79% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 79% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
expand_more

Как да изберем качествен прогнозиращ софтуер за форекс търговия

Ноември 16, 2016 12:40 UTC

качествен прогнозиращ софтуер

Валутният пазар се характеризира с постоянно променящя се пазарна среда и вискока степен на неопределеност. Увеличавайки способността си за прогнозиране, Вие ще увеличите вероятността за печалба и за минимизирате на загубите.

Да използвате прогнозиращ софтуер може да е трудно в началото, особено ако не знаете как да го изберете, както и къде да го намерите. Прогнозирането на валутния пазар се базира на фундаментални и технически анализи.

Трябва да се отбележи, че няма търговска система със 100% успеваемост. Прогнозирането, чрез форекс софтуер за анализ, се извършва на база хипотези и допускания, както и исторически данни, така че това увеличава полезността му за трейдъра. Целта на тази статия е да Ви помогне да изберете възможно най-добрите прогнозиращи софтуери за форекс търговия.

Как работи форекс софтуер за анализ и основните подходи, вградени в него

Форекс софтуера за анализ, улеснява търговския процес, тъй като спестява много време и усилия за наблюдение и анализ. Това дава възможност на трейдъра да разработва собствени стратегии. По принцип софтуерът извършва обширен анализ на исторически данни и тяхната структура. След това софтуерът оптимизира параметрите на вградената търговска система, като също може да я тества в демо режим.

Ще разгледаме основните подходи за прогнозиране, които се основават на фундаментален и технически анализ. Ключов елемент от търговската система е т. нар. тайминг или кога да се влезе и излезе на пазара. Форекс софтуерът за анализ и прогнозиране, може значително да подобри тайминга. Добрият търговски софтуер може да увеличи печалбите Ви, въпреки цената, която може да платите за него.

 

Типове прогнозиращ софтуер

Софтуерът, използващ техничеки анализ, се базира на сравнително малък обем данни за анализ. Той търси и идентифицира технически модели на графиката и проектира вероятното ценово движение. Често използван параметър в автоматичните търговски системи са пълзящите средни (moving averages). Съществуват специализирани фирми за подробна историческа и статистическа информация, която може да се използва за изработването на прогнозиращ софтуер.Такива са например, Alarm trades и Technical Research Limited.

Част от фундаменталният подход за прогнозирането на валутните пазари е използването на разликите в лихвените проценти между валутите. Други променливи са: разлика в търговските баланси, условията за търговия, спестяванията, проучвания на пазарния сентимент и др. Този тип данни могат да се получат от инвестиционни банки, специализирани фирми и интернет сайтове.

търговия с безплатна демо сметка

Тествайте търговската си стратегия, без риск от загуба на реален капитал, с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Подход, основан на технически анализ

При този подход се преглеждат и проучват миналите пазарни данни и ценови движения. Всеки трейдър, който ползва технически анализ е забелязал, че историята се повтаря и цената образува повтарящи се ценови модели, които могат да се използват за търговски сигнали. Откриването на търговски сигнали, на база повтарящи се ценови модели е основнита цел на прогонозиращия софруер. Тъй като цената има склонност да образува трендове, трейдърите търсят нива за вход в тяхната посока. Те могат да се идентифицират, чрез различни индикатори, които измерват посоката и силата им. Софтуерите изключват емоциите и правят търговията дисциплинирана и последователна, което е голям техен плюс.

Вижте стратегията за търговия на Стив Нисън, бащата на японските свещи, представил ги на запазния свят.

Подход, основан на фундаментален анализ

Този подход е основан на различни събития и макроикономически показатели за всяка страна поотделно. Основни променливи са данни за БВП, инфлация, производство и др.

Въпросът е как тези данни ни помагат да прогнозираме котировките на валутните курсове? Изследват се икономическата ситуация в дадена страна и икомомически и геополитически събития, които е вероятно да повлияят на валутния пазар.

инсталирайте MT4 Supreme Edition

Например, различни изказвания и речи на официални политически лица и централни банкери се следят много тясно от пазарните участници и често се възприемат като знак за промени или запазване на икономическата и монетарна политика. Поради това е добра идея използването на икономическия календар от софтуера за прогнозиране, който може да оцени актуалните стойности, спрямо очакваните и минали стойности.

За тази цел се използват, например БВП, ниво на безработица, нива на лихвените проценти и др. Както може би знаете, когато дадена страна повиши основният си лихвен процент, това привлича вниманието на инвеститорите, които влагат капиталите си заради повишената доходност и оттам повишават курса на местната валута.

В страни, където нивото на безработица е относително високо или се повишаватва е знак за отслабваща икономика и за липсата на двигатели, които генерират икономически растеж. Това може да накара инвеститорите да изтеглят капиталите си и да предизвика поевтиняване на националната валута.

БВП е важен фундаментален индикатор за силата на дадена икономика. Нивото на растеж на БВП осигурява информация за бъдещата посока на лихвения процент и по този начин влияе на валутния курс. Използването на икономическия календар и личното наблюдение на неочаквани събития може да се окаже много ценно при този подход. Знанието е огромно предимство, не забравяйте това при използването на подходящ Forex прогнозен софтуер.

https://admiralmarkets.com/bg/education/webinars

Заключение относно прогнозиращия софтуер

Споменахме два различни подходи за прогнозиране на валутните пазари, но бъдете реалисти. Съществуват и безплатни софтуери за прогнозиране, но няма гаранции за тяхното качество. Вие можете да включите софтуер във за анализ и прогнози, което може да е положителна стъпка за развитието Ви кат трейдър.

Вижте още:

Форекс стратегия без загуба - мит, или реалност?

Най-добрият софтуер за бектестове на форекс стратегии

Стратегии за форекс търговия?

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.