Bezpečnost finančních prostředků

Oddělení financí klienta

V souladu s pravidly FCA jsou veškeré finance klientů zcela odděleny od vlastních aktiv Admiral Markets v regulované úvěrové instituci EHP. Tím je zajištěno, že prostředky klientů jsou identifikovatelné a dostupné za všech okolností a nemohou být použity společností Admiral Markets k jiným účelům. Kromě toho jsou podle britského insolvenčního zákona chráněny veškeré finance klientů, a proto jsou v případě selhání firmy nedostupné generálním věřitelům společnosti.

Admiral Markets provádí každodenní audit financí klientů v souladu s požadavky FCA. Tento proces zajišťuje, aby prostředky držené na oddělených bankovních účtech vždy přesně odrážely aktiva klientů. Celá hodnota klientského obchodního účtu je považována za finance klienta. Společnost Admiral Markets je regulována FCA a je povinna každý měsíc podávat zprávu o návratnosti finančních aktiv klientů (CMAR).

Kontroly a procesy financí klientů Admiral Markets jsou každoročně kontrolovány našimi auditory, kteří dále podávají hlášení FCA.

Pokud by banka, která je určena k držení oddělených financí klienta vstoupila do likvidace, případné ztráty by byly rozděleny klientům v poměru k jejich podílu na celkové částce držené v dané bance. Veškeré finanční prostředky ztracené v důsledku zmíněné likvidace banky regulované Prudential Regulation Authority (PRA), budou pokryty FSCS a to až do výše 85 000 GBP na klienta (https://www.fscs.org.uk/). Jakékoli prostředky ztracené v důsledku likvidace evropské banky mohou být pokryty až do výše 100 000 EUR na klienta v rámci systému pojištění vkladů: [link]Deposit Guarantee Scheme[/ link]

The Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

FSCS slouží k ochraně zákazníků firem, které poskytují finanční služby a zkrachovali. FSCS může vyplatit náhradu až do výše 85 000 GBP, pokud firma zastaví obchodování s deficitem oddělených financí klienta. Rovněž vyplácí náhradu až do výše 85 000 GBP, pokud se banka, která je použita pro držení oddělených financí klienta a regulována PRA, dostane do likvidace.

Deposit Guarantee Schemes

Deposit guarantee schemes (DGS) vrací omezenou částku k odškodnění vkladů klientů, jejichž banka zkrachovala. Podle pravidel EU chrání DGS vklady klientů zajištěním až do výše 100 000 EUR.

V Evropě jsou tyto systémy organizovány na vnitrostátní úrovni, přestože minimální normy byly dohodnuty na úrovni EU. Podle pravidel EU je prostřednictvím těchto systémů zajištěno 100 000 EUR na vklady klienta. Některé členské státy zavedly několik systémů, které jsou organizovány různými bankovními skupinami, jako jsou spořitelny, družstevní banky, banky veřejného sektoru nebo soukromé banky.