Buďte připravení s Alarm Manager MetaTrader Supreme Edition

Admirals
26 Min. čtení

Už se Vám někdy stalo, že jste se naplno koncentrovali na obchodování na jednom trhu a v mezičase vám unikly obchodní příležitosti na jiných trzích? A víte, že když použijete Alarm Manager, tak se Vám nic takového už nemůže stát. Buďte připravení a buďte především informovaní, když se na finančních trzích nastane cenový pohyb, který Vás zajímá.

Co je Alarm Manager

Alarm Manager, je šikovný nástroj z balíčku MetaTrader Supreme Edition, který Vám dovolí dělat tři hlavní věci:

 • Dostávat upozornění o událostech na Vašem účtu a na trhu
 • Automaticky jedná, když se objeví událost
 • Zasílání automatických aktualizací followerům přes Twitter, email, nebo SMS

Možnosti Alarm Manager

V podstatě se Alarm Manager Supreme Edition skládá ze stavebních bloků, které můžete využít k vytvoření zcela individuálního a automatizovaného obchodního společníka. Například můžete využít Alarm Manager k následujícímu:

 • Varování na obrazovce (nebo emailem nebo SMS), pokud využití marže přesáhne 20%
 • Zavření všech ztrátových pozic, pokud propad na Vašem účtu přesáhne 10%
 • Zaslání zprávy followerům na Twitteru (nebo email nebo SMS) pokaždé, když obchodujete
 • Automatické umístění pokynů nebo zavření pozic v budoucnu, např. "ve 14 h." nebo "za 30 minut"
 • Varování, pokud máte otevřené pozice bez stop-lossu
 • Automatické umístění pokynů nebo zavření pozic na základě technických indikátorů jako je RSI nebo klouzavé průměry
 • Zaslání zprávy followerům na Twitteru pokaždé, když je na instrumentu nový 30-ti denní high
 • Zobrazení zprávy s gratulací, pokud máte 3 ziskové obchody za sebou
 • Připomínka přestat obchodovat, pokud máte 4 ztrátové obchody za sebou, nebo pokud Váš zůstatek poklesne o více než 3%, nebo pokud Váš zisk nebo ztráta v procentech klesne pod 30%
 • Zobrazení zprávy 10 minut před událostmi v ekonomickém kalendáři, které mají velký dopad
 • Umístění nového pokynu, pokud je RSI nad 70 ve třech různých timeframech
 • Umístění nového pokynu, pokud je RSI více jak 70 nebo je zde MACD překřížení signálové čáry

Investujte do nejlepších světových nástrojů

Tisíce akcií a ETF na dosah ruky

 

Alarmy v MT4 Alarm Manager - Skupiny v MT4 Alarm Manager Supreme Edition

Když si poprvé spustíte Alarm Manager, zobrazí se Vám příklady některých alarmů, které jsou rozděleny do skupin jako jsou "Account alarms" a "News alarms". (Tyto alarmy slouží pouze pro předváděcí účely a nemají žádnou funkci.)

Skupina je pouze označení, které Vám pomůže zorganizovat Vaše alarmy. Jakýkoliv typ alarmu můžete vložit do jakékoliv skupiny.

Každý alarm může mít jakýkoliv počet akcí s ním spojených. Například, pokud je alarm spuštěn, může Vám vyskočit zpráva, a/nebo můžete umístit pokyn a/nebo poslat email.

Jak používat Alarm Manager na Forexu - Zobrazení Alarmů

Zobrazení každého alarmu vypadá následovně:

Takto je ukázán stav alarmu (např. otevřená ztráta více než 10%); aktuální hodnota (např. 7.5%); a zda byl alarm spuštěn.

Spouštěč napravo může mít dvě stádia:

 1. Podmínka pro alarm zatím nebyla splněna (nebo byl alarm resetován). Jakékoliv akce pro alarm budou provedeny v budoucnu, jakmile budou splněny podmínky.
 2. Podmínka alarmu byla splněna a všechny akce již byly provedeny. Akce nebudou provedeny znovu, dokud alarm není resetován.

Alarm můžete upravit kliknutím na text zobrazený nalevo a můžete resetovat alarm kliknutím na spouštěč napravo.

Jak používat MT4 Alarm Manager při obchodování CFD - Spouštěče Alarmu

Alarm je buď spuštěn, nebo ještě nespuštěn, ale může mít tři stádia:

 1. Ještě nespuštěn
 2. Spuštěn, podmínka alarmu je stále splněna
 3. Spuštěn, podmínka již není splněna.

Alarm Manager v MetaTraderu - Ještě Nespuštěné Alarmy

Jestliže alarm ještě nebyl spuštěn, pak bude vypadat následovně:

Alarm Manager Supreme Edition - Alarm spuštěn, podmínka stále splněna

Pokud byl alarm spuštěn a podmínka alarmu stále platí, pak bude vypadat následovně:

Například: alarm je nastaven tak, aby se vypnul, pokud využití marže přesáhne 10% a využití marže je aktuálně nad 10%. (Alarm nemůže být resetován, pokud je v tomto stádiu.)

Alarm Manager - Alarm spuštěn, podmínka již není splněna

Pokud byl alarm spuštěn, ale podmínka již není splněna, pak to bude vypadat následovně:

Například: alarm je nastaven tak, že se vypne, pokud využití marže přesáhne 10%. Využití marže v minulosti vzrostlo o 10% a alarm byl spuštěn a nyní je marže zpět pod 10%.

Nastavení Alarm Manageru v MetaTraderu - Resetování Alarmů

Jakékoli akce alarmu jsou provedeny, jakmile je alarm spuštěn. Například: pokud využití marže vzroste nad 10%, nebo pokud je tu překřížení klouzavého průměru atd.

Akce nejsou provedeny znovu, dokud (a) není alarm resetován a (b) poté je spuštěn znovu.

Alarm můžete resetovat ručně kliknutím na spouštěč:

Také můžete alarm nastavit, aby se resetoval automaticky např. po 10 minutách.

Alarm nemůžete resetovat ručně, pokud by se vypnul znovu okamžitě. Například máte alarm na využití marže nad 10% a využití marže je aktuálně nad 10% a alarm byl spuštěn. Tento alarm nemůže být resetován v tento okamžik, protože využití marže zůstává nad 10% a alarm by se vypnul znovu okamžitě.

Zakázání skupiny alarmů - Nastavení MT4 Alarm Manager v MetaTraderu

Můžete nastavit skupinu alarmů, aby se nevypínaly. Zakázaná skupina vypadá takto:

Zatímco je skupina zakázána, všechny alarmy v ní se stále aktualizují, ale nejsou spuštěny, pokud nejsou jejich podmínky splněny a žádné akce nejsou prováděny.

Jsou zde dva účely, za kterými se zakazují skupiny alarmů:

 1. Můžete tak učinit ručně, abyste předcházeli tomu, aby se alarmy vypínaly bez toho, abyste museli alarmy permanentně odstranit.
 2. Můžete využít akce alarmů k zakázání skupiny. Ve skutečnosti můžete vytvořit "one-cancels-all" skupinu alarmů, kde spuštění prvního alarmu zabraňuje spuštění všech ostatních.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Jak vytvořit alarm v Alarm Manager Supreme Edition

Nový alarm ve skupině vytvoříte kliknutím na "add" tlačítko vedle názvu skupiny:

Jestliže chcete vytvořit nový alarm v nové skupině, tak jednoduše vyberete název nové skupiny, až budete nastavovat alarm: název skupiny změníte v sekci "Alarm settings".

Různé typy alarmu jsou uvedeny níže odděleně.

Úprava existujících alarmů v MT4 Alarm Manager

Upravit existující alarm můžete kliknutím na text jeho zobrazení. (Kliknutí na spouštěč vpravo na alarmu resetuje alarm).

Parametry alarmu v Alarm Manager MetaTrader Supreme Edition

Skoro všechny typy alarmu mají parametry, které můžete změnit. Například: počet po sobě jdoucích ztrát, než se alarm vypne; timeframe a počet svíček pro MACD kalkulaci; lhůta pro odpočítávání atd.

Tyto parametry jsou popsány v seznamu alarmů níže.

Nastavení alarmu v Alarm Manager

Každý alarm má obecné nastavení, které můžete změnit:

 • Automatický reset (popsáno níže)
 • Skupina, do které alarm patří. Novou skupinu můžete jednoduše vytvořit zadáním nového názvu do pole.
 • Grafický styl ikony spouštěče, zda je alarm spuštěn nebo ne. Například můžete mít více důležitých alarmů zobrazených červeně a méně důležité alarmy zobrazené modře.
 • Obvyklý text pro alarm můžete nahradit stálým popiskem. Například, pokud máte alarm nastavený pro 5 po sobě jdoucích ztrát, můžete použít stálý popisek a titulek alarmu může být například "Stop obchodování!" místo "5 ztrát za sebou".

Automatický reset alarmů

Jak je popsáno výše, akce alarmu jsou provedeny, jakmile je alarm spuštěn a znovu se neprovedou, dokud není alarm resetován. Například, pokud máte zprávu, kde je využití marže více jak 10%, poté je zpráva zobrazena, jestliže marže přesáhne 10%, již se nebude zobrazovat, pokud využití marže zůstává přes 10%.

Nicméně můžete nastavit alarmy tak, že jsou resetovány automaticky. Například můžete dostat varování, pokud využití marže přesáhne 10% a vy můžete nastavit alarm, aby se resetoval, pokud využití marže klesne pod 10% na alespoň 5 minut. Další zprávu dostanete, pokud využití marže vzroste nad 10%; klesne pod 10% na alespoň 5 minut; a znovu vzroste nad 10%.

Jsou zde čtyři různé typy auto-resetu:

 1. Okamžitý reset
 2. Načasovaný reset po spuštění
 3. Načasovaný reset poté, co se signál vyčistí, např. poté, co již nejsou splněny podmínky alarmu
 4. Reset na začátku další svíčky (platné pouze pro technické indikátory a cenové alarmy)

Okamžitý auto-reset alarmu

Okamžitý auto-reset je dostupný pouze pro některé typy alarmu. Můžete ho využít pouze pro alarm, který nelze vypnout znovu a okamžitě (protože jinak by se mohlo stát, že Vám budou chodit emaily nekonečně, protože alarm se resetuje a vypne znovu a okamžitě, stále dokola).

Například: můžete využít okamžitý auto-reset s časovačem odpočítávání. Jestliže máte časovač nastavený na 5 minut, s okamžitým auto-resetem budou akce prováděny každých 5 minut.

Obchodujte s Forexem a CFD

Získejte přístup k více než 40 CFD na měnové páry, 24/5

 

Zpoždění Auto-resetu po spuštění

Alarm můžete nastavit tak, aby se resetoval po daném zpoždění od okamžiku jeho spuštění, dokonce i v tom případě, kdy jsou podmínky stále splněny.

Například: nastavíte alarm pro využití marže a chcete být upozornění každých 10 minut, dokonce i když využití marže zůstává nad hranicí 25%.

Nastavíte alarm, aby se automaticky resetoval 10 minut po spuštění. Pokud je po 10 minutách využití marže nad úrovní, tak se alarm znovu vypne, bez ohledu na to, zda využití marže kleslo pod hranici během těchto 10 minut.

Zpoždění Auto-resetu poté, co je signál čistý

Alarm můžete nastavit tak, aby se resetoval po určitém zpoždění od okamžiku, kdy jeho podmínky již nejsou splněny.

Například: nastavíte alarm na využití marže, ale nechcete opakované upozornění, pokud využití marže zůstane nad hranicí 25%.

Nastavíte alarm, aby se automaticky resetoval 5 minut poté, co je signál čistý. Pak dostanete dvě upozornění zvlášť, pokud se stane následující:

 • Využití marže vzroste nad 25%
 • Využití marže klesne pod 25% a zůstane tam alespoň 5
 • Využití marže vzroste zpět nad 25%

V tomto scénáři nedostanete opakovaná upozornění, pokud se stane následující:

 • Využití marže vzroste nad 25%
 • Využití marže krátce klesne pod 25% (např. na 30 sekund)
 • Využití marže vzroste zpět nad 25%

Auto-reset na začátku další svíčky - typy alarmů v Supreme Edition

Pouze pro technické indikátory, jako je RSI a MACD, můžete nastavit alarmy, aby se automaticky resetovaly na začátku další svíčky.

Například: chcete být upozorněni o nových 30-ti denní highs, ale nechcete opakované upozornění během toho samého dne, protože highs jsou pořád nové.

Vytvoříte svíčkový-breakout alarm, který monitoruje předešlých 30 dní, a nastavíte automatický reset na začátek další svíčky. Jedno upozornění dostanete dnes, pokud se objeví nový high a další upozornění dostanete zítra, pokud je dnešní nový high porušen další den.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Akce alarmů - MT4 Alarm Manager Supreme Edition

Ke každému alarmu můžete přidat jakýkoliv počet akcí (včetně žádného – alarm nepotřebuje mít žádné akce spojené s ním).

Nové akce přidáte pomocí tlačítka "Add action", změnit stávající akce můžete kliknutím na jejich názvy v seznamu.

Typy akcí jsou popsány níže a skládají se z následujících hlavních kategorií:

 • Upozornění na Vašem počítači: zvuky a vyskakovací
 • Vzdálené upozornění pro Vás a další lidi: emailem, SMS nebo přes Twitter
 • Akce, které zavřou stávající pozice
 • Akce, které otevřou nové pokyny
 • Akce, které zakážou skupinu alarmů
 • Ostatní akce navržené pro vývojáře softwaru

Tvorba a úprava skupin alarmů - nastavení skupin alarmů

Alarmy jsou rozděleny do skupin. Tyto skupiny můžete pojmenovat, jak chcete. Do skupiny můžete přidat jakýkoliv typ alarmu. (Například můžete přidat account alarm do skupiny, kterou jste nazvali "News alarms".)

Jak vytvořit skupinu alarmů v Alarm Manager Supreme Edition

Novou skupinu vytvoříte tak, že vyberete název nové skupiny při tvorbě nového alarmu. Například:

Jinými slovy, nevytváříte novou skupinu jako takovou. Místo toho činíte následující:

 • Kliknete na tlačítko , abyste přidali alarm do existující skupiny.
 • V nastavení nového alarmu změňte název skupiny na něco nového.

Nastavení skupin alarmů v Alarm Manager - úprava alarmů

Upravit skupinu alarmů můžete tak, že kliknete na jméno skupiny.

Toto nastavení můžete použít ke změně jména, ke změně pořadí, jak jsou skupiny zobrazeny a k zakázání skupiny alarmů.

Také můžete přidat akce do skupiny (stejně jako nebo místo toho jednotlivé alarmy do skupiny).

Akce skupiny - Alarmy na obchodním účtu

Do skupiny alarmů můžete přidat akce nebo další alarmy. Například můžete učinit následující:

 • Vytvořit alarm na překřížení klouzavého průměru
 • Vytvořit alarm na RSI
 • Vytvořit alarm na MACD
 • Využít skupinu akcí, aby něco provedla pouze, pokud jsou všechny tyto podmínky splněny zároveň

Jestliže máte nadefinované akce pro skupinu alarmů, potom je ikona spouštěče zobrazena pro skupinu i pro jednotlivé alarmy:

Akce skupiny můžete nastavit tak, aby byly provedeny za 3 okolností:

 1. Jakmile byly spuštěny všechny alarmy ve skupině
 2. Když jsou všechny alamy ve skupině signalizovány najednou
 3. Když je signalizován jakýkoliv alarm ve skupině

Akce skupiny, jakmile jsou spuštěny všechny alarmy - MetaTrader Supreme Edition Alarmy

Akce skupiny můžete nastavit tak, aby byly provedeny, jakmile jsou spuštěny všechny alarmy ve skupině. (To nutně neznamená, že podmínky všech alarmů jsou aktuálně splněny ve stejný čas.)

Příklad nastavení MT4 Alarm Manager v MetaTraderu

Například se chcete kontrolovat – přestat obchodovat, když jde vše špatným směrem. Chcete připomínku v případě, že jste měli 3 po sobě jdoucí ztrátové obchody a také jste měli otevřený propad více jak 3%, ale ne nutně ve stejný čas. Učiníte následující:

 • Vytvořte alarm na po sobě jdoucích ztrát
 • Vytvořte alarm na plovoucí P/L
 • Vytvořte akci pro skupinu, která Vám zobrazuje zprávu
 • Akce skupiny nastavte tak, aby byly spuštěny, jakmile jsou všechny alarmy spuštěny

Zpráva se Vám zobrazí, pokud se následující události stanou v libovolném pořadí:

 • Máte ztrátu více jak 3% (i v tom případě, když máte později zisk)
 • Máte tři ztrátové obchody

Otevřete si reálný účet

Obchodujte na reálných trzích a přihlaste se ke copy tradingu
Investujte efektivně

 

Akce skupiny, když jsou všechny alarmy signalizovány - jak funguje MT4 Alarm Manager ze Supreme Edition

Akce skupiny můžete nastavit tak, aby byly provedeny, když jsou podmínky všech alarmů splněny najednou.

Například: chcete otevřít novou pozici, když je RSI na třech různých timeframech nad 70. Učiníte následující:

 • Vytvořte tři různé alarmy pro RSI pro různá časová období
 • Vytvořte akci pro skupinu, která umisťuje nový pokyn
 • Akce skupiny nastavte tak, aby byly spuštěny, pokud jsou všechny alarmy signalizovány

Průvodce alarmy v Supreme Edition - Akce skupiny, pokud je jakýkoliv alarm signalizován

Akce skupiny můžete nastavit tak, aby byly provedeny, pokud je jakýkoliv z jejich alarmů signalizován.

Například chcete umístit nový pokyn, pokud jde RSI nad 70 nebo pokud MACD protne čáru signálu. Učiníte následující:

 • Vytvořte alarm pro RSI
 • Vytvořte alarm pro MACD
 • Vytvořte akci pro skupinu, která umisťuje nový pokyn
 • Nastavte akce skupiny tak, aby byly spuštěny, pokud je signalizován některý z alarmů

Typy Alarmů v Supreme Edition - Cenové alarmy

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Návod pro Alarm Manager ze Supreme Edition - Cenový level

Alarm "price level" je spuštěn jednoduše aktuální cenou instrumentu. Vy pouze nadefinujete, zda Vás zajímá, pokud jde cena nad ( > ) nebo pod ( < ) hranici.

Změna ceny v Alarm Manager

Alarm "price change" je spuštěn, pokud jsou změny ceny instrumentu větší, než stanovená výše od doby, kdy jste alarm vytvořili. Můžete ho nastavit tak, aby monitoroval změny ve všech směrech, nebo aby byl omezen pouze na vzestup nebo pokles.

Svíčkový breakout - Alarm Manager v MetaTraderu

Alarm "bar breakout" je spuštěn, jestliže aktuální cena přesáhne high nebo low poslední N svíčky – např. 30 D1 svíček, pokud Vás zajímá nové 30-ti denní highs a lows.

Alarmy na obchodním účtu

Hodnota účtu

Alarm "account value" můžete využít k monitorování jakéhokoliv metrické hodnoty účtu, jako je zůstatek, majetek, plovoucí P/L, výška marže atd. Například ho můžete využít k vytvoření následujících alarmů:

 • Využití marže > 10%
 • Otevřený zisk < -10% (např. otevřený propad více než 10%)
 • Plovoucí P/L < -2000 (např. otevřená ztráta více než $2000)

Změna zůstatku - MT4 Alarm Manager Supreme Edition

Alarm "balance change" je spuštěn, pokud dojde k jakékoliv změně v účetním zůstatku – např. zavřený obchod. Tento alarm můžete využít k rozpoznání jakýchkoliv změn, nebo ho můžete nastavit tak, že bude signalizovat růst (např. ziskové obchody) nebo pokles (např. ztrátové obchody).

Přední světová multi-asset platforma


 

Alarm Manager - Po sobě jdoucí zisky

Alarm "consecutive wins" je spuštěn neporušenou sekvencí ziskových obchodů, např. zavření 3 ziskových pozic bez zavření ztrátových pozic uprostřed sekvence. Na některých obchodních platformách si můžete vybrat mezi dvěma rozdílnými cestami, jak to počítat:

 • Jednotlivé obchody. Každá otevřená pozice je počítána odděleně. Například, pokud máte košík tří různých EUR/USD pozic a zavřete je ze ziskem najednou,pak se to bude počítat jako 3 různé (po sobě jdoucí) zisky.
 • Změny zůstatku. Aplikace se dívá na změny v zůstatku a ne na jednotlivé pozice. Jestliže máte košík obchodů, které jsou zavřeny současně, pak se budou tyto obchody počítat jako jeden ziskový obchod, ne několik (po sobě jdoucích) ziskových obchodů.

Po sobě jdoucí ztráty - Alarm Manager v MetaTraderu

Po sobě jdoucí ztráty jsou stejné jako "consecutive wins", až na to, že se jedná o sekvenci ztrátových obchodů a ne ziskových obchodů.

Alarm Manager MetaTrader Supreme Edition - Zisk/Ztráta v %

Alarm "win/loss %" vypočítá procento zisku/ztráty u zavřeného obchodu, počínaje obchody, které jsou zavřeny poté, co je alarm vytvořen. Vyberete minimální počet obchodů předtím, než bude alarm aktivní (takže jeden jediný zisk není ihned počítán jako poměr zisku 100%).

Alarmy pro obchodní aktivitu - Alarmy na obchodním účtu

Otevření nové pozice

Alarm "new position open" je spuštěn, jakmile je otevřena nová pozice. Máte možnost nastavit alarm, aby bral v úvahu konkrétní symbol (např. pouze EUR/USD).

Zavření nové pozice

Alarm "new position close" je spuštěn, jakmile je pozice zavřena. Máte možnost nastavit alarm tak, aby bral v úvahu konkrétní symbol (např. pouze EUR/USD).

Pozice plovoucí P/L

Alarm "position floating P/L" je spuštěn otevřeným ziskem/ztrátou jednotlivých pozic. Můžete ho použít ke spuštění akcí, např. když jedna pozice dosáhne konkrétní hranice peněžního zisku (např. > 500) nebo ztráty (např. < -250).

Pozice bez stop-lossu

Alarm "position without stop-loss" je spuštěn jednou nebo více pozicemi, které nemají stop-loss. Můžete si nastavit, abyste byli varováni a upozorněni na nechráněné pozice na trhu.

Některé platformy vyžadují, aby byl stop-loss vytvořen zvlášť po otevření nové pozice. Proto má alarm parametr, který Vám dovolí kontrolovat, jak rychle se vypne po rozpoznání nové pozice.

Alarm Manager - Časové alarmy

Časovač odpočítávání

Alarm "timer countdown" je jednoduchý alarm, který se vypne po uplynutí zadaného časového limitu, např. 5 minut. (Můžete vytvořit alarm, který se vypne každých 5 minut pomocí odpočítávání s okamžitým autoresetem.)

Čas dne

Alarm "time of day" se vypne v konkrétní čas dle Vašeho místního času.

Time of day je interpretován na základě aktuálního času, když vytváříte alarm. Například pokud vytvoříte alarm na 3 hodiny ráno a jsou aktuálně 2 hodiny odpoledne, poté bude s alarmem zacházeno jako kdyby byly 3 hodiny ráno další den (a ne dnes, to by způsobilo, že by se alarm vypnul ihned).

Alarmy pro zprávy - Alarm Manager Supreme Edition

Ekonomický kalendář

Alarm "economic calendar" je spuštěn očekávanými událostmi v ekonomickém kalendáři (např. NFP). Tento alarm můžete využít k tomu, abyste se varovali před vyhlašováním velkých zpráv, které by mohly ovlivnit Vaši obchodní činnost.

Můžete využít parametry alarmu a vybrat si mezi různými poskytovateli data kalendáře, o jakém dopadu událostí chcete být informováni a jak dlouho před zprávou chcete spustit alarm.

Sentiment

Alarm "sentiment" je spuštěn sentimentem aktuální ceny dle počtu obchodů, které jsou aktuálně long/short v symbolu. Například můžete využít alarm tak, aby Vás upozornil, když bude méně než 20% obchodů long USD/JPY.

Můžete si vybrat mezi rozdílnými poskytovateli sentiment údajů. Symboly, pro které je sentiment dostupný, bude záviset na datech poskytovatele; použitelná sentiment data jsou dostupná pouze pro nejčastěji obchodované instrumenty.

Technické indikátory - Alarm Manager v MetaTraderu

Mnoho alarmů pro technické indikátory má dva standardní parametry: typ ceny a posunutí svíčky.

Typ ceny určuje typ ceny pro použití ve výpočtu indikátoru: každé zavření svíčky; nebo jeho středová cena (průměr mezi high a low); nebo průměrný high, low nebo close.

Posunutí svíčky určuje, zda kalkulace bere v potaz aktuální svíčku v procesu, nebo zda je výpočet posunut zpět a jedna nebo více svíček je ignorováno. Například, chcete-li ignorovat zkřížení klouzavého průměru během aktuální svíčky, která se může zkřížit zpět před koncem svíčky, nastavíte hodnotu posunutí na 1.

Překřížení klouzavého průměru

Alarm "moving average cross-over" je spuštěn jednoduše překřížením jednoho klouzavého průměru druhým. Můžete vybrat počet svíček pro každý klouzavý průměr (např. 20 a 50), timeframe svíčky (např. H1), ať už chcete long crosses (>) nebo short crosses (<) a cenu.

Bollinger band

Alarm "Bollinger band" je spuštěn cenou, která se pohybuje mimo Bollinger bands.

Swing point

Alarm "swing point" je spuštěn formací nových swingových bodů. Pro swingové body se používá pravidlo „fraktální" definice z MT4/5 a jinde: skupina 5 (nebo 3 nebo 7) svíček, kde prostřední svíčka je ta nejvyšší nebo nejnižší.

Alarm "swing point" bere v úvahu pouze úplné svíčky. Nebere v potaz aktuální svíčku, a proto není spuštěn swingovými body, které mohou být zrušeny později u svíčky nastavením nového high nebo low.

Stochastic

Alarm "stochastic" je spuštěn hodnotami stochastického oscilátoru. Určujete parametry pro výpočet obvyklou cestou (např. %K, %D, a zpomalení) a pak můžete vybrat různé typy alarmu: buď %K kříží %D nebo %K nebo %D kříží absolutní level jako je 65.

MACD

Alarm "MACD" je spuštěn hodnotami MACD indikátoru. Definujete parametry pro výpočet obvyklou cestou (např. období pro dva klouzavé průměry a období signálu) a můžete si vybrat ze dvou různých typů alarmu: buď MACD, který kříží svou čáru signálu, nebo MACD nebo signál, který křižuje absolutní hodnoty jako je -0.0020.

Relative Strength Index

Alarm "Relative Strength Index" je spuštěn hodnotami RSI indikátoru. Definujete parametry pro výpočet a nastavujete hranici jako "nad 70" (> 70) nebo "pod 20" (< 20).

Average true range

Alarm "average true range" je spuštěn hodnotami ATR indikátoru (Wilder definition). Určujete parametry pro výpočet a nastavíte hranici jako je 0.01.

Všechny parametry akcí – např. zprávy, URL – mohou využívat proměnné popsané níže. Například výchozí text pro vyskakovací okno upozornění používá proměnné {DATUM} a {ČAS}, které jsou nahrazeny aktuálním datem a časem.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Typy akcí Alarm Manager Supreme Edition - Upozornění

Zvuk přehrávání

Přehraje jeden ze zvuků ze seznamu – ujistěte se prosím, že máte zapnutý zvuk na Vašem počítači!

Zobrazení vyskakovacího upozornění

Zobrazuje vyskakovací okno upozornění. Výchozí text pro upozornění využívá proměnné, které ukazují aktuální datum a čas, zachycení alarmu a aktuální hodnotu alarmu (např. využití marže nebo cenu).

Alarm Manager MetaTrader Supreme Edition - Email a Twitter

Poslání emailu

Pošle email jednomu příjemci. Email můžete poslat skupině adres tak, že vytvoříte poštovní seznam pomocí služby Google Groups. Email Vám je poslán z emailové adresy apliakce. Pak můžete automaticky přeposlat dalším lidem z Vaší vlastní emailové adresy tak, že nastavíte pravidla ve Vašem emailovém softwaru (např. Outlook nebo Gmail).

Poslání tweetu

Pošle aktualizovaný status na Váš Twitterový účet. Abyste mohli využívat Twitter účet, musíte ověřit aplikaci tak, že kliknete na tlačítko a přihlásíte se na Twitter. (Aplikace tak neví Vaše heslo na Twitter.)

Poslání SMS

Pošle SMS zprávu. Musíte si vybrat poskytovatele SMS a zaregistrovat se u něj. Seznam dostupných poskytovatelů může záviset na Vašem brokrovi a/nebo obchodní platformě. Pokud se zaregistrujete u některého z poskytovatelů SMS, poskytnou Vám přihlašovací údaje (např. "API key" a "API secret"), které budete muset zadat jako parametry pro SMS akci v aplikaci.

Zavření pozic v Alarm Manager Supreme Edition

Zavřít vše

Zavře všechny obchodní aktivity na účtu: všechny otevřené pozice a všechny čekající pokyny.

Zavření ziskových pozic

Zavře všechny otevřené pozice, které jsou aktuálně v zisku.

Zavření ztrátových pozic

Zavře všechny otevřené pozice, které jsou aktuálně ve ztrátě.

Zavření symbolu

Zavře všechny otevřené pozice a čekající pokyny pro konkrétní symbol, např. EUR/USD.

Akce pro nový pokyn - Alarm Manager na Obchodním účtu

Umístění tržního pokynu

Umístí nový tržní pokyn (buy nebo sell). Objem se buď zadává v lotech (např. 0.10) nebo v penězích (např. 10,000) v závislosti na Vaší obchodní platformě.

Jestliže přepnete na "nehedgový režim", pak je pokyn vyvážen/vykompenzován proti jakékoliv existující pozici v opačném směru. Například: pokud nakoupíte 0.3 lotu a aktuálně jste short 0.1 lotu, pak otevřená sell pozice bude zavřena a nový buy pokyn bude umístěn o objemu 0.2 lotu

Vezměte prosím na vědomí, že možnost nastavit stop-loss nebo take-profit pro nový pokyn není dostupná a bude znemožněna na některých platformách.

Umístění čekajícího pokynu

Umístí nový čekající (stop nebo limit) pokyn. Objem zadáváte buď v lotech (např. 0.10) nebo v penězích (např. 10,000) v závislosti na Vaší platformě.

Vstupní cena pro pokyn může být buď fixní, nebo to může být počet pipů z aktuální ceny. Například: sell-stop 20 pipů z aktuální ceny znamená 20 pipů nad aktuální bid cenou.

Vezměte prosím na vědomí, že možnost nastavit stop-loss nebo take-profit u nového pokynu nebude v některých obchodních platformách možná.

Nastavení Alarm Manageru v MetaTraderu - Ostatní akce

Otevření webové stránky

Otevírá konkrétní URL ve Vašem webovém prohlížeči, když je alarm spuštěn.

Poslání požadavku na web

Toto je zamýšleno pro vývojáře softwaru. Je odeslán HTTP požadavek na konkrétní URL. To může být využito vývojáři jako způsob míry působení na jejich webový server, když je alarm spuštěn.

Začněte se Spread Bettingem na MetaTrader 5

Spread Betting na nejoblíbenější obchodní platformě světa

 

Akce Alarm Manager MetaTrader Supreme Edition

Zakázání skupiny alarmů

Zakazuje skupinu, do které alarm patří. Můžete to využít k vytvoření "one-cancels-all" skupiny alarmů, kde když bude spuštěn první alarm, další alarmy ve skupině nebudou spuštěny.

Zakázat všechny skupiny alarmů

Zakazuje všechny skupiny alarmů; např. předchází tomu, aby byly spuštěny jakékoliv další akce v Alarm Manager, dokud nejsou skupiny ručně znovu povoleny.

Všechny parametry v textu využité u akcí mohou obsahovat proměnné, které jsou nahrazeny předtím, než je text použit.

Například můžete nastavit text vyskakovacího upozornění, nebo emailu nebo tweetu na Majetek na Vašem účtu je {ACCEQUITY} a to bude převedeno na něco jako Majetek na Vašem účtu je 15224.97 před odesláním/zobrazením.

Standardní proměnné - Alarm Manager Supreme Edition

Následující proměnné mohou být použity u jakéhokoliv typu alarmu:

Proměnná

Popis

           

{CAPTION}

Popisek, který popisuje alarm, jako je "Využití marže % > 10"

           

{LATEST}

Aktuální hodnota alarmu, jako je aktuální využití marže, nebo aktuální cena

   

{ALARMSYMBOL}

Obchodní symbol, který alarm monitoruje. Platné pouze pro alarmy jako jsou technické indikátory a cenové alarmy.

   

{DATE}

Aktuální datum

   

{TIME}

Aktuální čas

   

{ACCBALANCE}

Účetní zůstatek

   

{ACCEQUITY}

Majetek na účtu

   

{ACCFLOATINGPL}

Plovoucí zisk/ztráta na účtu (např. ztráta jako negativní číslo)

   

{ACCMARGINUSED}

Využitá marže (finance)

   

{ACCMARGINFREE}

Volná marže (finance)

   

{ACCMARGINUSE%}

Využitá marže (procenta)

   

{ACCMARGINFREE%}

Volná marže (procenta)

   

{ACCFLOATING%}

Otevřený zisk/ztráta jako procento zůstatku

           

Proměnné, které jsou specifické pro typy alarmů

Některé typy alarmů rozumějí kromě standardním proměnným také extra proměnným.

Alarmy pro aktivitu pozice (nové pozice, zavřené pozice, pozice P/L, chybějící stop-loss) rozumějí následujícím proměnným, které jsou specifické pro pozice, které spouštějí alarm:

Proměnná

Popis

   

{POSSYMBOL}

Obchodní symbol pozice, např. EUR/USD

   

{POSTICKET}

Číslo ticketu pozice v obchodní platformě

   

{POSOPENPRICE}

Otevírací cena pozice

   

{POSCLOSEPRICE}

Zavírací cena pozice (nebo aktuální cena pro otevřené pozice)

   

{POSSL}

Stop-loss cena pozice, nebo nula

   

{POSTP}

Take-profit cena pozice, nebo nula

   

{POSACTION}

Typ pozice: buy nebo sell

   

{POSVOLUME}

Obchodní objem – vždy v penězích (např. 10000) ne v lotech (např. 0.10)

   

{POSLOTS}

Obchodní objem v lotech

   

Ostatní proměnné, které mohou být využity u některých následujících alarmů:

Proměnná

Popis

           

{BALANCECHANGE}

Pro alarm změna zůstatku, výše financí změny zůstatku, která spustí alarm

   

{BALANCECHANGE%}

Pro alarm změna zůstatku, velikost změny zůstatku v procentech předchozího účetního zůstatku

   

Obchodování na Forexu

O Admirals

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

TOP ČLÁNKY
Nejlepší Forex Backtesting Program
Forex backtesting software je typ programu, který umožňuje obchodníkům testovat potenciální obchodní strategie na základě historických dat. Software obnovuje chování obchodů a jejich reakce na obchodní strategii Forex a výsledná data lze poté použít k měření a optimalizaci účinnosti dané strategie p...
Co je VPS v obchodování a jeho výhody!
Virtuální privátní server (VPS) umožňuje provozovat operační systém v cloudu. Použití VPS na Forexu a v obchodování obecně může být velmi užitečné, protože umožňuje obchodovat odkudkoli bez závislosti na konkrétním zařízení a s vyšší rychlostí. Přečtěte si, jaké typy VPS existují, kol...
Tutoriál Dashboard: Rozšiřte si své zkušenosti s Admirals!
V Admirals nastává velmi vzrušující období, kdy se otevírá zbrusu nový Dashboard. Tento nástroj, dříve známý jako Dashboard Admiral Markets, byl přepracován a nabitý dalšími funkcemi, které vám poskytnou bleskový přístup ke všemu, co potřebujete k obchodování na světových finančních trzích. V tom...
Zobrazit vše