Brexit 2020: Aktuální stav

Srpen 11, 2020 11:50

Spojené království (UK) opustilo Evropskou unii (EU) 31. ledna 2020. Nyní je v přechodném období do 31. prosince 2020. Během tohoto období zůstává Spojené království v celní unii a jednotném trhu EU. Podléhá tedy i nadále všem pravidlům Evropské unie.

Co je přechodné období?

Během přechodného období, které končí 31. prosince 2020, zůstává Spojené království v celní unii EU a na jednotném trhu, což znamená, že většina věcí zůstane stejná, jako například • Svoboda pohybu
 • Cestování do a z EU
 • Obchod mezi Spojeným královstvím a EU pokračuje bez hraničních kontrol
 • Práva pasu EU, nabízení všech služeb v této oblasti

Spojené království však již opustilo instituce EU a v současné době nejsou v Evropském parlamentu žádní britští poslanci. Přechodné období je nezbytné, aby EU a Spojené království dosáhlo dohody o tom, jak bude vypadat budoucí vztah.

Jakého pokroku bylo doposud dosaženo?

Zatímco jednání o budoucí obchodní dohodě probíhají již několik měsíců, stále existuje značná neshoda.

Spojené království chce stejný přístup ke zboží a službám do EU, aniž by se ocitlo v celní unii a na jednotném trhu, jakož i svobodu před Evropským soudním dvorem. Navrhli tedy dohodu o volném obchodu.

EU chce chránit integritu svého jednotného trhu a mít takzvané „rovné podmínky", díky nimž by obě země udržovaly podobné standardy v otázkách, jako jsou práva pracovníků a ochrana životního prostředí. EU chce ukázat, že život uvnitř „bloku" je lepší a že si země nemohou „vybírat" určité výhody bez závazků.

Brexit po přechodném období

Jakmile lhůta pro prodloužení přechodného období uplyne, Spojené království v lednu 2021 opustí EU bez obchodní dohody nebo zahájí svůj nově definovaný vztah, bude-li dosaženo dohody.

V takovém případě, může být buď úplná komplexní dohoda, kterou chce EU, což je nejméně pravděpodobné, protože obchodní dohody obvykle trvají sedm let, místo pouhých několika měsíců, nebo britská verze bezplatné základní obchodní dohody.

Většina analytiků se domnívá, že by politici mohli do konce roku dosáhnout nějaké dohody. Britský premiér Boris Johnson se má tento měsíc přímo zapojit do obchodních rozhovorů s představiteli Evropské komise a Evropské rady.

Boris Johnson se pokusí dohodnout s Evropskou unii, avšak je možné vystoupit bez dohody (Brexit) pokud se lídři neshodou do 1. ledna 2021. To by znamenalo, že by Spojené království okamžitě opustí jednotný trh EU a celní unii a byly by stanoveny obchodní podmínky WTO (Světové obchodní organizace), které budou zahrnovat kontroly a tarify na hranicích a konec volného pohybu.

Nabídka Admiral Markets - Jeden svět, jeden broker

Nezáleží na tom, zda jste klientem společnosti Admiral Markets UK Ltd nebo jakékoli jiné z našich právních jurisdikcí. Všichni klienti získají stejné obchodní podmínky, spready a naši nejlepší nabídku služeb.

Pokud byste chtěli zůstat pod Admiral Markets UK Ltd, můžete tak učinit i poté, co vstoupí v platnost tvrdý Brexit.

Pokud byste chtěli zvolit jinou provozní společnost Admiral Markets, můžete tak učinit ve svém Kabinetu Tradera. Admiral Markets je připraven nabídnout svým klientům ty nejlepší služby, a to díky několika licencím v EU i v dalších regionech světa.

Do konce roku 2020 by se měli vyjasnit veškeré politické neshody na obou stranách. Až do této doby budeme všechny naše klienty informovat o jakýchkoli převratných informacích spojených s Brexitem.

Obchodujte "Brexit"

Obchodníci vždy vyhledávají příležitosti na volatilních trzích. V případě, že se lídři nedohodnou, můžeme očekávat výraznou volatilitu. Instrumenty, které budou pravděpodobně nejvíce ovlivněny, jsou GBP/USD, FTSE100, DAX30 a další evropské indexy a významné akcie.

Jak budete obchodovat Vy?

Věděli jste, že můžete získat indikátor Trading Central Technical Ideas zcela ZDARMA, tím že přejdete na novější verzi platformy MetaTrader 5 Supreme Edition? Tento indikátor Vám nabízí aktuální obchodní příležitosti a technickou analýzu na široké škále aktiv. Chcete-li získat verzi MetaTrader 5 Supreme Edition, klikněte na banner níže a stáhněte si jí ještě:

Odmítnutí odpovědnosti: Uvedené údaje poskytují další informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen „analýza") zveřejněných na internetových stránkách Admiral Markets. Než učiníte jakákoli investiční rozhodnutí, věnujte pozornost následujícímu:

 • Toto je marketingová komunikace. Zveřejněný obsah je pouze pro informační účely a v žádném případě si ji nelze vyložit jako investiční poradenství nebo doporučení. Obsah nebyl připraven v souladu s právními požadavky, navrženými k podpoře nezávislého investičního výzkumu a není předmětem žádného zákazu pro šíření investičního výzkumu.
 • Jakékoliv investiční rozhodnutí činí klient sám a investiční společnosti Admiral Markets Group AS (Admiral Markets) nejsou odpovědné za jakékoliv ztráty nebo škodu plynoucí z takového rozhodnutí, ať už je založeno na analýze či nikoliv.
 • Analýza je připravena nezávislým analytikem Jitan Solansky, nezávislý redaktor (dále jen "autor") a je založena na osobních odhadech autora.
 • Aby Admiral Markets zabezpečila zájmy klientů a aby byla zajištěna objektivita analýzy, byly zavedeny relevantní interní procedury pro prevenci a správu střetu zájmů.
 • Zatímco se snažíme zajistit, aby byly zdroje analýzy spolehlivé a aby byly všechny prezentované informace srozumitelné, včasné, přesné a úplné, Admiral Markets negarantuje přesnost a úplnost informací obsažených v analýze. Prezentované údaje se týkají jakýchkoliv minulých výsledků, nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
 • Obsah analýzy by neměl být vykládán jako výslovný nebo předpokládaný příslib, záruka nebo implikace ze strany Admiral Markets, že klient bude profitovat ze strategií v nich obsažených, nebo že ztráty v souvislosti s nimi mohou nebo budou omezeny.
 • Jakýkoliv namodelovaný nebo předchozí výkon finančních instrumentů uvedený v publikaci si nelze vyložit jako slib, garanci nebo implikaci ze strany Admiral Markets vůči budoucím výkonům. Hodnota finančního instrumentu může růst i klesat a zachování hodnoty aktiva není garantováno.
 • Projekce obsažené v analýze mohou být předmětem dodatečných poplatků, daní nebo jiných poplatků v závislosti na předmětu publikace. Ceník platný pro služby poskytované společností Admiral Markets je veřejně dostupný na webových stránkách Admiral Markets.

Produkty obchodované s finanční pákou (včetně rozdílových smluv) mají spekulativní povahu a mohou vyústit ve ztráty nebo zisky. Předtím než začněte obchodovat, se prosím seznamte se všemi riziky.

Avatar-Admirals
Admirals Správa Vašich výdajů, investic a financí na jednom místě.

Admirals je více než jen broker, je finančním centrem, které nabízí širokou škálu finančních produktů a služeb. Jednoduší přístup k osobním financím, se správou výdajů a investic. To vše na jednom místě!