Excel RTD (Real Time Data) MetaTrader Supreme Edition

Admirals
14 Min. čtení

Excel sešit můžete dostat na vyžádání od Vašeho account manažera, ozvěte se mu.

Pracujete rádi v Excelu? Rozumíte funkcím, nebo dokonce umíte programovací jazyk VBA? A chcete tyto Vaše dovednosti zúročit na finančních trzích. Tak to budete chtít vyzkoušet rozšíření Excel RTD do platformy MetaTrader.

Ale nemusíte být nutně borec v Excelu. Rozšíření Excel Real Time Data z balíčku MetaTrader Supreme Edition ocení i průměrný uživatel Excelu, protože nabízí velké množství funkcí, ze kterých se jich může pro vaše obchodování pár hodit.

Co je to Excel RTD neboli Excel Real Time Data? Co poskytuje MT4 Excel plugin z balíčku Supreme Edition, jaké jsou výhody aplikace RTD pro obchodování na finančních trzích a proč Excel RTD MT4 ze Supreme Edition používat? To vše v našem článku - průvodce Excel RTD / Excel Real Time Data v MetaTraderu!

Jak stáhnout Excel RTD pro MetaTrader

Plugin MetaTrader Supreme Edition, který obsahuje více než 60 funkcí, včetně Excel Real Time Data, stáhnete na našich stránkách v sekci Platformy - MetaTrader Supreme Edition nebo stačí, když kliknete na upoutávku níže.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Jakmile MetaTrader Supreme Edition nainstalujete, Excel RTD naleznete v MetaTraderu v okně Navigátor ve Strategiích.

Excel RTD MT4 Supreme Edition přetáhnete do grafu a v záložce Obecné povolíte live obchodování a DLL import:

Excel RTD MetaTrader Supreme Edition →

MT4 Excel plugin z balíčku MetaTrader Supreme Edition Vám umožní vykonávat dvě věci:

 • Vkládat live data do Excelu jen za pomocí funkce RTD() v Excelu. Žádná makra, žádné programování, žádné XLL doplňky.
 • Posílat jednoduché obchodní pokyny z VBA kódu v Excelu

Můžete spustit více kopií aplikace Excel RTD pro různé účty a pak kombinovat data pro tyto účty v jedné tabulce.

Excel RTD Supreme Edition aplikace je vybavena ukázkovou tabulkou, která Vám umožní využití Excel RTD v MetaTraderu, konkrétně zadat až 5 čísel obchodních účtů a poté automaticky zobrazit přehled zůstatku a majetku atd. například: cenu symbolu, seznam otevřených pozic a další.

Přední světová multi-asset platforma


 

Využití MT4 Excel plugin v obchodování na Forexu - Jak spustit RTD aplikaci v MetaTraderu - MetaTrader Excel

Abyste si zobrazili reálná data v Excelu, musíte si spustit aplikaci RTD. Níže zmíněné příkazy v Excelu Vám zobrazí pouze prázdnou hodnotu, pokud aplikace není spuštěna.

Jak používat Excel funkci RTD ze Supreme Edition - Menu symbolů v Excel RTD aplikaci

Pro všechny symboly, které jsou zobrazeny v aplikaci Excel Real Time Data Supreme Edition, ne v okně trhu v platformě (kde se vždy zobrazují všechny dostupné symboly):

Můžete určit, které ceny symbolů jsou přenášeny do Excelu pomocí menu Symboly v aplikaci RTD. Doporučujeme vám nakonfigurovat aplikaci pouze na použití symbolů, které právě potřebujete.

(Jinými slovy: například kolonka bidGBPUSD zůstane prázdná, pokud bude GBPUSD dostupné jen ve Vaší platformě a nezahrnuli jste symbol do seznamu v aplikaci Supreme Edition.

Funkce v Excelu Real Time Data - Excel Vzorec

Jakmile Excel RTD MT4 Supreme Edition nebo Excel RTD MT5 běží, můžete použít následující vzorec v Excelu pro vkládání online dat v reálném čase z Vašeho účtu, jako informace o obchodu nebo o ceně instrumentu. Potřebujete jen jednoduše vyplnit číslo účtu a "téma", které chcete zobrazit:

=RTD("fxbluelabs.excelrtd";;číslo účtu;"téma")

Například pokud je Vaše číslo účtu 156734 a chcete zobrazit zůstatek na Vašem účtu nebo nabídkovou cenu pro GBPUSD, jednoduše napíšete:

=RTD("fxbluelabs.excelrtd";;156734;"balance")

=RTD("fxbluelabs.excelrtd";;156734;"askGBPUSD"

Jak funguje Excel RTD v MetaTraderu - Názvy jednotlivých Vlastností

RTD aplikace poskytuje data o účtu (např. zůstatek nebo majetek), cenu instrumentu a hodnotu "pokynu". Seznam pokynů zahrnuje otevřené a čekající pokyny.

Jak zobrazit reálná data z Obchodního Účtu v Excelu - Vlastnosti Dat z Obchodního Účtu

Vlastnost Význam
currency Měna účtu
balance Zůstatek na účtu
equity Majetek na účtu
pl Plovoucí zisk/ztráta
usedmargin Využitá marže
freemargin Volná marže
tickets Počet pokynů - otevřené a čekající pokyny

Nastavení Obchodních Symbolů v RTD aplikaci - Vlastnosti cen a symbolů

Aplikace poskytuje současnou nabídkovou a poptávkovou cenu pro symboly nastavené v RTD aplikaci. Například pokud se symbol jmenuje EURUSD, poté jméno vlastnosti pro poptávkovou cenu bude askEURUSD. Excel vzorec pro MetaTrader účet →

=RTD("fxbluelabs.excelrtd";;156734;"askEURUSD")

Vlastnost

Význam

bidSymbol

Nabídková cena symbolu

askSymbol

Poptávková cena symbolu

Aplikace také poskytuje počet a seznam všech vybraných symbolů. Například následující Excel vzorec pro MetaTrader účet vrátí počet dostupných symbolů a název 5. symbolu ze seznamu (který může být v jakémkoliv pořadí):

=RTD("fxbluelabs.excelrtd";;1955385;"symbols")

=RTD("fxbluelabs.excelrtd";;1955385;"s5")

Aplikace poskytuje následující informace o každém „pokynu", každé otevřené pozici a čekajících pozicích. (Hodnota N u každé vlastnosti je index mezi 1 a celkovým počtem otevřených pozic z výkazu vlastností pokynů).

Například, chcete získat název symbolu a čistý zisk 2. příkazu (pokud existuje), použijete následující Excel vzorec pro MetaTrader účet:

=RTD("FXBlueLabs.ExcelRTD"; ; "156734"; "t2s")

=RTD("FXBlueLabs.ExcelRTD"; ; "156734"; "t2npl")

Vlastnost Význam
tNt Číslo n-tého pokynu, tzn. ID otevřené pozice nebo čekajícího pokynu
tNa Akce: BUY, SELL, BUYLIMIT, SELLLIMIT, BUYSTOP, SELLSTOP
tNs Název symbolu
tNv Objem
tNnpl Čistý zisk pokynu (hrubý zisk + komise + swap). Nelze použít pro čekající pokyny, hodnota bude nula.
tNpl Hrubý zisk. Nelze použít pro čekající pokyny, hodnota bude nula.
tNswap Swap. Nelze použít pro čekající pokyny, hodnota bude nula.
tNcomm Komise. Nelze použít pro čekající pokyny, hodnota bude nula.
tNsl Stop-loss cena
tNtp
Take-profit cena
tNop Otevírací cena
tNcp Aktuální cena symbolu
tNcm Komentář pokynu
tNmg Magické číslo pokynu (pouze MetaTrader 4)
tNot Otevírací čas (jako počet vteřin od 1/1/1970)


Odesílání Obchodů z Excelu do MT4 - Další nastavení

Vlastnost Význam
LastUpdateTime Čas poslední aktualizace RTD aplikace, bude ukazovat 1/1/2000 pokud aplikace RTD neběží na Vašem účtu.


Platné parametry Excel RTD v Supreme Edition - Názvy symbolů a standardizace

Jako výchozí hodnoty používá Excel RTD aplikace standardní názvy symbolů. Mohou se lišit od těch, které používá Váš broker v obchodní platformě. Například koncovka –ECN, EURUSD-ECN.

Ve výchozím nastavení jsou všechny symboly převedené do formátu AAABBB. Například název EURUSD-ECN bude převeden do výchozího nastavení EURUSD. Můžete vypnout standardizaci odškrtnutím varianty „Použít standardizované názvy symbolů" v aplikaci MetaTrader Excel RTD.

Nastavení platí pro tabulku, ze které sbíráte data z více účtů z více platforem (spuštěním více aplikací RTD) a kde platforma používá jiné názvy symbolů.

Například byste měli následující tabulku, kde jsou v řádku 1 čísla účtů a jména symbolů v řádku 2. Potom můžete vytvořit funkci, která používá název symbolu ve sloupci A bez nutnosti přizpůsobení názvu z EURUSD na EURUSD-ECN.

 

A

B

C

1

Symbol/Účet

12376522

265823654

2

EURUSD

[níže]

 

3

GBPUSD

   

V buňce B2: =RTD("fxbluelabs.excelrtd";;B$1;CONCATENATE("bid";$A2))

Tento vzorec můžete poté zkopírovat z buňky B2 do B3, C2 atd. a buňky se automaticky přizpůsobí číslu účtu a symbolu.

(Funkce CONCATENATE spojuje v Excelu dva textové řetězce, v příkladu výše je to spojení textu „bid" a názvu symbolu ve sloupci A pro vytvoření názvu vlastnosti bidEURUSD nebo bidGBPUSD.)

Obchodujte s demo účtem bez rizika

Trénujte obchodování s virtuálními fondy

 

Platné příkazy Excel RTD v MetaTraderu - Objemy Pokynů

Excel RTD aplikace ukazuje objemy pokynu v nominální hodnotě a v lotech. Například objem 0.20 lotů bude zobrazen jako 20000 (např. 20000 EUR).

Excel RTD Supreme Edition aplikaci můžeme také používat pro posílání jednoduchých obchodních příkazů z kódu VBA v Excelu. Za pomoci programování také můžete načíst stejná data jako přes Excel Real Time Data funkci.

Následující funkce mohou být použity z jakéhokoliv programovacího jazyka, který podporuje COM, nejenom z VBA z Excelu.

Metatrader Excel MT4 RTD příklady - Čtení dat z VBA kódu

Můžete číst data přes programování za pomoci objektu fxbluelabs.excelreader objekt.

Například:

Set reader = CreateObject("FXBlueLabs.ExcelReader")

reader.Connect ("156734")

MsgBox reader.Read("balance")

Jinými slovy: vytvoříte objekt FXBlueLabs.ExcelReader; použijete funkci Connect() pro spojení s konkrétním číslem účtu; a poté použijete funkci Read() pro získání dat o účtu.

Vlastnosti funkce Read() jsou stejné jako názvy vlastností pro použití funkce RTD v Excelu.

Excel Real Time Data - Kontrola, zda je „reader" úspěšně připojen

Můžete také vytvořit objekt ExcelReader a využít funkci Connect() i přestože RTD aplikace pro tento účet neběží.

Pro kontrolu dostupnosti dat můžete použít funkci Read() a ujistit se, že pole jako „balance" nejsou prázdná, nebo můžete načíst vlastnost LastUpdateTime a zkontrolovat, zda je datum pozdější než 1/1/2000.

Otevřete si reálný účet

Obchodujte na reálných trzích a přihlaste se ke copy tradingu
Investujte efektivně

 

Excel RTD v MT5 - Konzistence dat v rámci více připojení

Pokud využíváte více dat najednou, zejména více dat týkajících se pokynu, musíte být opatrní ohledně updatu a konzistence dat. Například zvažte tento kód:

For i = 1 To reader.Read("tickets")

strSymbol = reader.Read("t" & i & "s")

vVolume = reader.Read("t" & i & "v")

Next

Je možné, že se stane následující věc:

 • Na začátku jsou 2 otevřené pokyny
 • Při použití funkce Read(), tzn. během vykonávání řádku 2 a 3, je jeden z pokynů uzavřen.
 • Tudíž to co bylo 2 pokyny je nyní pouze 1 pokyn.
 • Výsledek po první smyčce je takový, že strSymbol si zapamatuje symbol, který je nyní zavřený a vVolume si udrží hodnotu objemu pozice, která je právě otevřena.

Pro zajištění konzistence ve čtení několika vlastností dat prosím použijte funkci Reader.ReaderLock(). Tím se pozastaví veškeré změny údajů do té doby, než použijete funkci Reader.ReaderUnlock(). Například:

Reader.ReaderLock()

For i = 1 To reader.Read("tickets")

strSymbol = reader.Read("t" & i & "s")

vVolume = reader.Read("t" & i & "v")

Next

Reader.ReaderUnlock()

Nezapomeňte použít funkci ReaderUnlock() po použití ReaderLock()…

Excel MT4 Supreme Edition - Odesílání obchodních pokynů z Excelu

Pro bezpečnost je odesílání pokynů defaultně vypnuto. Musíte zaškrtnout "Accept commands" v nastavení RTD aplikace, abyste mohli příkazy do MT4 odesílat. Pokud je tato možnost vypnuta, všechny příkazy budou mít hlášku "ERR:Commands not allowed".

Do Excelu můžete posílat jednoduché příkazy pomocí objektu FXBlueLabs.ExcelCommand.

Například:

Set cmd = CreateObject("FXBlueLabs.ExcelCommand")

strResult = cmd.SendCommand("156734"; "BUY"; "s=EURUSD|v=10000"; 5)

Funkce SendCommand() má čtyři parametry:

 • Číslo účtu (156734)
 • Příkaz, např. BUY
 • Parametry akce, např. jméno symbolu a objem
 • Počet vteřin na vyčkání na odpověď

SendCommand() je synchronní. Vrátí hodnotu, když RTD aplikace dokončí příkaz nebo když doběhne nastavený čas pro čekání. (Nastavený čas pro čekání neznamená, že příkaz jako třeba tržní pokyn byl zrušen. Znamená to, že platforma či broker neodpověděli v přijatelném čase.)

Vrácená hodnota z funkce SendCommand() je řetěz (string), začínající buď ERR: pro upozornění na Error, nebo OKAY:. Jediná výjimka je funkce TEST command, která vrátí text

HELLO.

Jak funguje Excel RTD v MetaTraderu - Rozdíly mezi obchodním platformami

Můžeme se setkat s několika rozdíly v obchodování na různých platformách:

 • "Magická čísla" jsou platná pouze pro MT4 a MT5 a tyto parametry budou na jiných platformách ignorovány.
 • Komentáře pokynů jsou dostupné pouze na některých platformách.

Platné příkazy Excel RTD v MetaTraderu - Příkazy a parametry

Parametry pro příkazy jsou posílány jako oddělený řetězec, který se skládá z několika nastavení ve formátu název = hodnota. Parametry mohou být v jakémkoliv pořadí a některé parametry jsou volitelné. Níže vidíme příklad odeslání nákupního pokynu pro EURUSD, 0.1 lotu, čekáme na odezvu max. 5 vteřin:

cmd.SendCommand("156734"; "BUY"; "s=EURUSD|v=10000"; 5)

Obchodní objemy jsou vždy udávány jako objem peněz, ne jako velikost lotu. Formát symbolu závisí na tom, zda používáte standardizované názvy symbolů či nikoliv. Tuto možnost si můžete zvolit v nastavení RTD aplikace.

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

 

BUY a SELL příkazy - Excel Real Time Data

Pošlou buy nebo sell tržní příkaz. Pokud se podaří, vrátí se hodnota ID nového pokynu ve formě OKAY: číslo pokynu.

Parametr Volitelné? Význam
S Povinné Název symbolu
V Povinné Objem
sl Volitelné Stop Loss cena
tp Volitelné Take Profit cena
comment Volitelné Komentář
magic Volitelné Magické číslo

MetaTrader příklad Excel RTD - BUYLIMIT, SELLLIMIT, BUYSTOP, a SELLSTOP příkazy

Odešle nový čekající pokyn. Pokud se podaří, vrátí hodnotu ID nového pokynu ve formě OKAY: číslo pokynu.

Parametr Volitelné? Význam
S Povinné Název symbolu
V Povinné Objem
price Povinné Vstupní cena pro čekající stop/limit pokyn
sl Volitelné Stop Loss cena
tp Volitelné Take Profit cena
comment Volitelné Komentář
magic Volitelné Magické číslo

Odesílání Obchodů z Excelu do MT4 - CLOSE příkaz

Zavře otevřenou pozici nebo smaže čekající pokyn. Vrátí OKAY: pokud je operace úspěšná.

Parametr Volitelné? Význam
t Povinné ID pozice, která bude uzavřena, nebo čekající pozice, která bude smazána.

Využití Excel RTD v obchodování na Forexu - PARTIALCLOSE příkaz

Částečně uzavře otevřenou pozici. Vrátí OKAY: pokud je operace úspěšná.

Objemy větší než je pozice jsou jednoduše brány jako úplné zavření (ne jako zavření plus otočení pro zbytek objemu). Nemůže to být použito u čekajících pokynů.

Parametr Volitelné? Význam
t Povinné
ID pozice, která bude částečně uzavřena
v Povinné Objem pro uzavření, např. 10000

Průvodce Excel RTD v MetaTraderu - REVERSE příkaz

Otočí otevřenou pozici, např. uzavře sell pozici a otevře buy pozici. Vrátí OKAY: pokud je operace úspěšná.

Parametr

Volitelné?

Význam

t

Povinné

ID pozice, která bude otočena

v

Volitelné

Objem nově otevřené otočené pozice. Pokud je vynecháno, objem bude stejný jako u otáčené pozice (symetrické otočení)

     

sl

Volitelné

Stop-loss cena

tp

Volitelné

Take-profit cena

comment

Volitelné

Komentář

magic

Volitelné

Magické číslo

Funkce v Excelu Real Time Data - CLOSESYMBOL příkaz

Zavře všechny otevřené a čekající pozice pro daný symbol. Vrátí OKAY: pokud je operace úspěšná.

Parametr

Volitelné?

Význam

s

Povinné

Název symbolu k uzavření

Excel Real Time Data - CLOSEALL příkaz

Zavře všechny otevřené a čekající pokyny pro všechny symboly. Vrátí OKAY: pokud je operace úspěšná. Prosím vezměte na vědomí, že uzavírání všech pokynů může vyžadovat delší časovou odezvu.

Parametr Význam
(none)  

Standardní chybové zprávy - Excel RTD MetaTrader Supreme Edition

Vlastnost Význam
ERR:Need account Hodnota pro účet v SendCommand() je prázdná
ERR:Need command Hodnota příkaz pro SendCommand()je prázdná
ERR:No listening app Nebyla nalezena spuštěná RTD aplikace pro daný účet
ERR:No response within timeout Žádná odpověď z platformy brokera za daný časový limit
ERR:Commands not allowed Možnost "Allow commands" není zapnutá v nastavení RTD aplikace
ERR:Unrecognised command Hodnota příkazu pro SendCommand() není kompatibilní s RTD příkazy
ERR:Missing parameters V příkazu chybí jeden z povinných údajů

Obchodujte s Forexem a CFD

Získejte přístup k více než 40 CFD na měnové páry, 24/5

 

Využití Excel RTD v MetaTraderu - Asynchronní příkazy

Je zde také možnost odesílat příkazy asynchronně než blokovat provádění příkazů ve

VBA kódu do té doby, než je příkaz vykonán nebo doběhl časový úsek. To funguje takto:

Použijete funkci SendCommandAsync() místo SendCommand().

Opakovaně kontrolujete výsledek asynchronní akce za pomocí CheckAsyncResult().

Když je hotovo (nebo když jste se rozhodli toho zanechat) uvolníte paměť příkazu za pomocí funkce FreeAsyncCommand()

Například:

Set cmd = CreateObject("FXBlueLabs.ExcelCommand")

lCommandId = cmd.SendCommandAsync("10915"; "BUY"; "s=EURUSD|v=10000"; 60)

strResult = ""

While strResult = ""

strResult = cmd.CheckAsyncResult(lCommandId)

If strResult = "" Then MsgBox "Still waiting..."

Wend

cmd.FreeAsyncCommand (lCommandId)

SendCommandAsync používá stejné 4 parametry jako SendCommand(), ale vrátí hodnotu "command ID" pro následné použití s CheckAsyncResult() a FreeAsyncCommand(), namísto vrácení výsledku příkazu. Prosím vezměte na vědomí, že SendCommandAsync() má stále timeout (nastavitelný časový úsek pro vrácení hodnoty).

Musíte eventuálně využít FreeAsyncCommand() po SendCommandAsync(), jinak dojde ke ztrátě paměti, i když v malém množství.

CheckAsyncResult() buď vrátí prázdný řetězec, pokud je příkaz stále prováděn a nedosáhl timeoutu nebo pokud je splněn, vrátí stejný řetězec jako SendCommand().

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Obchodování na Forexu

O Admirals

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

TOP ČLÁNKY
Nejlepší Forex Backtesting Program
Forex backtesting software je typ programu, který umožňuje obchodníkům testovat potenciální obchodní strategie na základě historických dat. Software obnovuje chování obchodů a jejich reakce na obchodní strategii Forex a výsledná data lze poté použít k měření a optimalizaci účinnosti dané strategie p...
Co je VPS v obchodování a jeho výhody!
Virtuální privátní server (VPS) umožňuje provozovat operační systém v cloudu. Použití VPS na Forexu a v obchodování obecně může být velmi užitečné, protože umožňuje obchodovat odkudkoli bez závislosti na konkrétním zařízení a s vyšší rychlostí. Přečtěte si, jaké typy VPS existují, kol...
Tutoriál Dashboard: Rozšiřte si své zkušenosti s Admirals!
V Admirals nastává velmi vzrušující období, kdy se otevírá zbrusu nový Dashboard. Tento nástroj, dříve známý jako Dashboard Admiral Markets, byl přepracován a nabitý dalšími funkcemi, které vám poskytnou bleskový přístup ke všemu, co potřebujete k obchodování na světových finančních trzích. V tom...
Zobrazit vše