Obchodní podmínky pro Islámský (bez swapů) účet

 1. Islámský (bez swapů) účet (dále jen účet „bez swapů“) je poskytován společností Admiral Markets Cyprus Ltd (dále jen Admiral Markets, my, nás, naše, jak je to vhodné), se sídlem Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Kypr a to za následujících podmínek (Obchodní podmínky).

 2. Obchodní podmínky jsou doplňkem stávající smlouvy s klientem a upravují další smluvní podmínky vztahující se k účtu bez swapů. Pro účely dohody mají definice a výrazy význam, který je jim přiřazen v obecných obchodních podmínkách Admiral Markets.

 3. Účet bez swapu je určený pro klienty, kteří chtějí obchodovat bez úroků. Neposkytujeme žádnou záruku, že účty bez swapů odpovídají požadavkům jakékoli víry nebo sadě přesvědčení.

 4. Účty bez swapů neplatí ani nevydělávají swap ani úroky na žádném obchodu. Platí standardní spready, komise a další standardní podmínky účtů Admiral Markets.

 5. Admiral Markets mohou podle svého uvážení:

  1. čas od času aktualizovat, na svých webových stránkách, konkrétní poplatky související s účty bez swapů.

  2. uplatňovat bez předchozího upozornění dodatečné komisní poplatky, pokud jde o výplaty dividend u CFD na indexy, jednotlivé akcie a ETF pro obchody držené během rozhodného dne pro dividendu.

 6. Účty bez swapů je třeba používat v dobré víře a klienti nesmí používat účet bez swapů k tomu, aby vydělali na swapech nebo neplatili swapy. Rovněž by si měli uvědomit, že nemohou požadovat platbu jakýchkoli swapových částek, které byly ztraceny v důsledku převodu jejich reálného obchodního účtu (účtů) na jeden nebo více účtů bez swapů za období, během kterého je jejich reálný obchodní účet (účty) je/byl převeden na jeden nebo více účtů bez swapů.

 7. Admiral Markets si vyhrazuje právo zrušit stav účtu bez swapů, aniž by to musel zdůvodňovat. Pokud Admiral Markets zjistí, že je zneužíván účet bez swapů, protože využívá neplacení swapů, a to ve formě, ale nikoli výhradně: podvodu, manipulace, arbitráže pro vrácení peněz, carry obchody nebo jiné formy podvodného využití účtu bez swapů, potom si vyhrazujeme právo podniknout okamžité kroky ve formě:

  1. odvolání stavu účtu bez swapů u všech reálných obchodních účtů, u nichž existuje podezření ze zneužití;

  2. Ukončení Smlouvy s klientem.

 8. Sdělujeme, že si vyhrazujeme právo zrušit stav účtu bez swapů, který byl udělen jakémukoli reálnému účtu, aniž bychom byli povinni poskytnout jakékoli vysvětlení nebo odůvodnění.