Elliottovy Vlny 2019 - komplexní průvodce včetně bonusové scalping strategie

Únor 22, 2018 14:19 Europe/Prague
Doba čtení: 15 minut(y)

Většina obchodníků na Forexu zakládá jejich rozhodnutí na technické analýze. Tento typ analýzy identifikuje tržní formace a trendy vycházející z komplexních matematických rovnic, které jsou kombinovány a umístěny ve formě určitého indikátoru. Různí obchodníci využívají v jejich obchodních strategiích různé indikátory.

Elliottovy vlny, často označované zkratkou EV, je jeden ze známých indikátorů. Elliottovy vlny jsou teorií, která matematicky vysvětluje vzorce masového chování. Dnes se tato teorie využívá jako součást indikátoru Elliottovy vlny pro MetaTrader. Elliottovy vlny indikátor Vám při obchodování Forexu poskytuje velkou výhodu, a to díky schopnosti předvídat potenciální budoucí pohyb.

V tomto článku se dočtete o tom:

 • Jaká je historie a jak fungují Elliottovy vlny
 • Jak využít Elliottovy vlny na Forexu a dalších finančních trzích
 • Jak analyzovat trh pomocí Elliotových vln
 • Jak používat oscilátoru Elliott Wave Oscillator (EWO) v MetaTrader 4

A jako bonus připojíme i konkrétní scalping strategii založenou na principu Eliiototvých vln.

Jak fungují Elliottovy vlny - Historie a Princip

Účetní jménem Ralph Nelson Elliott stojí za jedním z dnes nejznámějších způsobů analýzy trhu. Ve 20. letech přišel s teorií Elliottových vln, která šla proti tehdejšímu přesvědčení, že se trhy pohybují chaoticky.

Vše začalo okolo roku 1930, když Elliott zdůraznil význam konkrétních formací tržních cen. Na základě této práce přišli obchodníci s názvem Elliottovy vlny. Tato metodologie není o výpočtech; spíše je to pohled na historické trendy finančních trhů, práce s historií, která se opakuje. Elliott si uvědomil, že pohyb na trhu je z větší části určován reakcemi investorů na různé makro stimuly. Pohyby směrem nahoru nebo dolů se opakují v podobných vzorcích bez ohledu na vnější podněty. Tento pohyb lze také vždy rozdělit a následně analyzovat v menších pohybech, nazývaných „vlny".

Proč se tyto opakující obchodní cykly objevují? Je to kvůli masové psychologii na finančních trzích. Investoři, kteří obchodují v těchto tržních podmínkách, sdílejí ty samé naděje a úzkosti, což znamená, že často na ekonomické zprávy reagují jako "stádo". Následkem toho se ceny na těchto finančních trzích (včetně Forexu) pohybují ve vlnách.

Elliottovy vlny ukazují, že psychologie investora je reálným motorem, který pohání pohyby na finančních trzích. Proto se vlny na Forexu používají - k vyprodukování více srozumitelnému přístupu k trhům a ziskových výsledků.

Pojďme se tedy podrobněji podívat na indikátor Elliottových vln.

Indikátor předpokládá, že se ceny pohybují ve vlnách, které můžeme pozorovat přímo jako pohyby cen. Díky tomu jsme schopní kategorizovat jakýkoli pohyb ceny a určit, zda patří mezi impulzivní pohyby nebo korekce, ještě předtím než cena změní svou celkovou strukturu.

Časem se tato komplexní forma tržní analýzy rozšířila mezi obchodníky. A.H.Bolton a Charles Collins provedli hloubkové studie a později byla tato teorie kompletně popsána v knize Roberta Prechtera Elliott Wave Theorist.
Je třeba poznamenat, že Elliott sám nikdy neměl ambice své poznatky aplikovat na jednotlivé akcie, protože nízká aktivita v jeho době způsobovala nekonzistentní vzorce masového chování. Elliottova teorie vln se částečně zakládá na starší Dow teorii. Rozdíl mezi těmito teoriemi však tkví v tom, že Elliott objevil fraktální povahu trhů.

Jednoduše řečeno, Elliottova vlnová analýza ukazuje obchodníkům vzorce chování v jednom přehledném grafu.

Pokud aplikujeme stejné metody dnes, stejně je nutné provádět veškerá rozhodnutí s opatrností, obzvláště pokud se jedná o jednotlivé akcie a měny.

Elliotovy vlny Forex - Využití

Obchodování pomocí Elliottových vln na Forexu je známé také pod názvem Elliottova vlnová analýza nebo Vlnová analýza pro Forex. Elliottovy vlny indikátor je na Forexu používány mnoha obchodníky a investory, protože patří k pokročilým obchodním strategiím. Mnoho profesionálů přistupuje k EV na Forexu takto:

 • Výběr konkrétní metody pro generování součtu Elliottových vln
 • Čekání, až dojde k Elliottově vlně '5'
 • Potvrzení trendů z inidkátoru(ů)
 • Finalizování stop-loss hladiny
 • Vstup do obchodu na Forexu a stop loss pokyn
 • Zvážení optimálních Take profit a Stop loss pokynů
 • Rozhodování o výstupním obchodním plánu v případě ztráty

Proto může Elliottova vlnová analýza ovlivnit obchodování na Forexu v mnoha ohledech. To znamená, že je zde několik způsobů, jak Elliottovu vlnovou analýzu interpretovat. To záleží na požadavcích a volbě každého obchodníka na Forexu, jakou metodu FX vlnové analýzy bude následovat.

Úplně nezáleží na tom, jakou variaci Elliottovy vlnové analýzy obchodník používá. Na čem záleží, je jeho schopnost dodržovat pravidla, do kterých patří:

 • Identifikace spolehlivé techniky pro interpretaci aktuálního součtu Elliottových vln
 • Zajistit platné obchodní signály pomocí vhodných filtrů dle očekávání při obchodování Elliottovy vlnové analýzy
 • Určit si vhodný bod pro Stop loss
 • Pokus o zisky z první vlny a vnímat poslední vlny jako příležitosti navíc, které ale mají vyšší šanci vyústit ve Stop loss

Elliottovy vlny - Analýza trhu

Odborníci s Elliottovou vlnovou analýzou vždycky bojovali. Vysoký stupeň subjektivity je zahrnut v aplikaci metodologie, a to je pravděpodobně důvod smíšeného hodnocení úspěšnosti. Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje naučit se Elliottovu vlnovou analýzu Forexu do detailu.

Typy Elliotových vln

Elliottova vlnová analýza Forexu zahrnuje dvě rozdílné vlnové formace, a to pěti vlnovou formaci a tří vlnovou formaci. Pěti vlnová formace může být nalezena v pěti různých dominantních vlnách, kam patří Vlna 1, Vlna 2, Vlna 3, Vlna 4 a Vlna 5. Další korektivní trend zahrnuje další tři vlnové formace, Vlnu A, Vlnu B a Vlnu C. Všechny tyto vlny tvoří nejlepší výsledky tržní analýzy.

Principy Elliottových vln

Existují určité principy, které přišly s vlivem Elliottovy vlnové analýzy Forexu. Některé jsou zmíněny níže:

 • Jsou zde 3 impulzivní vlny Vlna 1, Vlna 3 a Vlna 5, z nichž Vlna 3 nikdy nesmí být nejkratší
 • Korekce ceny, která tvoří Vlnu 2 nesmí tvořit více než 100% Vlny 1
 • Vlna 4 nikdy nebude překrývat cenové teritorium Vlny 1
 • Vše bude diagonální v případě diagonálního trojúhelníku

Jsou Elliottovy vlny užitečné?

Tento indikátor může být užitečný pro mnohé obchodníky. Je ale důležité pamatovat na to, že je to stále jenom teorie, která nebyla dokázána, proto je mnoho obchodníků, kteří EV ignorují a nezahrnují ji do obchodních strategiích.

Nicméně EV byly důležitým indikátorem nejenom pro Forex analýzu, ale i pro obchodování akcií. EV nemusí být právě pro Vás prospěšné a lze se o ní dozvědět pouze samotnou aplikací do Vaší obchodní strategie.

Jak kombinovat Elliotovy Vlny s ostatními indikátory?

Obecně jsou EV pouze podpůrným indikátorem, který může poskytnout dobrý přehled o trhu a jeho potenciálních pohybech, správném umístění stop lossů a take profitů. Nicméně neposkytuje přesné vstupní a výstupní signály. Proto se doporučuje, aby byl tento podpůrný indikátor používán společně s dalšími indikátory pro lepší identifikaci bodů pro vstup a výstup z obchodu. Proto by měly být EV používány spíše jako potvrzení než identifikace. Nyní se pojďme podívat na to, s kterými indikátory lze EV kombinovat.

 • MACD, známý také jako Moving Average Convergence Divergence, je jeden z nejpopulárnějších indikátorů pro začátek. Dobrá zpráva je, že jde dobře kombinovat s EV. Nejlepší kombinace těchto indikátorů je, že budete monitorovat, kdy se objeví třetí Elliottova vlna.
 • Další skvělý a jednoduchý indikátor, který se dobře kombinuje s Elliottovými vlnami, je Relative Strength Index. S kombinací těchto indikátorů můžete předpovídat, jak budou budoucí pohyby silné.

Elliottovy vlny v MetaTrader 4 - Elliott Wave indicator MT4

Pokud obchodujete Forex, pravděpodobně je Vaše obchodní platforma MetaTrader 4. Nyní si vysvětlíme, kde EV v MT4 najít a jak je aplikovat.

Nejdříve si musíte nainstalovat MT4, poté můžete EV aplikovat. Pokud ještě nemáte demo účet, založte si demo účet zde, získáte přístup k účtu s virtuálními penězi. Až si stáhnete a nainstalujete MetaTrader 4, přihlaste se k demo účtu. Poté půjdete do Ukazatelů, vyberete Oscilátory a pod touto kategorií naleznete EV.

Představujeme oscilátor Elliottovy vlny - MetaTrader Elliott wave

Poté, co Elliott zjistil, že se ceny pohybují v opakujících se vzorcích, poznamenal také, že mohou cenové pohyby obchodníka zmást z hlediska nové formace. Toto dilema vyřešil pomocí Forex indikátoru vln, který nazval Elliott Wave Oscillator (EWO).

EWO umožňuje obchodníkovi zjistit, kde jedna vlna končí a další začíná.

Tento výjimečný ukazatel vln na Forexu je velmi dobře znám pod názvem oscilátor 5/34, jelikož se jedná o jednoduchý průměr pohybů z 34. období podělený jednoduchým průměrem pohybu z 5. období. Nejvýraznější výsledek v rámci EWO je vždy silným ukazatelem umístění třetí vlny.

Jedná se o skvělý ukazatel vln na Forexu, jelikož vždy vykazuje silnou korelaci vůči vzorcům Elliottových vln. Proto je také ideální pro rozpoznání falešných ukazatelů.

Jak interpretovat Oscilátor Elliotovy Vlny - MT4 indikátor Elliot

Pokud EWO aplikujete na obchodní graf správně, ukazuje histogramové rozdělení na dvě oblasti – pozitivní a negativní.

Jak se začíná formovat nová vlna, často se začne zobrazovat divergence mezi EWO a cenou. Je dobré se řídit pravidlem, že první vlnu najdete vždy tam, kde došlo ke změně aktuálního trendu. Po této vlně se vždy objeví zpětný pohyb v již změněném směru pohybu ceny.

Tento krok zpět oproti novému pohybu je zpravidla druhou vlnou.

Je důležité se uvědomit, že v průběhu druhé vlny trh nedosáhne nového extrému. Nicméně ve většině případů pokryje Fibonacciho procento první vlny.

Tato událost kterou oscilátor Elliottovy vlny pro obchodování Forexu velmi jasně identifikuje. Jakmile je zjištěna korekce, která je následně potvrzena EWO, uvidíte, že druhá a čtvrtá vlna jsou vždy korektivní.

Dalším pravidlem je, že dobří obchodníci vždy kombinují korektivní vlny s Fibonacciho návratem. Jakmile je dokončen návrat oproti první vlně, uvidíte nejsilnější pohyb ceny ve srovnání s předchozími dvěma.

Tento pohyb je vlna číslo tři, a dá se velmi snadno rozpoznat.

Na trhu bude dosaženo nové horní nebo dolní hladiny, podle toho, zda byla vlna býčí nebo medvědí. Pokud jej převedeme do Fibonacciho prodloužení, měl by mít tento pohyb cílový profit někde mezi 100% a 173,6% velikosti pohybu první vlny.

Upozorňujeme, že ukazatel Elliottovy vlny pro Forex neukazuje body pro výstup.

V rámci páté vlny dosáhne cena většinou nového horního limitu, ale ukazetel vln na Forexu neukáže vyšší cenu než u třetí vlny. Díky tomu se vytvoří divergence mezi indikátorem a cenou.

Strategie Elliotovy vlny - Scalping

Jak jsme slibovali v úvodu tohoto článku, tak jako bonus pro vás máme konkrétní scalping strategii postavenou na principu Elliottových vln.

Definice scalpera

Skalpování je po po vysokofrekvenčním obchodování nejrychlejší způsob, jak obchodovat. Při skalpování se obchodník snaží dosáhnout zisků z malých pohybů vstupem a velmi rychlým výstupem na akciovém trhu, forexu nebo komoditách.

Mluvíme o skalpování nebo dokonce skalpování finančních trhů. Skalpování je dynamická aktivita, která vyžaduje dobrou odolnost vůči stresu, ale může být velmi výnosná, pokud je obchodník disciplinovaný, trénovaný a dodržuje striktně strategii a obchodní plán.

Pokud se chcete naučit strategii skalpování pro forex, tak čtěte dál.

Proč se této strategii říká "Scalping vln"

Finanční trhy jako Forex oscilují v postupných vlnách buď nahoru, nebo dolů a když trh nedělá ani jedno z toho, tak je v obchodním rozpětí čili konsolidaci. Tato strategie Elliotovy vlny, byla vyvinutá Nenad Kerkezem, jedním z nejzkušenějších analytiků v Admiral Markets.

Scalping strategie Elliotovy vlny Forex, se snaží využít pulsních vln v obdobích, kdy je v trhu silné momentum, zatímco se snaží vyhnout obdobím obchodování v rozpětí a cenové konsolidace. Jak dělat forex skalpování se strategií skalpování vln? Tohle potřebujete vědět o Wave Scalping Strategii:

Tato technika skalpování byla speciálně navržena pro jakýkoliv typ trhu, ať už jde o akciové indexy, komodity nebo forex. Nejedná se o skalpování na M1 grafu, ale je to forex scalping strategie na M5 grafu. Takže je možné provádět forex skalping na EURUSD nebo třeba na akciovém indexu DAX30.

Úspěch této strategie pro skalpování forexu je založen na volatilitě finančních trhů, která představuje reálné příležitosti k tomu, abyste během obchodní seance otevřeli malé pozice a sledovali, zda se cena velmi rychle vyvine ve váš prospěch či neprospěch.

Tato technika skalpování zahrnuje několik indikátorů MetaTrader, které představují určité filtry:

1. Oscilátor MACD

Parametry spojené s tímto indikátorem v MT4 jsou následující:

 • Rychlý EMA: 34
 • Pomalý EMA: 89
 • MACD SMA: 34
 • Použít na: Zavírací ceny

Indikátor MACD se používá k definování trendu pozadí v rámci této strategie skalpování. Stačí se podívat na histogram MACD:

 • Je-li histogram záporný, tj. Pod řádkem 0, trend poklesu je medvědí
 • Je-li histogram pozitivní, tj. Nad čárou, trend je býčí

2. Dva exponenciální klouzavé průměry

 • EMA 34 období
 • EMA 55 období

Jsou to dva klouzavé průměry, které umožňují definovat současný trend na forexovém trhu.

 • Pokud je EMA 34 pod úrovní EMA 55, současný trend je medvědí
 • Pokud je EMA 34 nad EMA 55, současný trend je býčí

3. Oscilátor Stochastic

Indikátor Stochastic v MT4 umožní při shodě s výše uvedenými filtry otevírat scalping pozice.

Zde jsou možná dvě možná nastavení v závislosti na tom, zda chcete být agresivní nebo konzervativní, pokud jde o vstupní signály pro vstup do pozic pro tuto scalping strategii vln.

Nastavení pro agresivní vstup:

 • Perioda% K: 8
 • Perioda% D: 1
 • Pomalý: 3
 • Ostatní parametry zůstávají ve výchozím nastavení

Nastavení pro konzervativní vstup:

 • Perioda% K: 13
 • Perioda% D: 1
 • Pomalý: 13
 • Ostatní parametry zůstávají ve výchozím nastavení

Signál pro návrat do pozice:

 • Na druhé straně musí Stochastic překročit úroveň 80
 • Při nákupu musí Stochastic překročit úroveň 20

Jak se přesně dostat do pozice?

Scalping strategie Elliottovy Vlny - Vstupní bod

Příklad short pozice:

 • Histogram MACD je záporný pod 0 linií
 • EMA 34 je pod EMA 55
 • Stochastic prorazil nad úroveň 80

Příklad long pozice:

 • Histogram MACD je kladný nad 0 linií
 • EMA 34 je nad EMA 55
 • Stochastic prorazil pod úroveň 20

Scalping strategie Elliottovy Vlny - Nastavení Stop loss

Je lepší umístit svůj stop loss za poslední highs nebo lows dosažené forexovým trhem na 5 minutovém grafu.

Příklad:

 • Pro short pozici musíte identifikovat poslední Lows na vašem 5 minutovém grafu
 • Pro long pozici musíte identifikovat poslední Highs na vašem 5 minutovém grafu.

Scalping strategie vln - Nastavení Profit target

Pokud vás zajímá, kde můžete s tímto typem skalpovací strategie vzít své zisky, zde je odpověď:

 • Můžete si vzít pevný počet bodů a zcela ukončit pozici. Pro tuto scalping strategii vln je doporučeno vzít 10 pipů fixního zisku.

  Samotná podstata forex obchodování měla být taková, aby pozice byla uzavřena s větším ziskem, než kolik riskujete. Skalpování je založeno na mnoha operacích s vysokou mírou úspěšnosti, která zaplatí za některé ztráty, které budou o něco větší než průměr.
 • Můžete si vzít relativně malý první ziskový cíl nebo ekvivalent poměru (zisku a ztráty) 1: 1 a poté nechat své zisky běžet s druhou částí pozice opatřenou trailing stop lossem.

  Takže když jde trh opravdu vaším směrem, můžete toho využít. Při obchodování s pulzními vlnami trhu, je trailing stop pro druhou část pozice nesmírně logický.
 • Můžete identifikovat další oblast struktury na 5 minutovém grafu.
  Tržní struktura tvořící supporty a rezistence hraje důležitou roli a umožňuje někdy identifikovat to správné místo.

Samozřejmě se doporučuje, aby každý obchodník, který chce tuto strategii obchodovat, vyzkoušel vhodnou metodu umístění Profit targetů, aby mu přinášela zisky při obchodování scalping strategie vln.

Jak se Vyhnout Obchodním Rozpětím a obdobím Konsolidace?

Scalping strategie vln využívá postupné a opakující se vlny na forexu, akciových trzích a komoditních trzích. Abychom zlepšili své šance na úspěch s touto technikou skalpování, je zde další filtr, který by nás měl po většinu času ochránit při obchodování v rozpětí a období konsolidace na forexovém trhu!

Je to o počítání vln, které trh udělá po skončení konsolidace nebo období obchodování v rozpětí. To vám často zabrání v návratu do pozice, zatímco trh pravděpodobně začne konsolidovat.

Takže po průrazu zóny cenové konsolidace je lepší obchodovat pouze první tři vlny. Při tomto přístupu jsou vaše šance na úspěch větší na prvních dvou vlnách, třetí vlna je obvykle menší.

Scalping strategie Elliottovy Vlny - Závěr

Stručně řečeno, tato strategie umožňuje:

 • Určení trendu v pozadí
 • Identifikaci aktuálního trendu
 • Vyhnout se určitým obdobím konsolidace (tj. případným ztrátám)
 • Najít několik specifických vstupních bodů
 • Umístit konzistentně stop lossy
 • Začít s jednoduchou a účinnou forex strategií
 • Pracovat s metodou skalpování, kterou již testovali jiní obchodníci

Elliottovy Vlny - Závěr

Analýza tržního chování nikdy nebyla jednodušší s Elliottovou tržní analýzou Forexu. Zužitkování statistiky pomocí Elliottovy vlnové analýzy Forexu se důrazně doporučuje. Takže pokud hledáte snadnou cestu, jak potvrdit tržní chování, ujistěte se, že rozumíte Elliottovým vlnám.

Doufáme, že pro Vás byl tento článek užitečný. EV jsou skvělým způsobem, jak zdokonalit Vaše znalosti a porozumění obchodování na Forexu - a jak obecně pochopit chování trhu trochu lépe. Praktické užití EV nejlépe uvidíte, když si to sami vyzkoušíte na Vaší obchodní platformě. Tento ukazatel není jednoduchý na použití, nicméně je užitečný pro Vaší obchodní strategii. Nedoporučujeme spoléhat se výhradně na EV, měl by to pro Vás být sekundární nebo potvrzující ukazatel k již vyvinuté obchodní strategii.

Pokud se Vám zdá aplikace EV složitá, vždy můžete najít pomoc. Pokud obchodujete na různých časových rámcích, stále pro Vás bude užitečné mít přehled o analýze a zlepšit se ve vlastní EV analýze.

Obchodování na Forexu

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Avatar-Admirals
Admirals Správa Vašich výdajů, investic a financí na jednom místě.

Admirals je více než jen broker, je finančním centrem, které nabízí širokou škálu finančních produktů a služeb. Jednoduší přístup k osobním financím, se správou výdajů a investic. To vše na jednom místě!