79% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 79% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
expand_more

Президентски избори в САЩ и фондови пазари: Трендове и стратегии

Октомври 02, 2020 06:51 Europe/Sofia

Големите събития често водят до големи движения на финансовите пазари. Една от най-големите събития в света са президентските избори в САЩ, които се провеждат веднъж на 4 години. Връзката между президентски избори в САЩ и фондовите пазари често води да скок във волатилността, което от своя страна може да предостави уникални възможности за търговия.

В тази статия ще научите:

 • Защо и как президентските избори влияят на фондовите пазари?
 • Как се представя фондовия пазар в година на изборите?
 • Какво е 4-годишен цикъл на президентски избори в САЩ?
 • Може ли акциите да предскажат кой ще спечели изборите?
 • Как ще реагират пазарите на различните резултати от изборите?
 • Търговия на президентски избори в САЩ 2020
 • Стратегии за инвестиции по време на президентски избори в САЩ
 • Най-добрите акции за покупка след президентските избори
 • Как да започнете търговия на президентски избори в САЩ?

Да не губим повече време и да започваме!

Президентски избори в САЩ и фондовите пазари: Трендове и стратегии

Защо и как президентските избори влияят на фондовите пазари?

По време на изборна година не е известно кой ще ръководи САЩ през следващия мандат. Който спечели изборите, ще може да влияе върху икономиката на страната през следващите четири години чрез своите политики.

Фактът, че никой не знае чия политика ще бъде приета занапред, създава несигурност около бъдещата политическа и икономическа посока на страната, тази несигурност неизбежно се просмуква и към щатския фондов пазар. Причината е, че пазарните участници стават по-предпазливи в своите инвестиции по време на президентски избори в САЩ.

Класическият модел, който бихте очаквали да видите на фондовите пазар по време на избори, е повишената волатилност и странична тенденция или дори корекция в месеците преди изборите, последвани от облекчение, след като резултатът стане по-очевиден.

Повишена волатилност

Фондовите пазари понякога могат да бъдат непредсказуеми, но реакцията им на несигурност не е такава. В несигурни времена доста опитни инвеститори се отдръпват от фондовите пазари, като предпочитат вместо това да инвестират парите си в нискорискови инвестиции или в така наречените активи убежища като:

На следващото изображение можете да намерите графика на цената на златото, на която ясно се вижда поскъпването на ценния метал преди президентските избори в САЩ през 2016 година:

Графика на златото преди президентски избори в САЩ 2016

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, Злато ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 29 декември 2015 - 1 август 2017 година. Изготвена на 2 октомври 2020 година в 09:25 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Инвеститорите, които първоначално не се отказват от фондовия пазар по време на избори, могат да действат с повишено внимание преди началото на събитието.

Всеки намек от пресата, че техните инвестиции могат да бъдат негативно повлияни в бъдеще, може да ги накара бързо да излязат или да коригират позициите си. Това може да доведе до повишена волатилност и дори спад в цените.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Президентски избори и индекс на волатилността

Индексът на волатилността CBOE (VIX) е мярка за очакваната волатилност на фондовия пазар. Цифрите му се основават на опциите за индекса S&P 500.

По-долу е дадена таблица с месечна разбивка на средната дневна цена на затваряне на VIX от годините 2010 - 2019. Колоните са разделени на средната стойност за неизборните години в този период от време и средните показатели на индекса от изборите години 2012 и 2016.

 

Неизборни години:

2012:

2016:

Януари

15.823

20.228

23.718

Февруари

16,83

18.421

22.517

Март

15.866

16.167

15.849

Април

14.968

17.823

14.3

Май

16.1

21.002

14.853

Юни

16.577

21.131

17.775

Юли

15.242

17.562

13.159

Август

18.845

15,69

12.4

Септември

18.98

15.285

14.22

Октомври

18.427

16.276

14.585

Ноември

17.235

16.702

15.236

Декември

17.47

17.345

12.472

Източник: Средномесечна дневна цена на затваряне на индекса на волатилност на CBOE (VIX). Период от време: 2010 - 2019.

Ето и някои правила, които е добре да имате предвид:

 1. Резултат от индекс под 12 предполага, че на пазара има ниска волатилност
 2. Резултат над 20 означава висока волатилност
 3. Всичко в границите на 12 - 20 се счита за нормално

От горните цифри можем да видим, че през предизборните 2012 и 2016 г. е имало няколко месеца преди изборите, които са имали значително по-висок резултат на VIX от средния за неизборните години. Всъщност през първите седем месеца на двете години десет от четиринадесет от тях са имали по-високи стойности на VIX от средната стойност за неизборните.

Имайте предвид, че VIX се изчислява в реално време през целия търговски ден и че горните цифри са средни месечни стойности. Това ще маскира пълната степен на вътрешната дневна волатилност.

Как се представят фондовите пазари през изборните години?

Говорихме за повишеното ниво на волатилност на фондовия пазар по време на избори в САЩ. Волатилността обаче ни казва само нивото на вариация на цените и не показва колко добре се справя в действителност фондовият пазар.

И така, как всъщност се представя фондовият пазар през изборните години?

От създаването на индекса, известен сега като S&P 500 през 1926 г., има 23 президентски избора, въпреки че до 1957 г. в индекса участват само 90 акции. Според данните от Matrix Book на Dimensions 2019 , от тези 23 предизборни години 19 са дали положителна годишна възвръщаемост на индекса.

Как се представя фондовият пазар в месеците, предхождащи изборите?

Но какво се случва в месеците непосредствено преди изборите?

Таблицата по-долу показва процентната разлика в цената на S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) и NASDAQ Composite от края на април до края на октомври в изборните години от 1992 г. насам.

 

S&P 500

DJIA

NASDAQ

1992 г.

0.90%

-3,95%

4,58%

1996 г.

7,81%

8,27%

2,60%

2000 г.

-1,59%

2,21%

-12,72%

2004 г.

2,07%

-1,94%

2,86%

2008 г.

-30,08%

-27,26%

-28,67%

2012 г.

1,02%

-0,89%

-2,27%

2016 г.

2,95%

2,07%

8,66%

Средно без 2008 г.

2,19%

0.96%

0.62%

Източник: Съставен от автора, използващ исторически данни от S&P 500, Dow Jones Industrial Average и NASDAQ Composite.

Ако изключим 2008 година от набора от данни, можем да видим, че и трите индекса имат средна положителна възвръщаемост през шестте месеца преди изборите от 1992 насам.

Най-общо казано, S&P 500 превъзхожда своите конкуренти в разгледания набор от данни, отчитайки по-малко периоди на отрицателен растеж. DJIA, от друга страна, регистрира отрицателен ръст през четири от седемте разгледани шестмесечни периода.

S&P 500 и президентски избори в САЩ

Изобразено: Admiral Markets, MetaTrader 5, [SP500] Седмична графика с период на данните 6 май 2012 - 22 март 2020 година. Изготвена на 2 октомври 2020 година в 14:53. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира будещи резултати.

Какво се случи с фондовия пазар през тази избирателна година?

Както беше отбелязано в началото на статията, през 2020 г. се наблюдаваха много неочаквани събития, които оказаха влияние върху икономиките по целия свят. Фондовият пазар не е избягал невредим.

Следователно е вероятно данните от тази година да са повлияни повече от събития, различни от президентските избори в САЩ. Обаче президентските избори също несъмнено биха оказали влияние.

Таблицата по-долу показва средната месечна стойност на VIX досега тази година, както и месечните темпове на растеж на трите индекса на акциите, които разгледахме в предишния раздел.

 

VIX

S&P 500

NASDAQ

DJIA

Януари

13.94

-0,16%

1,99%

-0,99%

Февруари

19.63

-8,41%

-6,38%

-10,07%

Март

57,74

-12,51%

-10,12%

-13,74%

Април

41.45

12,68%

15,45%

11,08%

Май

30,90

4,53%

6,75%

4,26%

Юни

31.12

1,84%

5,99%

1,69%

Юли

26,84

5,51%

6,83%

2,38%

Август

22,89

7,01%

9,59%

7,57%

Източник: Съставен от автора, използващ исторически данни от индекса на волатилност CBOE, S&P 500, Dow Jones Industrial Average и NASDAQ Composite.

Ето и няколко извода, които може да си направим от показаните по-горе данни:

 1. По-рано отбелязахме, че нормалните параметри на индекса VIX са между 12 и 20. В горната таблица виждаме, че тази година се наблюдава забележително високо ниво на волатилност на пазара.
 2. Разглеждайки месечния ръст на трите фондови индекса, можем да видим, че лошото начало на годината завърши с големи загуби през март. Оттогава обаче пазарите се съвзеха невероятно бързо, с високи нива на растеж през следващите месеци.
 3. Всъщност между месеците април и август S&P 500 регистрира най-силния си 5-месечен ръст от 1938 г. насам.

Тествайте търговията с S&P500, Dow Jones, Nasdaq и още над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Какво е 4-годишен цикъл на президентски избори в САЩ?

За да се разбере връзката между президентски избори в САЩ и фондовите пазари е важно първо да се разбере четиригодишният феномен на изборния цикъл.

Тенденцията, фондовия пазар да се движи в определена посока през всяка една от годините преди и след изборите, може да бъде голямо предимство при избора на стратегия за търговия или инвестиции.

Теорията за 4-годишния изборен цикъл е разработена първоначално от Йел Хирш, изтъкнат историк на фондовите пазари. Много други глобални мениджъри на макрофондове също са отделили време за анализ на представянето на фондовия пазар през изборните години.

В общата картина анализът на инвестиционна банка Fidelity показва, че

 1. Първите две години от изборния цикъл (след изборите и средносрочния период) са най-слабо представени спрямо последните две години.
 2. Тъй като последните две години (предизборни и предизборни) се съсредоточават по-силно върху предизборни кампании и обещания, историята предполага, че има тенденция да се осигуряват по-висока доходност.

4-годишен цикъл на президентски избори в САЩ

Източник: Fidelity

От инвестиционната банка обаче отбелязват, че в дългосрочен план икономическият растеж и тенденциите имат по-голямо влияние върху растежа на фондовия пазар. Но има някои интересни модели, които се развиват на фондовите пазари преди, по време и след президентски избори, които са разгледани в следващия раздел.

Може ли акциите да предскажат кой ще спечели изборите?

С подобно заглавие трябва да предупредим, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати. Въпреки това, в някои случаи, историята може да представи модели , които да се поватярт в бъдеще.

Според главният финансов стратег на LPL Райън Детрик:

Ако 100 дни преди изборите индексът S&P 500 е на позитивна територия от началото на годината, то настоящият президент вероятно ще запази поста си. Подобна зависимост може да изглежда като леко нестандартна, но пък много точна в прогнозите си, след като е познала следващия президент в 87% от случаите.

100 дни преди изборите през 2020 година S&P 500 бе с 1,2% ръст за годината, следователно ако може да се вярва на тази статистика, то може да очакваме втори мандат на Доналд Тръмп.

Акциите и президентски избори САЩ 2020

Източник: LPL Research

Как ще реагират пазарите на различните резултати от изборите?

На предстоящите президентски избори в САЩ изглежда има повече различния в политиките на двамата кандидати от обикновено. Освен това електората изглежда доста поляризиран.

В енергийната политика Тръмп продължава да отрича изменението на климата и поддържа ангажимента си към използването на изкопаеми горива.

Причините да очакваме по-голяма волатилност на пазарите, отколкото при останалите президентски ибзори в САЩ не свършват до тук. Те включват също:

 • Има съвсем пресен пример, в който Доналд Тръмп пребори социологическите проучвания и победи Хилари Клинтън преди 4 години, което разколебава доверието в тези допитвания.
 • Има спекулации, че ако загуби Доналд Тръмп може да не приеме резултатите от изборите.

Но да видим как биха реагирали пазари при победа на един от двамата кандидати.

Победа на Доналд Тръмп

Традиционно Уолстрийт реагира добре на победите на републиканците. Все пак администрацията на Доналд Тръмп донесе някои изненади в своите политики като внезапно обявяване на санкции, мита или забрани за търговия чрез Twitter с малко предварителна дискусия.

Но да видим какви мерки предлага Тръмп за подкрепа на икономиката:

 1. Намаляване на данъците и дерегулация, политика, която продължава тази, провеждана от първия му мандат.
 2. Тръмп вероятно ще продължи политиката си на налагане на мита, за да насърчи рестартирането на производствената индустрия и намаляването на търговския дефицит.
 3. Настоящият президент продължава да иска да наложи по-голям контрол върху имиграцията със система, основана на заслуги, която дава приоритет на мигрантите с определени умения.
 4. Очаква се Тръмп да пусне отново нова здравна система, която намалява премиите.

Има различни акции, които вероятно ще реагират по-положително на победата на Тръмп като някои от тях може да са:

 • Акции на енергийни компании като Exxon и Chevron
 • Акции на отбранител ни компании като Lockheed Martin
 • Новинарски акции като тази на New York Times
 • По-малките американски износители, поради евентуален по-слаб долар

 

Победа на Джо Байдън

От друга страна, при кандидата на демократите Джо Байдън е фокусиран повече върху социални и екологични проблеми. За разлика от Тръмп, Байдън е по-отдаден на теорията за повишаване на данъците, за да постигне повече доходи в контекста на криза.

 1. Върне обратно финансовата дерегулация на Тръмп и наложете нови правила за банковото дело.
 2. Инвестира 2 трилиона долара за четири години в план за възобновяема енергия
 3. Въпреки че е твърд и по отношение на търговската политика на Китай, Байдън не е толкова войнствен като Тръмп и със сигурност ще намали митата и ще се съобрази с международните стандарти.
 4. В социалните политики Байдън планира да популяризира планове за подобряване на грижите за деца и възрастни хора и да финансира универсалното предучилищно образование.

Така вероятните печеливши при победа на Байдън може да са:

 • Акции на компании, които имат силни търговски връзки с Китай
 • Акции на компании за "зелена енергия"

Ще има победители и губещи при победа за всеки от кандидатите. Много по-лошият резултат би бил този, при който резултатите от изборите се оспорват от губещия - особено ако това се окаже настоящияпрезидент. Очаквайте големи падания и висока волатилност при този сценарий.

Трендове на фондовия пазар след президентските избори в САЩ

Вече знаете, че последните две години от четиригодишния изборен цикъл (предизборната година и тази прединея) обикновено са по-добри от първите две години.

Историята също така подсказва, че на фондовите пазари има тенденция да завършва годината много по-добре, спрямо момента на избиране на нов президент, ако действащият президент печели. Всички тези статистически данни показват, че пазарът наистина мрази несигурността!

президентски избори в САЩ и фондовите пазари - представяне

Източник: BlackRock чрез Forbes

В изследването по-горе показа, че борсовия индекс S&P 500 има тенденция да се покачва по време на президентската изборна година като възвръщаемостта е по-голяма, ако настоящия президент спечели.

Важно е обаче да се отбележи, че не всяка президентска изборна година е положителна. Графиката по-долу показва представянето на индекса S&P 500 по време на годината на президентски избори в САЩ от 1964 до 2016 г.

История на S&P 500 по време на годината на президентски избори в САЩ

Източник: Cazenove Capital

Двете отрицателни изборни години съвпаднаха едновременно със спукването на технологичния балон от 2000 и финансовата рецесия през 2008 година. Все пак останалите избирателни години бяха положителни.

Въпреки че този модел може да не се повтаря в бъдеще, някои анализатори смятат, че това се дължи на факта, че инвеститорите се вълнуват от обещанията за предизборната кампания, както и на историческата тенденция Федералният резерв на САЩ да облекчава политиката през третата година от предизборния цикъл.

Разбира се, за да се опитате да се възползвате от подобни ходове е изключително важно да имате правилните инструменти за търговия.

С Admiral Markets получавате възможност да изтеглите платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Свалете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

MetaTrader 5 от Admiral Markets

След като сте изтеглили безплатната си платформа за търговия можете да разглеждате различни графики на цените на различни класове активи и финансови инструменти в реално време.

Например отдолу можете да видите една графика на борсовия индекс S&P 500, който споменавахме на няколко пъти по-горе в статията. Със сини вертикални линии са показани приблизителния месец на президентските избори:

търговия на президентски избори в САЩ - S&P 500

Изобразено: Admiral Markets, MetaTrader 5, [SP500], Месечна графика с период на данните 1 май 2005 - 2 октомври 2020 година. Изготвена на 2 октомври 2020 година в 23:55. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира будещи резултати.

Търговия на президентски избори в САЩ 2020

За тези, които предпочитат краткосрочния търговски подход като търгуващите в рамките на деня например, волатилността е абсолютно необходима за техните стратегии за търговия. Този тип трейдъри се опитва да се възползват и от нарастващи и от падащи пазари.

Други по-традиционни трейдъри залагат на по-дългосрочен подход за правене на пари. Подобни стратегии за търговия често включват закупуване на акции на дадена компания и задържането им за по-дълъг период от време - суинг търговия или инвестиционен подход. Волатилността по-скоро би отказал този тип трейдъри и инвеститори от покупката на дадени акции.

Как да се възползвате от волатилността около президентските избори в САЩ?

Волатилността е средство за измерване на промените в цените на финансовите пазари. Високата волатилност предполага, че пазарът има чести колебания в цените, докато нисковолатилния пазар ще има по-умерени и по-редки промени на цените.

Вече споменахме, че някои инвеститори може да са уплашени от големи промени в цените на нагоре и надолу при даден финансов инструмент. От друга страна, макар че има повишени рискове, когато търгувате на високоволатилни пазари, това може да бъде и предимство за някои трейдъри.

Реалността е, че динамичните пазари могат да предоставят множество възможности, които да се превърнат в потенциални печалби за находчивите трейдъри.

Например търговците, които използват договори за разлика (ДЗР) в своята търговия могат да се възползват, както от нарастващите, така и от падащите цени на фондовите пазари, което е много добра възможност, когато искате да търгувате волатилността около изборите в САЩ.

Освен това, договорите за разлика позволяват на трейдърите да използват ливъридж, който дава възможност за по-големи потенцилани печалби или загуби разбира се.

Стратегии за инвестиции по време на президентски избори в САЩ

Познаването на някои от тенденциите на фондовите пазари през определени изборни години и резултатите от него може да бъде много силен коз както за трейдърите, така и за инвеститорите. Важно е обаче да запомните, че пазарът винаги ще се движи нагоре и надолу, независимо от това какво голямо събитие се случва.

Следователно наличието на дълбок арсенал от стратегии за търговия и инвестиции, които да покриват различни пазарни сценарии, независимо дали преди, по време или след президентските избори в САЩ, е важно.

Отличителният белег на всеки тип стратегия не трябва да бъде само какво да се прави с изброената по-горе информация, но и управление на риска. По-долу има само няколко идеи, които просто служат като отправна точка за търговците и инвеститорите, върху които да надграждат и тестват.

Вижте още идеи в статията „ Президентски избори в САЩ 2020: Как ще реагират пазарите? ".

1. Фокусирайте се върху фундаментите и използвайте волатилността, за да „купите спада"

Може да се окаже печелившо да направите крачка назад и разгледате фундаментите на по-голямата картина и как това ще повлияе на общия фондов пазар. Инвеститорите са свикнали, че политическите ветрове се променят, така че може да се задълбочат във фундаментите на случващото се в общата картина, която може да бъде състоянието на икономиката, печалбите на компанията и т.н.

Например, в навечерието на президентските избори в САЩ през 2020 г., надпреварата между Тръмп срещу Байдън беше изпълнена с несигурност в началото на годината.

Въпреки това, поради пандемията от Коронавирус, Федералният резерв на САЩ действа, като вкара в сила огромен стимулиращ план, предназначен да стабилизира и насърчи растежа. Впоследствие щатският пазар на акции се повиши след паниката.

Много инвеститори биха използвали „несигурността на изборите", просто, за да купят спада на базата по-голяма тенденция на бичия пазар. По време на тази ситуация обаче инвеститорите филтрират възможностите допълнително, като разследват различни сектори, тъй като някои се представят по-добре от други по време на пандемията.

Уорън Бъфет беше този, който измисли фразата: „Купувайте, когато другите се страхуват и продавайте, когато другите са алчни".

Търгувайте над 3000 ДЗР на акции без комисионни с Admiral Markets ! Кликнете на банера отдолу и започнете още днес:

Търгувайте ДЗР на акции с Admiral Markets

2. Инвестирайте в най-важното за всеки кандидат за президент в САЩ

В някои ситуации двамата кандидати за президент могат да имат много различни възгледи за света, икономиката и върху какво да се фокусират, когато са на поста. Това понякога може да доведе до уникални възможности, ако могат да бъдат идентифицирани.

Например, на президентските избори в САЩ през 2020 г. кандидатът Джо Байдън има силен фокус върху зелената енергия и здравеопазването по време на кампанията. Инвеститорите биха могли да търсят потенциални възможности в секторите възобновяема енергия и здравеопазване.

Действащият президент Доналд Тръмп се съсредоточи силно върху съживяването на енергийните компании за изкопаеми горива, както и върху силната антикитайска реторика.

Разбира се, в тази ситуация ще има и акции, които до голяма степен няма да бъдат засегнати, независимо коя политическа партия спечели. Акциите на компании като Microsoft, Apple, Wal-Mart и т.н. може да продължат да се движат в същата посока въз основа на основните принципи на това как се справя компанията в конкретния момент.

3. Използвайте технически анализ, за да намерите краткосрочни точки на обръщане

Има много различни стилове на търговия и инвестиции. Някои участници на пазара са много краткосрочни, а други много дългосрочни, а някои са в средата на двете. Много е важно да определите стила си на търговия, тъй като последователността играе огромна роля за успеха на пазарите.

 • Дългосрочните инвеститори ще анализират основни данни и ще извършват секторен анализ
 • Краткосрочните търговци може да имат по-силен фокус върху техническия анализ, за да идентифицират по-краткосрочните движения на пазара

Тъй като финансовите пазари са изпълнени с алгоритми за търговия, извършващи сделки за наносекунди, често може да има повратни точки през целия ден, за които бива сигнализирано чрез технически индикатори за търговия, които често се използват от алгоритмите.

Следователно, през периодите на по-висока волатилност на пазара, трейдърите могат да се опитат да се възползват от подобни ходове. Разбира се, по-лесно е да се каже, отколкото да се направи - особено, когато става въпрос за начинаещи търговци.

Един важен елемент е подготовката. Инструмент, който може да помогне на търговците да се подготвят и да се ориентират в такива волатилни пазарни условия, е Technical Insight Lookup indicator от Trading Central, който се предоставя на клиентите на Admiral Markets при надграждане до платформата MetaTrader Supreme Edition, както е показано по-долу:

Индикатор Technical Insight за фондовия пазар и президентските избори

Екранна снимка на индикатора за търсене на техническа информация в надстройката на MetaTrader Supreme Edition.

На горното изображение Technical Insight Lookup indicator показва всички активни събития за технически анализ на индекса S&P 500, както е въведен в полето за търсене в горната част.

Трейдърите могат да виждат краткосрочни (2-6 седмици), междинни (6-9 седмици) и дългосрочни (повече от девет месеца) сигнали за технически анализ за бичи и мечи сделки. Това всъщност може да се направи на хиляди различни финансови инструменти. Само час от тях са:

След това търговците могат да комбинират подобни събития с тенденцията на фондовите пазари през една от изборните години. Това може да бъде чудесен начин за начинаещи търговци да започнат да филтрират идеите за търговия от фундаменталната до техническата картина. Комбинацията от различни стилове (технически и фундаментален) може да бъде много мощна.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Premium Analytics от Admiral Markets

Най-добрите акции за покупка след изборите

По-горе в статията вече отбелязахме, че победителите на фондови пазар вероятно ще са различни при двамата кандидати за президент на САЩ, тъй като политиките на Тръмп и Байдън са много различни.

Печеливши при Тръмп

След като обяснихме генералните политическите линии на Тръмп срещу Байдън, можем да изведем някои от акциите, които биха могли да се възползват от преизбирането на Тръмп.

Банки - JP Morgan

Когато Тръмп пристигна в Белия дом през 2016 година, една от първите реформи, които той извърши, беше тази във финансовия сектор, с реформата на Закона на Дод-Франк за облекчаване на регулирането на средните и малките предприятия.

Контролът върху големите предприятия продължава да бъде по-строг, за да се предотврати повторение на финансовата криза от 2008, но с пристигането на Тръмп в Белия дом тези големи компании, като JP Morgan, се възползваха от намаляване на корпоративния данък и с преизбирането му ще могат да продължат да разчитат на нисък фискален натиск.

Нека да видим как акциите на JP Morgan се развиха през последните години с дългосрочна диаграма:

Победа на Тръмп на президентски избори в САЩ - JP Morgan

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, JP Morgan Chase ДЗР, месечна графика с диапазон на данните: февруари 2013 - октомври 2020 година. Изготвена на 4 октомври в 09:18 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Както можем да видим на графиката, пристигането на Тръмп в Белия дом (отбелязано с вертикална червена линия) представлява по-последователен възходящ импулс за JP Morgan, който регистрира рекордни рекорди в началото на 2020 г.

Жълтият правоъгълник отбелязва период от три месеца започващ от февруари 2020, по време на който акциите на банката се сринаха до най-ниската и стойност от август 201 г.

Между април и септември 2020 г. тенденцията е практически странична. JPM се търгував между 90 и 100 долара, въпреки че волатилността, която скочи през март, продължава увеличава се с приближаването на президентските избори, както показва индикаторът Среден истински диапазон (ATR).

Енергия - Шеврон

Известно е от всички, че Доналд Тръмп е скептик към изменението на климата, всъщност веднага след като пристигна в Белия дом, той обяви, че САЩ ще се откажат от Парижкото споразумение. Този изход е бе задействан, така че ако Тръмп спечели, е повече от вероятно да видим още то същото.

По отношение на енергийната си политика Тръмп отмени почти всички екологични разпоредби на своя предшественик Барак Обама, като сви ограниченията за емисии на парникови газове, позволи повече сондажи за петрол и газ и облекчи регламентите за замърсяване, свързани с минното дело. .

Защитата на Тръмп за изкопаеми горива и традиционна енергия би била от полза за добруването на компании като Chevron Corp, ако Тръмп спечели изборите. Нека да видим в графика как се справя петролната компания на фондовия пазар през последните четири години:

Победа на Тръмп на президентски избори в САЩ - JP Morgan

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, Chevron ДЗР, Седмична графика с диапазон на данните 3 февруари 2013 - 2 октомври 2020 година. Изготвена на 4 октомври 2020 година в 09:40 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резулати.

Както виждаме на графиката, откакто Тръмп пристигна в Белия дом през ноември 2016 г., акциите на Chevron поддържаха възходяща тенденция до февруари 2020 г., когато избухна пандемията на Kоронавирус. В момента близо до психологическата подкрепа от 70 долара, може би победата на Тръмп би била тласъкът, от който компанията ще се нуждае.

Защита - Lockheed Martin

Миналия февруари, преди Коронавирус да се превърне в пандемия и пазарите претърпяха шок, по-голям от този на последната финансова криза, Доналд Тръмп представи бюджет за фискалната 2021 година (започващ през октомври), който включваше съкращения в социални въпроси и увеличаване на военните разходи.

Въпреки факта, че Covid-19 е променил плановете на всички правителства на водещите световни икономики, този проект, който Тръмп представи преди 8 месеца, може да послужи като основа за някои инвеститори да залагат на компании, свързани с отбраната, ако Тръмп спечели.

Един от вариантите може да бъде Lockheed Martin, чиито акции, както виждаме, достигнаха рекордни върхове в ерата Доналд Тръмп.

Победа на Тръмп на президентски избори в САЩ - Lockheed Martin

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, Lockheed Martin ДЗР, Седмична графика с диапазон на данните 3 февруари 2013 - 2 октомври 2020 година. Изготвена на 4 октомври 2020 година в 10:35 часа. Моля, имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Акциите на Lockheed Martin нарастваха стабилно през последните пет години, до пандемията от Коронавирус. От лятото на 2020 г. акциите изпитват известна волатилност и през септември са около 380 долара.

Потребителски стоки - WalMart

Гигантът при супермаркетите се представи добре въпреки Covid-19 и засилената конкуренция от Amazon. Политиката на Тръмп може да бъде от полза за WalMart, особено по трудови въпроси, тъй като е малко вероятно тя да одобри мерки като повишаване на минималната заплата или да поиска подобрение на социалните и здравните обезщетения.

Победа на Тръмп на президентски избори в САЩ - Walmart

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5. Wal-Mart ДЗР, Седмична графика с диапазон на данните 10 февруари 2013 - 2 октомври 2020 година. Изготвена на 4 октомври 2020 година в 10:45 часа. Моля, имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Печеливши при Байдън

Както бе споменато по-горе, Джо Байдън е кандидат, фокусиран върху повече социални политики и в полза на "зелената енергия". Въз основа на това, ние очертахме пет компании, които биха могли да се възползват от политиките на кандидата на демократите. Това са само примери, в никакъв случай не представляват инвестиционни съвети.

Електрически автомобили - Tesla

Акциите на Tesla може да се възползват от политиките на Байдън и от интереса му да популяризира електрическите автомобили, така че САЩ да се превърнат в сила в тази област. Въпреки че Тесла се справи много добре през годините на мандата на Тръмп, дори се наложи да извърши разделяне на акциите, за да ги направи по-евтини, демократичната администрация може да означава окончателна консолидация.

Победа на Байдън на президентски избори в САЩ - Tesla

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, Tesla ДЗР, Седмична графика с диапазон на данните 20 януари 2013 - 2 октомври 2020 година. Изготвена на 4 октомври 2020 година в 11:30 ч. Моля, имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

На графиката можем да видим как последните дни на септември Тесла претърпя доста изразено падане. Остава да се види как ще се развие през следващите седмици, като се вземе предвид нарастването на волатилността, което обикновено предшества президентските избори в САЩ.

Канабис - Canopy Growth

Публично търгуваните компании за легална марихуана загубиха голяма част от стойността си през последните две години на фона на правни и политически спорове, които доведоха до объркващо различни закони за марихуана в САЩ.

Компании като Canopy Growth не могат да се наситят на канадския пазар и от години чакат благоприятно законодателство в САЩ. С Доналд Тръмп в Белия дом те не намериха съюзници за каузата си и само победа на Байдън може да промени този сценарий.

Защо? Миналото лято сенаторът Камала Харис, избран от Байдън за кандидат за вицепрезидент, въведе закон, който ще позволи комерсиализацията на канабис и премахването на санкциите, свързани с употребата на марихуана. Одобрението на този закон ще зависи не само от наемателя на Белия дом, но и от мнозинството в Сената.

Победа на Байдън на президентски избори в САЩ - Canopy Growth

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, Canоpy Growth, Седмична графика с диапазон на даните 6 април 2014 - 2 октомври 2020 година. Изготвена на 4 октомври 2020 година в 11:30 ч. Моля, имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Здравеопазване - UnitedHealth Group

Байдън никога не е обещавал да одобри изцяло Medicare, здравна система за всички, но е обещал модел, който прави частната застраховка по-достъпна. Следователно, ако кандидатът на Демократическата партия спечели изборите на 3 ноември, здравните застрахователи като UnitedHealth Group биха могли да получат тласък на фондовия пазар.

UnitedHealth Group е специализирана и в допълващи планове към публичната система, а графика на цената на акции на компанията може да намерите отдолу:

Победа на Байдън на президентски избори в САЩ - UnitedHealth

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, UnitedHealth ДЗР, Седмична графика с диапазон на данните 10 февруари 2013 - 2 октомври 2020 година. Изготвена на 4 октомври 2020 година в 11:45 часа. Моля, имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Както виждаме на графиката, тази компания се справи много добре по време на администрацията на Тръмп, така че може да бъде опция да я включим в нашето портфолио независимо кой ще спечели президентски избори в САЩ 2020.

Недвижими имоти - REIT

REIT (Real Estate Investment Trust, на български АДСИЦ) са дружества, притежаващи активи на недвижими имоти и ипотеки, както и публично търгувана. Тези компании имат много благоприятна данъчна политика, тъй като не са длъжни да плащат данъци, ако разпределят поне 90% от печалбата си в дивиденти.

По време на администрацията на Тръмп те станаха по-малко привлекателни за инвестиции поради по-ниските корпоративни данъци. Ако Джо Байдън спечели изборите и увеличи тези данъци, АДСИЦ отново ще привлекат инвестиции поради своите данъчни предимства.

Пример за REIT е Apple Hospitality REIT, който е включен в списъка на Нюйоркската фондова борса и е специализиран в хотели и мотели.

Победа на Байдън на президентски избори в САЩ - Apple Hospitality REIT

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, Apple Hospitality REIT ДЗР, Седмична графика с диапазон на данните 10 февруари 2013 - 2 октомври 2020 година. Изготвена на 4 октомври 2020 година в 11:45 часа. Моля, имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Както виждаме на графиката, цената на този REIT не е била много положителна. Ще видим дали има обрат, ако Байдън стигне до Белия дом.

Как да започнете търговия на президентски избори в САЩ 2020?

Вече знаете какво се случва на фондовите пазари преди по време и след президентски избори в САЩ и как да търгувате резултатите от изборите, остава да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия на президентски избори САЩ 2020?

Можете да започнете търговия на президентски избори в САЩ само в 3 прости стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия
 2. Изтеглете платформа за търговия
 3. Отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация как да отворите реална сметка за търговия на фондовите пазари с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

За да дадем пример за търговия с индекси ще използваме ДЗР (договори за разлика) на вече споменатият индекс S&P 500.

Как да купите ДЗР на S&P 500?

Нека да дадем един пример как да купите акции като използваме ДЗР на широкия американски индекс S&P 500, който много често е използван като бенчмарк от инвеститорите.

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в S&P 500, Вие очаквате той да поскъпне, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на S&P 500?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в S&P 500, Вие очаквате цената му да се понижи, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от различни регулаторни органи. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете MetaTrader 5 Supreme Edition още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.