Otevření obchodního účtu

Předtím než si otevřete účet u Admiral Markets UK Ltd a začnete obchodovat, seznamte se prosím s dokumenty týkající se Admiral Markets UK Ltd. Tyto dokumenty slouží k tomu, abyste byli informováni o našich právních povinnostech a obecných obchodních postupech.

"Obchodní podmínky" a další dokumenty naleznete v níže uvedené sekci dokumenty ke stažení.

Také můžete požádat o kopii těchto dokumentů telefonicky na čísle +420 211 150 200 nebo posláním emailu na info@admiralmarkets.cz

Dokumenty potřebné pro fyzické osoby:

 1. Kopie platného dokladu totožnosti (OP nebo pas).
 2. Potvrzení adresy (jako je vyúčtování za zboží, služby nebo energie, dopisy od státních orgánů atd.) staré maximálně 3 měsíce obsahující adresu Vašeho bydliště.
 3. Dohoda o založení účtu - automaticky generovaná přes Kabinet Tradera, jakmile byla žádost o reálný účet dokončena.
  • Vezměte prosím na vědomí, že pro účely tzv. KYC (know-your-customer) zásad může společnost Admiral Markets UK Ltd. vyžadovat dodatečné dokumenty, a to v případech, že poskytnuté dokumenty nejsou dostačující.

Dokumenty pro právnické osoby:

 1. Občanský průkaz nebo pas s fotografií jednatelů společnosti.
 2. Občanský průkaz nebo pas majitelů společnosti, kteří mají podíl 25% a více. Pokud nikdo takový není, právnické oddělení akceptuje doklad totožnosti kohokoliv, kdo má podíl ve společnosti větší než 10%.
 3. Potvrzení adresy KAŽDÉHO majitele společnosti/jednatele, staré maximálně 3 měsíce.
 4. Potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku/registrace
 5. Společenská smlouva.
 6. Pokud má společnost sídlo mimo EU, lze poskytnout dokument s názvem Certificate of incumbency.

Smlouvy & Dokumenty

Dokumenty popisující obchodní podmínky služeb Admiral Markets UK Ltd

Tyto dokumenty byste si měli pročíst, pochopit a přijmout před podepsáním Dohody o založení účtu


Dokumenty s klíčovými informacemi


Dokumenty s klíčovými informacemi


Další dokumenty