Obchodní zprávy pro začátečníky – Jaký je váš obchodní a investiční styl?

Červen 30, 2022 17:39

V tomto článku se dozvíte více o těchto stylech obchodování a investování:

  • Denní obchodování
  • Skalpové obchodování
  • Swingové obchodování
  • Poziční obchodování
  • Obchodování s novinkami

Obchodníci a investoři přistupují ke svým finančním cílům individuálním způsobem, ale obecně lze říci, že existuje pět různých stylů, ze kterých si můžete vybrat. Následující styly se týkají trhů Forex a akcií, ETF a indexů.

Denní obchodování

Denní obchodování je také známé jako vnitrodenní obchodování.

Během pracovních dnů se obchodní hodiny rozprostírají napříč asijskými, evropskými a americkými časovými pásmy. To znamená, že můžete obchodovat kdykoli. Denní obchodníci obvykle omezují své obchodování na 24 hodin a vstupují do obchodů a vystupují z nich ve stejný den.

Obchody uzavřené tímto stylem mohou trvat několik hodin a často se při jejich zkoumání pomocí grafů technické analýzy vychází ze čtyřhodinových nebo hodinových časových rámců. Charakteristickým rysem denního obchodování jsou časté obchody. Při denním obchodování se obchody a investice obvykle uzavírají do konce 24hodinového období v kontextu jejich časového pásma. Smyslem tohoto postupu je zabránit případným nočním ztrátám z důvodu neočekávané volatility.

Cílem denního obchodování je využít krátkodobých pohybů na trzích, a proto tento styl obchodování vyžaduje hodně času a pečlivou pozornost. Důležité je zde zvážit techniky řízení rizik, jako jsou například stop lossy.

Skalpové obchodování

Skalpové obchodování je součástí denního obchodování s tím rozdílem, že skalpeři vstupují do obchodů a vystupují z nich mnohem rychleji, někdy v řádu minut nebo sekund. Cílem skalpování je vstupovat do tržní pozice a vystupovat z ní a využívat co nejkratší příležitosti. Než začnete obchodovat s vlastním kapitálem, získejte zkušenosti praxí na demo účtu a používejte demo fondy.

Stejně jako denní obchodování vyžaduje skalpování dostatek času a pozornosti, stejně jako výzkum, řízení rizik a zkušenosti.

Swingové obchodování

Jakmile swingoví obchodníci vstoupí do obchodu, může jim trvat několik dní, než z něj vystoupí. Cílem je zachytit jednotlivé příležitosti v průběhu širokého pohybu na trhu, například jasného klesajícího nebo rostoucího trendu. V případě klesajícího trendu se swingový obchodník může snažit otevřít krátkou pozici co nejdříve a vystoupit z ní, když trend dosáhne dna. V případě rostoucího trendu by šlo o otevření pozice při nejnižší možné ceně a opuštění pozice při nejvyšší možné ceně v rámci trendu.

V tomto scénáři se uzavírá méně obchodů, což znamená, že swingové obchodování je méně časově náročné, ale jako každé obchodování vyžaduje pozornost, výzkum a řízení rizik pro dosažení dlouhodobých úspěchů.

Poziční obchodování

Poziční obchodníci mají tendenci zaujímat dlouhodobé pozice trvající měsíce nebo roky a ignorovat krátkodobé vzestupy a poklesy na trzích.

Pozicování může také znamenat zaujímání strategických pozic během cyklických pohybů na trhu nebo provádění strategických obchodů během primární veřejné nabídky akcií (IPO). Cyklickými pohyby na trhu rozumíme odvětví, která se pohybují nahoru nebo dolů spolu s ekonomikou, jako je stavebnictví nebo nemovitosti.

Přesné obchodování lze také označit jako positioning. V těchto případech mohou obchodníci zaujmout pozici právě v okamžiku otevření trhu v každém regionu, aby krátkodobě využili výhod institucionálního obchodování ze strany hedgeových fondů a centrálních bank. Příliv zdrojů z institucionálního obchodování může krátkodobě pohnout trhy. Zejména centrální banky mají zájem na obchodování se zlatem a měnovými nástroji, protože se používají jako rezervy finančního systému.

Obchodování s novinkami

Dalším významným obchodním stylem je obchodování se zpravodajskými událostmi. Pokaždé, když nějaká země oznámí aktualizaci ekonomických výsledků, považují to forexoví obchodníci za příležitost zaujmout pozice k výsledku. Obchodování se zpravodajskými událostmi probíhá každý den v týdnu a shoduje se s dalšími obchodními styly, jako je denní obchodování a swingové obchodování. Obchodování se zpravodajskými událostmi může mít krátkodobý dopad na trh v době jejich zveřejnění, ale v průběhu času odrážejí dlouhodobý trend v ekonomice.

Potřebný čas závisí na četnosti obchodních událostí, na základě kterých se každý obchodník rozhodne obchodovat, ale stejně jako u všech ostatních stylů je pro zlepšení výkonnosti zásadní řízení rizik a důkladný průzkum.

Nakonec je třeba vzít v úvahu několik dalších faktorů. Pečlivě si zvolte své cíle, udržujte je realistické a pochopte svou vlastní ochotu riskovat, abyste se jako začátečníci nedostali do problémů. Investujte nebo obchodujte pouze takový kapitál, který si můžete dovolit ztratit, a sledujte svou výkonnost pomocí obchodního deníku, který vám pomůže analyzovat poměr úspěchu a neúspěchu a poměr rizika a výnosu.

Máte zájem dozvědět se více o fundamentální a technické analýze? Přihlaste se k bezplatným webinářům Admirals!

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

 

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo výzva k jakýmkoli transakcím s finančními nástroji. Upozorňujeme, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Analytik finanční trhů

Sarah Fenwick má bohaté zkušenosti s žurnalistikou a masovou komunikací. 15 let je korespondentkou zpravodajství ze švýcarské burzy, píše o financích a ekonomice.