamisel võib abi olla järgmiste õppekavade läbimisest:

 • ülikooli magistrikraad finantsturgude alal;
 • magistrikraad inseneriteadustes spetsialiseerumisega kvantitatiivanalüüsile;
 • äriülikooli finantsturgude programm (nt HEC Prantsusmaal või ESCP Europe);
 • magistrikraad rahanduses

Hea inglise keele oskus on hädavajalik ning rahvusvahelises kontekstis on plussiks ka iga vähem levinud võõrkeele oskus.

Online kaupleja sissetulek

See teema on põhjuseks, miks paljud inimesed soovivad treideriks saada. Finantsmaailmast ja rikastest finantsturgudel kauplejatest on tehtud nii palju filme, et paljude vaimusilma ette kerkib kohe luksusautos ringi sõitev ja kadestamistväärt elu elav börsimaakler. See pilt ei vasta aga sugugi kõigi finantssektori töötajate või kauplejate igapäevale.

Värskemate tööpakkumiste kohaselt Euroopas võib alalise töölepinguga treideri assistent teenida umbes 40–45 000 eurot aastas. Treideri assistent tegeleb eelkõige VBA-keeles programmeerimisega.

Suurema kogemuse tõttu on professionaalse treideri või väärtpaberimaakleri palk oluliselt suurem, kuid konkreetset määra on selle ameti juures võimatu välja tuua.

Ajakirja Le Point andmetel oli 2014. aastal näiteks Prantsusmaa treiderite (pangad Société Générale ja BNP Paribas) keskmine aastapalk miljon eurot. Kuid tegu on siiski hinnanguliste andmetega ning tegelikku pilti ja keskmist palka, mis hõlmaks treidereid üldiselt, on siiski keeruline leida. Miks?

 • Treiderite keskmine palk ei ole kuigi informatiivne: Pariisis on see üldiselt madalam kui Londonis, mis jääb omakorda alla Ameerika treiderite keskmisele palgale.
 • Keskmine kaupleja sissetulek ei ole treiderite puhul kuigi kõnekas, sest käärid kõrgeima ja madalama palga vahel on äärmiselt suured, ning tegelikkust peegeldava info saamiseks on mõttekam vaadata mediaanpalka.
 • Kui guugeldate märksõnu „treider" või „treideri palk," ei saa te samuti targemaks: pole mingit viisi kindlaks teha, kas kõik need inimesed, kes internetis oma 1000-eurose päevateenistusega kelgivad, ka tõtt räägivad ja, mis veelgi olulisem, isegi kui nad tõtt räägivad, ei garanteeri miski, et ka teil see õnnestuks.

Näiteid online kaupleja tööülesannetest

Uurisime netis avaldatud töökuulutusi ja panime kokku nimekirja treideri tavapärastest tööülesannetest.

Kaupleja assistent

 • Tooteportfelli haldamine – turuparameetrite ajakohastamine, kauplemistulemi kirjeldamine
 • Osalemine hinnastamises ja haruldasemate tuletisinstrumentide lepingute täitmisel – hüpoteesid mudelite loomiseks, lepingu täitmine, riski maandamine
 • Kauplemise töövahendite arendus – tururiski mõõtmine, valuutaarbitraaži võimaluste tuvastamine
 • Front office'i abistamine kauplemisel ja muudes tegevustes
 • Koostöö tugiteenustega (nn middle office ja back office) käimasolevate tegevuste seireks
 • Klientidele ja juhtkonnale saadetavate aruannete arendus ja automatiseerimine
 • Kauplemisotsuste tegemise abivahendite arendus
 • Osalemine tehingutes väärtpaberite, dünaamiliste sertifikaatide, repode, TRSide, laenudega
 • Vajalikud programmeerimisteadmised: Visual Basic, Pyhton. Matlab, R, C++
 • Toodetega seotud riskide seirevahendite arendus
 • Ülesannete automatiseerimine kasutades Excel VBAd
 • Hinnastamisvahendite arendus: hindade kataloogi haldamine koostöös kvantitatiivanalüüsi meeskondadega (Excel VBA) ja hinnaliikumiste automatiseerimise töövahendi arendus kauplemise, müügi ja struktureerimise jaoks
 • Abi tehingute dokumenteerimisel
 • Abi middle office'i ja back office'i probleemide lahendamisel
 • Haldustööriista arendus ja haldus
 • Töölaua rakenduste uute funktsioonide arendus (P&L, riskianalüüs, hinnastamine jne)

Kaupleja

Professionaakseks treideriks ehk kauplejaks saamine on kõige lihtsam, kui alustate assistendina. Pangad avaldavad vastavaid töökuulutusi eelkõige internetis ja tööportaalides on rohkem näha nooremtreideri või nooremmaakleri kui treideri otsingukuulutusi. Mõnikord otsitakse lihtsalt treiderit, kuid sagedamini börsimaaklerit, kellelt eeldatakse ka isikliku kliendiportfelli kaasatoomist.

 • Varahalduse ja privaatpanganduse taustaga (noteeritud ja börsiväliste) tuletisinstrumentide maakler:
 • vahetustehingutega kauplemine;
 • aktiivne ettepanekute tegemine optsioonistrateegiate osas;
 • heade suhete hoidmine kõigi vastaspooltega.

Online kaupleja - Milliseid omadusi ja oskusi neilt oodatakse

Analüüsisime tööpakkumisi ja leidsime järgmised nõudmised:

 • esmane kogemus tuletisinstrumentide ja vahetusvõlakirjadega kauplemisel, eelistatult varahaldusfirmas või pangas, võime senist kogemust rakendada ja proaktiivselt tegutseda;
 • finantsturgude hea tundmine ning põhjalik arusaam mitme finantstoote (futuurid, optsioonid, vahetustehingud, krediidiriski vahetustehingud, vahetusvõlakirjad…) toimimisest;
 • head arendajaoskused (VBA);
 • isikuomadused – dünaamiline, hea inglise keele oskusega, avatud, täpne, armastab töötada meeskonnas, konkreetne, väga hea analüüsi- ja kohanemisvõimega;
 • kõrgem haridus majandus- või tehnikateadustes;
 • esmased kogemused finantsinstrumentidega kauplemisel või trade roomis;
 • eeliseks on Euroopa aktsiaturgude tundmine;
 • iseseisev, analüütiline ja proaktiivne, suurepärane kuulaja ja stressijuhtija;
 • valdab inglise keelt, teised võõrkeeled on eeliseks;
 • ärikooli-, kõrgema tehnikakooli või ülikooliharidus;
 • peaeriala: rahandus, matemaatika, informaatika;
 • võime kirjutada selget ja toimivat koodi ja huvi finantssektori vastu;
 • kliendi arvel kauplemise ja sellega seotud aspektide mõistmine, et osaleda esialgu kontode haldamises ja hiljem kauplemises.

Copy Trading koos Admiralsiga

Kauple nagu parimad vaid ühe klikiga

 

Online kaupleja töö

Igaüks, kes soovib kauplemiskoolitust, tunneb huvi, millest treideri töö koosneb. Treideril on mitmeid ülesandeid, sh:

 • turu jälgimine;
 • noteeringute sisestamine;
 • kliendihaldus;
 • tegutsemine pankadevahelisel turul;
 • portfellihaldus;
 • uute toodete väljatöötamine (eelkõige tuletistehingute turgudel).

Mida online kauplejad oma tööst arvavad?

Julien: „Mulle meeldib selle töö dünaamilisus, mu aju on kogu aeg erutusseisundis ja turud on minu tõeline kirg."

François: „Mind tõi selle töö juurde kõrge palgatase. On tõsi, et see on omamoodi suletud maailm, aga kui tootlus on hea, saab korralikku preemiat. Treiderina ei pea ma igal juhul raha pärast muretsema."

Lucie: „See töö annab väga palju, aga on ka väga stressirohke: tööpäevad on pikad, see on ise endale valitud eluviis, mida kompenseeritakse vastavalt."

Kuidas saada online kauplejaks: sammud

Käesolev lõik võtab kokku kolm algaja jaoks kõige olulisemat sammu. Kui kuulete sõna „Forex" esimest korda või olete vaid paar päeva või nädalat uurinud, kuidas kaubelda, lugege allolev artikkel põhjalikult läbi. Kui olete juba mõnda aega kaubelnud, kuid pole kasumisse jõudnud, heitke pilk neile soovitustele ja vaadake, kas mõni nõuannetest sobiks ka teile.

1. samm – tegutsege kohe

Kui soovite teada, kuidas õppida kauplema, siis alustage kohe. Edukad inimesed ei jäta kunagi tänaseid toimetusi homse varna ja online kauplemise juures on see eriti oluline. Kui soovite kauplemisega alustada, peate oma kauplemiseesmärkide täitmiseks ära kasutama iga võimaluse. Seega peate kujundama harjumuse mitte jätta homseks asju, mida võiksite teha juba täna. Kuidas saada kauplejaks Forex turul?

Esmalt avage Admiralsi demokonto ning õppige ära valdkonna põhimõisted. Kui te kohe ei tegutse, hakkavad teie eduväljavaated langema.

Kauple riskivabal demokontol

Harjuta kauplemist virtuaalses keskkonnas

 

Valuutakauplemise nipp – püüdke avada demokonto sama summaga, mille maksaksite sisse reaalsele kauplemiskontole, ja mis kõige tähtsam – kasutage samu kauplemisstrateegiaid, mida kasutaksite reaalses elus. Nii harjute õigete mahtudega ja teie kauplemiskatsetused on realistlikumad.

2. samm - harjutage kauplemist

Kordamine on tarkuse ema. See põhimõte kehtib ka turgudel kauplemise juures. Demokonto omanikuna katsuge harjutada nii palju kui võimalik. Esialgu ei saa te võib-olla aru, mida teete – püüdke lihtsalt mõista, kuidas kauplemisplatvorm toimib ja millised on selle võimalused. Ei ole vaja mõelda kauplemisstrateegiale või ajada taga virtuaalset kasumit. Selle etapi eesmärgiks on on kõik platvormi võimalused läbi katsetada. Kujutlege, et proovite kauplemisplatvormi asemel uut autot.

3. samm – õppige kauplema

Kus õppida kauplemist? Võib-olla tundub see nõuanne liiga lihtne, aga esimene samm heaks valuutakauplejaks saamisel on õppimine. Seda saab kõige paremini teha lugedes meie artikleid ja kauplemiskoolituste materjale. Meeles tasub pidada, et lihtsat teed valuutakauplemise tõdede omandamiseks ei ole – vahetuskurssidega kauplejaks saamine vajab aega, tööd ja pühendumist. Ärge langege kelmide võrku, kes lubavad internetis teile kiireid tulemusi.

Online kaupleja - kujundage oma kauplemisstrateegia

Et mõista, kuidas kaubelda valuutadega, peate kõigepealt aduma, et kauplemine on võistlus teie ja turu vahel. Et seda võistlust võita, peate omama selget visiooni, mida teha, ning pidevalt jälgima turu liikumisi ja neile reageerima. Võimalikke kauplemisstrateegiaid on palju – võite otsustada päevakauplemise kasuks, lähtuda võnkuvatest indikaatoritest ja ostsillaatoritest, kaubelda pikaajalise perspektiiviga või olla isegi algoritmkaupleja. Kõige olulisem on leida endale sobiv strateegia.

Valuutakauplemise strateegia loomine võtab aega ja tähendab palju katsetusi ning vigu. Oluline on tähele panna, et sellest ei saaks lihtne katse-eksituse meetodil proovimine. Te peate alati teadma, mida teete, sest kogu protsess lähtub teist. Praktiseerige kindlat meetodit, esialgu loomulikult demokontol.

Kui tunnete, et olete online kauplejana valmis, liikuge reaalsele turule

Paljud meist võivad ju tahta Forex turul kaubelda, kuid enamik inimesi ei jõua sinna kahjuks kunagi. Peamine küsimus, mida endale esitada, on järgmine: "Kuidas saada kauplejaks Forex turul?". Üldjuhul on professionaalne valuutadiiler inimene, kelle jaoks valuutaturul kauplemine on amet. Ta on investor, kes kaupleb reaalsel turul ja on simulatsioonietapist (nn paper trading) juba ammu edasi liikunud.

Seetõttu ongi oluline liikuda edasi reaalsel kontol kauplemise juurde. Paljud taotlevad reaalset kauplemiskontot alles siis, kui on oma pädevuses täiesti kindlad. Finantsturud on aga alati seotud riskidega ja seetõttu kaalub väikesemahuline kogemus reaalse kauplemiskontoga üles väga laialdase demokogemuse. Kauplemine on ka psühholoogiline protsess ning demokonto tunnetus erineb reaalse Forexi kauplemiskonto omast. Reaalse konto saate avada siit.

On keeruline määrata täpset ajahetke, millal peaksite demokontolt liikuma reaalse kauplemise juurde. Üldiselt ei tohiks see aeg olla vähem kui kuu. Enne päriselt kauplema asumist peaks teil olema demokontol tõepoolest põhjalik kogemus, teie strateegia peaks olema testitud ja peaksite olema kindel, et mõistate valuutaturgu ja sellega seotud riske põhjalikult. Selline on kõige õigem tee heaks Forexi kauplejaks saamise suunas.

Kuidas saada professionaalseks online kauplejaks

Kui olete oma kauplemisstrateegia määratlenud ja asunud reaalsel turul kauplema, peaksite valuutaturul võidukaks tegutsemiseks järgima järgmisi juhiseid.

 • Katke iga positsioon stop-loss korraldusega. Ilma selleta hävite igal juhul.
 • Koostage hea kauplemisplaan ja järgige seda. Alati.
 • Ärge riskige ühe korraldusega rohkem kui 2 protsendiga oma tagatisest.
 • Emotsioonid jätke kauplemiskabineti ukse taha.
 • Ärge tehke kunagi kauplemisotsuseid selleks, et kahjumit tasa teha. Kaubelge ainult siis, kui leiate, et tehingu jaoks on õige aeg.
 • Ärge kartke kahjumit – isegi kõige kasumlikumad kauplejad teevad kahjumlikke otsuseid. Oluline on jõuda kasumisse pikemas plaanis ja kogu portfelli keskmisena, mitte iga üksiku positsiooniga.

Selline on õige tee eduka Forexil kauplemiseni. Peate mõistma, et küsimusele „Kuidas võita valuutaturul?" on võimalik vastata alles pärast pikki aastaid pühendunud tööd. Kui soovite saada valuutadega kauplejaks, siis on kõik võimalik. Kuid selleks on vaja iga päev tööd teha ja ennast pidevalt harida. Lugege lisaks teiste inimeste arvamusi Quorast, kuidas kauplejaks saada.

Eduka online kaupleja harjumused

 • Sõltuvalt turu arengust saab kaupleja kohandada stop-loss või take profit korraldusi
 • Pidage meeles, et päevakaupleja tegutseb ühe päeva jooksul ja swing kaupleja tegutseb pikemaajalisel graafikul. Mõlemad kauplejad teavad täpselt, mida nad turgudelt otsivad.
 • Kui toimingud on üleöö suletud, dokumenteerib professionaalne kaupleja need tehingute oma kauplemispäevikusse, kajastades kasumit või kahjumit. Päeviku värskendamine kahtlemata eristab uustulnukaid kogenud professionaalidest. Seejuures on edukal kauplejal lihtsam hinnata oma üldist tulemuslikkust ja strateegiat. Samuti võimaldab see kauplejatel saada ülevaate kasumi ja kahjumi üldisest olukorrast.
 • Parem viis toimivuse ja strateegia hindamiseks on hulga tehingute, mitte üksikute tehingute vaatamine.

Edukad kauplejad on osavad selliste seadetega kohanemises. Kujundage ka ise selline harjumus välja.

Selle tulemusel ei jahi kutselised kauplejad kunagi turgudel. Kui kauplemissessioon lõpeb, lahkuvad nad turult, kui nad ei tegutse just aktiivselt teistel turgudel.

Kauple Forexil ja CFD-dega

Kauple üle 40 valuutapaari CFD-dega 24/5

 

Online kaupleja: vali omale kauplemisstiil

Valuutaoperatsioonide puhul on kauplejad hõlpsamini määratletud perioodidega, mille jooksul nad oma kauplemispositsioone hoiavad. Seega saab neid liigitada järgmiselt:

 • Positsioonkauplemine tähendab pikaajalist kauplemist, positsioonid on tavaliselt avatud aastaid. Need kauplejad järgivad tavaliselt igakuiseid graafikuid.
 • Swing kauplejad hoiavad oma positsioone avatuna päevi või nädalaid. Lemmikud on päeva- ja neljatunnised graafikud. Mõnel juhul kasutatakse domeenide otsimise jaoks ühte tundi, kuid see pole peamine otsuste tegemise periood.
 • Päevasisesed kauplejad on need inimesed, kes tegutsevad maksimaalselt ühe kauplemispäeva jooksul. Lemmikuteks on nelja tunni või ühe tunni graafikud.
 • Skalperid on need kauplejad, kes on spetsialiseerunud väga lühiajalisele kauplemisele. Parimad kauplejad nende hulgast kasutavad tavaliselt maksimaalselt 15-minutilisi perioode. Seda peetakse kõrge riskiga kauplemiseks.

Miks on õige perioodi valimine väga oluline? Sest see mõjutab sageli teie graafiliste suundumuste tõlgendamist.

Lihtsaim viis edukaks Forex kauplejaks saamiseks on pikaajaline kauplemine. Selle lähenemisviisi eeliseks on see, et teil on graafikute kontrollimisel rohkem paindlikkust.

Päevasisesed kauplejad ja skalperid peaksid siiski oma kauplemisgraafikuid tähelepanelikumalt jälgima. Seda seetõttu, et nad avavad oma positsioonid väga riskantsel positsioonil, kus väikseimgi hinna kõikumine võib tehingu tulemust muuta.

Mõlemal juhul seisneb õppetund selles, et tuleb teada, millal turg meie kohalolekut tegelikult nõuab. Kui see pole vajalik, on kauplejatel parem turgudest eemale hoida.

Erinevalt professionaalsetest kauplejatest ei saa algajad graafikutest loobuda. Probleem seisneb selles, et pipside liigne analüüsimine või lihtsalt loendamine põhjustab kiiresti vaimset kurnatust. Professionaalsed kauplejad püüavad teadlikult oma olekut graafikute taga ajaliselt piirata.

Hea online kaupleja vähendab kokkupuudet riskidega

Riskijuhtimine ja haldus on parim vahend kaotuste kontrollimiseks ja kasumi maksimeerimiseks.

Kuulsad kauplejad rajavad oma riskijuhtimise neile neljale sambale:

 • ID
 • Analüüs
 • Lahendus
 • Haldamine

Need on peamised kauplemisega kaasnevad riskid:

Finantsvõimendus:

Iga edukas kaupleja teab, et finantsvõimendus on kauplemise üks suurimaid riske. Mida suurem on võimendus, seda suurem on kasum, aga ka kahjum. Seetõttu on tavaklientide finantsvõimendus piiratud 1:20-ga.

Vale turuhinnang

Kauplemist mõjutavad pidevad turu liikumised, iga korraldus algab negatiivselt kursivahelt. Selle tõttu ning kuna meil pole alati õigus, on võimalik, et mõned meie tehingutest kaotavad. Kaotusi saab piirata stop-loss korraldusega.

Turu kiire liikumine

Turg toetub uudistele, suundumustele, poliitilistele otsustele jne. Ükskõik, kui palju turge ka uurite, on ikkagi raske kõiki liikumisi ette näha. Jällegi võib stopp loss korraldus aidata teil kahjusid minimeerida.

Turu sulgumisel tekkiv hinnavahemik

See on graafikul näidatud hinna märkimisväärne tõus. Need vahed tekivad üldiselt turgude sulgemisel, ehkki mõnikord võivad need tekkida ka siis, kui turud on avatud. See võib põhjustada mõne tellimuse sulgemise soovitud tulemusest väga kaugel, isegi kui olete stop-loss korralduse lisanud, kuna need sulguvad järgmise saadaoleva hinnaga.

Online kaupleja peamised tööriistad

Stop-Loss - puudub reegel, kuhu oma stop loss paigutada, seetõttu soovitame teil enne strateegia tegelikul kontol testimist kõigepealt harjutada kauplemisstrateegiat oma demokontol.

Tellimuse suurus - isegi väga edukad kauplejad ei teeni iga tehinguga kasumit. Tulusaks peetakse seda, kui te jaoks on kasumlikud 5-8 tehingut kümnest. Seetõttu on oluline arvutada sobiv suurus.

Mõõdukas finantsvõimendus - suur finantsvõimendus suurendab teie riski, seetõttu soovitame teil olla selle kasutamisel ettevaatlik ja kasutada meie kauplemiskalkulaatorit, et testida erinevaid stsenaariume, mis aitaks teil leida soovitud võimenduse tase.

Kuidas saada sõltumatuks online kauplejaks

Selleks, et alustada sõltumatu online kauplejana on vaja magistrikraadi finantsturgude valdkonnas ja eelkõige programmeerimisoskust. Professionaalsete kauplejate maailmas tegutsevad treiderid programmeerivad C++is ja teistes keeltes.

Varasema erialase taustata inimesele võib treideriks saamine keerukamaks osutuda. Kui teil on olemas esialgseks investeeringuks vajalik minimaalne summa ja soov kauplemist õppida, võib alati alustada iseseisva kauplejana.

Paljudel kauplemisplatvormid, nagu näiteks Admiralsi MetaTrader 4, võimaldavad kauplemist piiranguteta demokontol testida ja harjutada.

Kauplemiskoolitus – kus õppida online kauplejaks

Treideri töökohti pole palju ja sageli hõivavad need prestiižikate ülikoolide värsked lõpetajad. See aga ei tähenda, et kõigil ülejäänutel poleks võimalik kaubelda isesesivalt. Finantsturgudele pääseb kauplemiskontode vahendusel ning saadaval on palju erinevaid õppevahendeid. Mõnikord pakuvad kauplemiskoolitusi isegi veebipõhised maaklerfirmad.

Siin on täiemahulise kauplemiskoolituse programm:

Algajast meistriks

Õpi 20 päevaga kauplema - alates seadistustest kuni tehingute täitmiseni

 

 

Kauplejatele pakutakse ka palju hariduslike programme, kuid nendes osaledes peab olema ettevaatlik, sest mitmete neid pakkuvate institutsioonide osas ei ole kvaliteedikontrolli ning nii võite kaotada aega. Kuid teid huvitab, kuidas alustada tegevust sõltumatu kauplejana, ja soovite olla eelkõige online kaupleja, vaadake kindlasti läbi meie koolitusprogramm või avage endale piiranguteta demokonto, et omast kodust kauplemisega alustada.

Online kauplejaks saamine - kokkuvõte

Kui soovite saada professionaalseks treideriks ehk online kauplejaks on teil tõenäoliselt vaja programmeerimisoskust, erialateadmisi kvantitatiiv analüüsist või prestiižse ülikooli diplomit. Oma arvel kauplejaks saamiseks peate õppima kauplema ja koguma kauplemiskogemust, nii risk kui tulu jäävad teie enda kanda. Võite avada veebipõhise kauplemiskoha demokonto või, kui soovite asuda kodust kauplema ja oma raha turgudele investeerida, reaalse kauplemiskonto. Edu sõltub teist, teie kauplemisstrateegiast ja rahajuhtimisoskusest.

Kuidas saada kauplejaks ja hakata raha teenima

Üks lihtne trikk saamaks teada, kuidas kaubelda, on vaadata, mida teised kauplejad teevad. Isegi valuutaturu algaja võib õppida nippe ajaloo parimatest valuutadiilidest. Uurime, kes on maailma parimad kauplejad ning millised valuutakauplejad on ajaloos teeninud suurimaid kasumeid.

Võib-olla olete kuulnud midagi valuutaturu statistika kohta või kuulujutte, et suur osa Forex kauplejatest läheb pankrotti või kaotab oma esialgse investeeringu üsna ruttu.

Neid kuulujutte on keeruline tõendada, sest finantsturgudel tähendab ühe kaupleja kaotus teise võitu. Lisaks kaubeldakse valuutapaaridega börsiväliselt ning kliiringukojad statistikat ei avalda. Selge on aga see, et kauplemisega alustamiseks on hädavajalik läbida esmane koolitus. Üleöö, ilma eelneva hinnavahelepingute alase koolituseta, ei ole kauplejaks saamine võimalik.

Forex-turu statistika annab meile pildi kasumi jaotusest turuosaliste vahel:

 • mõned suured kaotajad;
 • palju neid, kes kaotavad natuke;
 • palju neid, kes võidavad natuke;
 • mõned ülikasumlikud kauplejad.

Maakleritasude tõttu on kaotajate hulk võitjate hulgast pisut suurem. Kui aga vaadata maailma kuulsamaid kauplejaid, koorub välja teatud hulk ühiseid jooni:

 1. distsipliin – kaupleja tunnistab kaotusi ja minimeerib kahjumit;
 2. kontroll kauplemisriski üle – riski /tulususe suhte jälgimine. Võite selle kohta rohkem lugeda meie artiklist raha juhtimise kohta;
 3. julgus – soov eristuda;
 4. tunnetus – võime tajuda turul toimuvat ja tuvastada trende.

Kui kõik need omadused ühes kauplejas kokku saavad, on loodud võimalus suureks ja pikaajaliseks kasumiks. Parimad kauplejad on teie ees:

Kas kõige rikkamad kauplejad on alati kasumis?

Siiani rääkisime maailma rikkaimatest valuutakauplejatest, kuid neid, kes jäävad kokkuvõttes plussi, on palju. Nende hulka jõudmine on täiesti realistlik.

Millise järelduse võiks siis sellest kõigest teha?

Iga tänaseks edukas Forex kaupleja on kunagi nullist alustanud ning kui suudate süstemaatiliselt kasumit teenida, olete õigel teel.

Loodame, et see artikkel andis teile väikese ülevaate edukate valuutakauplejate ühisjoontest. Nüüd on aeg, et prooviskite ise neid võita ja osaleda suurel võistlusel – kaubeldes suurel turul.

Ava reaalne konto

Kopeeri edukate kauplejate tehinguid

 

Parimad online kauplejad - kokkuvõte

Parimad kauplejad teenivad suuri summasid ning teevad aeg-ajalt mastaapseid vigu. Nende vead ei ole alati isiklikku laadi, vaid tekivad pidevalt kasvavaid boonuseid jahtiva töö käigus. Kui soovite selle teemaga üksikasjalikumalt tutvuda, lugege meie artiklit hinnavahelepingutega kauplemisest.

Lugege lisaks Forex kauplemise kohta

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Stop-loss korraldus - Kuidas seda õigesti kasutada?
Spekulatiivse tegevuse juures nagu kauplemine, peab kaupleja tegema kõik võimaliku, et kaitsta oma investeeringut. Seepärast tutvustame selles artiklis stop-loss korraldust, et oleksite teadlik stop-loss orderi ehk kahjumi peatamise korralduse olulisusest Forex kauplemisel.Selles artiklis käsitleme:...
Mis on CFD? Põhjalik juhend CFD-dega kauplemiseks
Selles põhjalikus artiklis anname ülevaate CFD kauplemisest, erinevatest CFD alusvaradest, eelistest ja puudustest ning jagame nõuandeid, kuidas suurendada kasumeid ja vähendada riske.Mis on CFD kauplemine?Vaatleme üksikasjalikult, mis on CFD ja kuidas toimub kauplemine CFD-de ehk hinnavahelepingute...
Mis on pulliturg? Definitsioon, kauplemis- ja investeerimisstrateegiad
Kas teadsite, et 2021. aasta alguses lõppes ajaloo pikim pulliturg? Alates 2008. aasta majanduskriisist kuni 2020. aasta pandeemia järgse perioodini tõusis Nasdaq 100 aktsiaindeks üle 800%, mõned üksikud aktsiad, näiteks Amazon, isegi üle 5000%!Muidugi ei läinud kõikidel turgudel nii hästi, kuid üle...
Vaata kõiki