Save PDF Print

Retningslinjer for Markedsføring og Finansiel salgsfremme


1. Generelle betingelser

1.1 Disse retningslinjer for Markedsføring og Finansiel promovering (herefter Retningslinjerne) udgør en integreret del af Marketing Affiliate Aftale og Web-Henvisning (Introducing Business partner) Aftale og kan ændres fra tid til anden.

1.2 Affiliates og IB`er har kun tilladelse til at bruge officielle Admirals (herefter benævnt »AM«) værktøjer, som kan findes i Promo Værktøjer sektionen i dit Partners’ Room.

1.3 Affiliates og IB`er må ikke udstede markedsføringsværktøjer og har ikke tilladelse til at fremme AM via søgemaskiner, sociale medier, annoncenetværk, hjemmesider, marketing e-mails eller lignende kanaler eller andre kilder, der ikke tidligere er blevet gennemgået og godkendt af AM.

1.4 Disse Retningslinjer er sammensat i overensstemmelse med ESMA`s og MIFID 2`s regler og krav og er underlagt deres grundlæggende forpligtelser. Disse retningslinjer bør tages i forbindelse med dem sideløbende med de særlige juridiske krav i det land, hvor forfremmelser kan finde sted.

1.5 “Markedsføringskommunikation" defineres som alle og ethvert reklamemateriale i ethvert kommunikationsmedie herunder men ikke begrænset til elektronisk kommunikation eller online-kommunikation, markedsføringsmateriale, publikationer og alle markedsføringsrelaterede spørgsmål, som affilliate bruger til at introducere kunder til AM.

1.6 Affiliates og IB`er har ikke tilladelse til at tilbyde investeringsrådgivning, juridisk rådgivning, tilskyndelse, anbefaling eller porteføljeforvaltning til kunder og/eller potentielle kunder eller til at håndtere nogen af deres midler eller kontanter.

1.7 Begrænset publikum - AM-tjenester og tradede produkter er kun tilgængelige for personer, der er mindst 18 år gamle.

1.8 Begrænset land - For at få den komplette liste over lande, hvor AM ikke tilbyder sine tjenester, bedes du spørge din personlige manager.

1.9 Generelle retningslinjer for kommunikation

 • Være præcise, retfærdige, klare og ikke misvisende;
 • Må ikke garantere eller love overskud eller garanti mod tab;
 • Nuværende muligheder og risici på en afbalanceret måde;
 • Brug ikke absolutte eller ukvalificerede udsagn;
 • Det skal sikres, at oplysningerne er tilstrækkelige til og fremlægges, således at de sandsynligvis vil blive forstået af det gennemsnitlige medlem af den offentlighed, som oplysningerne rettes til eller den person, der kan forventes at modtage oplysningerne;
 • Må ikke forklæde, formindske eller skjule vigtige elementer, udsagn eller advarsler;
 • Du må ikke reklamere for andre produkter eller tilbud end AM-produkter eller -tilbud med Admirals-logoet;
 • Brug ikke ukvalificerede udsagn - alle fakta skal bakkes op af en kilde;
 • Når der henvises til finansielle instrumenter, skal det præciseres, at CFD`er drøftes, ikke de underliggende aktiver;
 • Hav passende risikoadvarsel vedrørende materiale til detailkunder i EU (se oplysninger om ESMA Risikoadvarsel i punkt 3.3);
 • Sikre, at formatet for risikoadvarslen er klart læsbart, på et fremtrædende sted og med synlige farver;
 • Skattereferencer: Hvis nogen oplysninger henviser til særlig skattebehandling, skal vi sikre, at det tydeligt fremgår, at den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte kundes individuelle forhold og kan blive genstand for ændringer i fremtiden;
 • Brug ikke navnet på en regulerende myndighed på en måde, der kan indikere eller foreslå en godkendelse fra regulatoren af produkter eller tjenester fra AM;
 • Tekst skal offentliggøres på websteder eller websider relateret til finansielle markeder, nyheder eller andre finansielle tjenesteydelser/produkter, der tilbyder trading oplysninger.

2. Overvågning

2.1 AM overvåger løbende meddelelsen for at sikre overholdelse af disse retningslinjer. Hvis der regelmæssigt opstår spørgsmål om overholdelse, AM er måske nødt til at genoverveje samarbejdet som helhed.

2.2 Du kan derfor til enhver tid blive kontaktet af din personlige leder for at ændre og/eller fjerne materiale, som AM måtte finde hensigtsmæssigt. Hvis det er tilfældet, Affiliates og IB`er skal overholde inden for 24 timer.

2.3 Hvis Affiliates og IB`er står over for eventuelle problemer med rettidig overholdelse, dette bør straks meddeles til din personlige manager for en forlængelse af tidsrammen.

2.4 Affiliates og IB`er er forpligtet til at underrette AM om eventuelle ændringer, de foretager til AM kampagner på deres hjemmeside(r).

2.5 Disse retningslinjer kan til enhver tid opdateres, da tilsynsorganerne kan ændre lovgivning og/eller fortolkning af lovgivningen og dermed Affiliates og IB`er skal til enhver tid overholde de opdaterede retningslinjer.

3. Brug af risikoadvarsel

3.1 Affiliates og IB`er skal altid underrette den potentielle kunde om den risiko, der er forbundet med de tjenester, der tilbydes i Markedsføringsmeddelelsen.

3.2 Gennemgå alle risikoadvarsler

 • Vigtig information, udsagn eller advarsler vises ved hjælp af tydelige og fede skrifttyper på neutral baggrund
 • Størrelsen af den vigtige information, erklæring eller advarsel er proportional, i betragtning af indholdet, størrelsen og orienteringen af reklamematerialet som helhed
 • Både fordele og ulemper ved et produkt er afbalanceret gennem lige så fremtrædende funktioner udsagn
 • Risikoadvarsler er indeholdt inden for deres egen særskilte grænse, hvorved læserens opmærksomhed henledes på dem
 • Risikoadvarslerne er tydeligt angivet i reklamens hoveddel og foran det »med småt« (dvs. den supplerende produkttekst/juridiske tekst og firmaets kontaktoplysninger)
 • Risikooplysninger vises på hjemmesiden destinationsside, at klienten først ankommer, når du følger et salgsfremmende link
 • Risikoadvarsler forbliver fast på skærmen, selv når klienten ruller op og ned respektive websider
 • Risiciene gentages på linkede sider længere ind i webstedsproduktkæden.

3.3 ESMA risikoadvarsel

3.3.1 Følgende indlæg kræver ESMA`s risikoadvarsel, enten inkluderet i postteksten eller i et ledsagende billede:

 • Ethvert salgsfremmende indhold med en opfordring til handling (f.eks. tilmelding, registrering, åbn en konto)
 • Ethvert indlæg, der linker til Admirals` indhold, herunder artikler og webinar optagelser

3.3.2 Den krævede ansvarsfraskrivelse er:

*XX% af detailinvestorkonti mister penge, når de trader CFD`er med denne udbyder. Du bør overveje, om du har råd til at tage den høje risiko for at miste dine penge.

Bemærk, at procentsatsen i ansvarsfraskrivelsen opdateres kvartalsvis, og at den ajourførte procentsats vil blive oplyst hvert kvartal.

3.3.3 Advarsel om risiko ved charts

Eventuelle screenshots af charts fra trading terminalen har brug for følgende ansvarsfraskrivelse:

Kilde: Admirals MT5/MT4, XXX Timediagram/Dagligt/Ugentligt diagram (mellem XXX, 201X, til XXX 201X). Besøgt: XXX, 2019, kl XX:00 GMT - Bemærk: Tidligere ydeevne er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

3.3.4 Personlige eksempler på risikoadvarsel

Hvis en webinar, seminar vært giver et personligt eksempel på deres trading erfaring, de har brug for at sige:

Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

3.3.5 Ved angivelse af TIDLIGERE RESULTATER:

 • Må ikke være det mest fremtrædende funktion ved kommunikationen;
 • Skal omfatte passende præstationsoplysninger, der omfatter de umiddelbart foregående fem år, eller hele den periode, for hvilken det finansielle instrument er blevet tilbudt;
 • Det finansielle indeks er oprettet, eller investeringsservicen er blevet leveret, hvis den er under 5 år og i hvert enkelt tilfælde, skal disse præstationsoplysninger være baseret på fuldstændige tolvmånedersperioder;
 • Referenceperioden og informationskilden skal være klart angivet;
 • Oplysningerne skal indeholde en fremtrædende advarsel om, at tallene refererer til fortiden, og at tidligere præstation ikke er en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

3.3.6 Ved angivelse af FREMTIDIG PRÆSTATION:

 • Må ikke baseres på eller henvise til simuleret tidligere præstation;
 • Skal baseres på rimelige antagelser, der understøttes af objektive data;
 • Hvis oplysningerne er baseret på bruttoresultater, skal virkningen af provisioner, gebyrer eller andre afgifter offentliggøres;
 • Den skal indeholde en fremtrædende advarsel om, at sådanne prognoser ikke er en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

4. Sprog

 • Der tages hensyn til målmarkedets sandsynlige forståelse af finansielle produkter.
 • Det er klart og så jargon-frit som muligt (herunder for Vilkår og Betingelser).
 • Jargon vilkår, der er inkluderet, forklares, eller der gives en krydshenvisning til en forklaring.

4.1 Acceptabelt og uacceptabelt sprog

Nr.

Ja

"Enkel" eller "let`` i forbindelse med trading eller tjene penge

"Enkel" eller "let`` kan bruges i forhold til at bruge visse trading værktøjer

Brug ikke ``bedst``, ``top``, ``højest``

Brug »en af de bedste«, »en af toppen«, osv.

Sig ikke »trade Forex, råvarer, indekser, osv.

Sig »Trade Forex, CFD`er på råvarer, indekser osv.«

Sig ikke ‘`ingen erfaring nødvendigt`’, `‘du behøver ikke nogen erfaring til at være en succesfuld trader eller fremsætte lignende krav

Brug ikke ord som ``spil``, ``gamble`` eller ``sats`` i forbindelse med trading

5. INGEN investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning

5.1 AM er IKKE autoriseret til at yde investeringsservice af investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning.

5.2 Affiliates og IB`er må IKKE yde investerings- og/eller finansiel rådgivning og/eller porteføljeadministration til de potentielle kunder, herunder pengeforvaltning.

6. Gennemsigtighed

6.1 Affiliates og IB`er skal altid bruge dine korrekte personlige oplysninger. Brug ikke falske personlige oplysninger, der kan mislede kunder og/eller potentielle kunder, såsom falske navne, post- og e-mail-adresser.

6.2 Kontakt ikke den samme klient ved hjælp af forskellige e-mail adresser eller telefonnumre.

6.3 Sørg for, at du har kundernes forudgående samtykke, når du sender Markedførings Kommunikation vedrørende AM.

6.4 Affiliates og IB`s affiliate må under ingen omstændigheder fremstå som værende i drift og/eller repræsenterer og/eller er agent og/eller ansat i AM. Affiliates og IB`erne må ikke anvende AM-navnet på en måde, der giver offentligheden og/eller enhver regulerende myndighed indtryk af ovenstående. Affiliates og IB`erne skal afholde sig fra at anvende AM-navnet i kommunikation med de potentielle kunder, f. eks. i e-mailkommunikation, på en måde, at det fremgår, at kommunikationen sendes af AM og/eller på vegne af AM.

Bilag 1. Markedsføringsregler