Какво е борсова спекулация и как да спекулирате на пазарите?

Борис Петров

Едва ли има финансов пазар, на който да не няма спекулации и спекулантите да не играят съществена роля. При някой по-малки пазари дори спекулативните сделки са основната част от търговията. Въпреки това, голяма част от хората, дори са чували думата спекулация, едва ли са много тези, които знаят точното и значение и как може да се възползват от спекулативни сделки.

Интересувате от това да повишите познанията за спекулациите? Тогава сте на правилното място.

В тази статия ще разберете:

 • Какво е спекулация?
 • Видове спекулации
 • Хеджиране и спекулиране
 • Защо да спекулирате на финансовите пазари?
 • Как да станете спекулант?
 • Колко пари да отделите за пазарна спекулация?
 • Как да направите борсова спекулация?
 • Пример за спекулация на фондов пазар
 • Пример за валутна спекулация
 • Как да започнете пазарни спекулации?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е спекулация?

Преди да дадем точна дефиниция на термина спекулация на финансовите пазари е добре да погледнем какви видове пазарни участници има на пазарите, според техните цели. Това са:

 • Хеджъри
 • Участници търсещи арбитражи
 • Спекуланти

Хеджърите са инвеститори, които се опитват да намалят риска до минимум като отварят срещуположни сделки на позициите, които вече притежават като често използват финансови деривати за целите си.

В същото време, търсещите арбитражи се опитват да се възползват от неефективността на финансовите пазари, използвайки някои техни слабости като забавянето на котировките на финансовите инструменти например. Тези пазарни участници често използват софтуер за високочестотна търговия.

Все пак основната тема на тази статия са спекулациите. Затова да видим всъщност какво е спекулация?

Спекулация е покупка на финансов актив с изчислена оценка, че цената му ще се повиши в бъдеще. Освен това, спекулация може да е и къса продажба на даден актив с цел покупката му на по-ниска цена. Разбира се спекулантът би реализирал загуба ако цената тръгне срещу позицията му.

Спекулирането се счита за най-рисковия подход за търговия финансовите пазари. Въпреки това спекулантите играят много важна роля на пазарите. Само част от техния принос е свиването на разходите за търговия като например спредовете, тъй като множеството им поръчки създават виска ликвидност.

Обикновено спекулантите се опитват да извлекат печалби от по-краткосрочни колебания на цените на активите и не обръщат много голямо внимание на фундаментите. Тези участници на пазара са фокусирани повече върху чистото движение на цените.

Видове спекулации

Според различните финансови пазари може да има и различни видове спекулация като основните са:

На практика може да спекулирате с цените на почти всеки финансов инструмент, до които получавате достъп чрез Вашия инвестиционен посредник (брокер). Именно затова е добре избраният от Вас брокер да предлага възможно най-много финансови инструменти. Например с Admirals получавате достъп до над 8000 финансови инструмента, при конкурентни условия.

ЗАПОЧНЕТЕ СПЕКУЛАЦИИ

Хеджиране и спекулиране

В тази част ще разберете какви са разликите между хеджиране и спекулиране. Хеджирането (хеджинг) е обратното на спекулацията. Определено хеджърите са по-консервативни от спекулантите.

Хеджърите се опитват да защитят капитала и експозицията си в даден актив, докато спекулантите просто се опитват да извлекат печалби от промените в цената.

По-долу можете да видите някои от основните особености на двата вида стратегии за търговия и инвестиции на финансовите пазари:

Хеджиране:

 • По-нисък риск
 • По-висока успеваемост
 • По-ниско съотношение риск/печалба

Спекулиране:

 • По-висок риск
 • По-ниска успеваемост
 • По-високо отношение риск/печалба

Вероятно започва да Ви става ясно, че въпросът дали да използвате или не стратегии за спекулиране на риска зависи изцяло от Вашите:

 1. Финансови цели
 2. Финансови възможности
 3. Толерантност към риск

Някои са консервативни и предпочитат да използват стратегии за хеджиране на риска, за да се успокоят и да контролират по-добре рисковете. Докато други предпочитат да спекулират на финансовите пазари, така че когато имат печеливши позиции, печелят повече, дори това да се случва по-рядко от по-консервативния трейдър или инвеститор.

Хеджирайте и спекулирайте на финансовите пазари без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Защо да спекулирате на финансовите пазари?

Икономистът Джон Мейнард Кейнс е един от гигантите на финансите. Той смята, че спекулантите познават бъдещето на пазара по-добре от самия пазар. Вместо да купува акции в това, което инвеститорът смята за висококачествена компания с дългосрочен потенциал за поскъпване, спекулантът търси възможности, при които е вероятно значително движение на цените.

Дали борсовите спекулации имат място в портфейлите на инвеститорите е обект на множество спорове.

 1. Привържениците на хипотезата за ефективни пазари, които смятат, че пазарните цени винаги са справедливи, са на мнение, че спекулациите са ненадежден и неразумен път към печалбите.
 2. Спекулантите пък вярват, че пазарът може да реагира прекалено в едната или другата посока на множество различни променливи и това предоставя възможност за растеж на капитала, която може да се използва.

Някои по-консервативни пазарни участници смятат, че спекулантите са комарджии, но здравия пазар се състои не само само от хеджъри и и участници търсещи арбитражи, но и от спекуланти. Все пак спекулациите, които са базирани на различни познания за пазарите (технически и фундаментален анализ) и не трябва да се смятат за хазарт.

Разбира се, всеки трейдър и инвеститор може да намери свои доводи затова защо да направи валутна спекулация, спекулация на фондов пазари или да спекулира с друг финансови инструменти.

Някои търсят възможности за изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на образованието на дете, пенсиониране или пък генериране на капитал за започване на друг вид бизнес. Други пък просто се опитват да увеличат своите доходи. Всеки от тези фактори може да Ви насочи към спекулации на финансовите пазари.

Но ето и основните причини, поради които хората започват да спекулират с цените на финансови инструменти:

 • Повишаване на наличния капитал чрез потенциални капиталови печалби
 • Постигане на различни персонални финансови цели
 • Възможности за преследване на бързи печалби
 • Висока ликвидност - голяма част от активите на финансовите пазари могат да бъдат купени/продадени в рамките на секунди
 • Ниски разходи, които са именно в следствие на високата ликвидност
 • Диверсификация на портфейл от активи. Вече споменахме, че с Admirals можете да търгувате над 8000 финансови инструмента

Тук трябва да отбележим, че въпреки, че всичко това звучи доста примамливо, то води със със си и своите рискове, както всички останали възможности за търговия и инвестиции. Не се подлъгвайте по думите на различни "финансови гурута", които твърдят, че можете да печелите при нулев риск. Това абсолютно невъзможно.

Как да станете спекулант?

Търговията на финансовите пазари вече е напълно достъпна за физически лица чрез различни платформи за търговия, предлагани от инвестиционните посредници. Освен това брокерите предлагат употреба на ливъридж, което прави днешните пазарни спекулации още по-достъпни за индивидуалните трейдъри и инвеститори.

Вече споменахме част от сферите, в които е добре един спекулант да притежава умения, но нека да ги изброим отново:

В последните години светът на търговията на финансовите пазари се разви много. С развитието на компютърните технологии и интернет, повечето спекулативни сделки се превърнаха във въпрос на компютри и високочестотни роботи.

В днешно време важни помощници на трейдърите са програмисти, с възможности за работа със C ++, VBA и други езици за програмиране.

Повишете Вашите знания и умения в търговията на финансовите пазари с онлайн обучителен курс от Admirals. Вземете Вашия безплатен видео курс сега като кликнете на банер по-долу:

От Аматьор до Трейдър

Научете се да търгувате за 20 дни

 

Колко пари да отделите за спекулация?

Още един ключов въпрос, когато става въпрос за инвестиции и търговия с финансови инструменти е: "Колко пари да отделите за спекулация на финансовите пазари?

На този въпрос няма еднозначен отговор. Сумата зависи от три основни фактора, които вече споменахме. А именно:

 1. Лични финансови цели
 2. Персонални възможности
 3. Степен на толерантност към риск

Може да започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще?

Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате. Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Персоналните възможности може да определите като пресметнете средствата, които нямат да Ви бъдат наложителни, за да покривате житейските си нужди в следващите 3 до 6 месеца. Можете да разгледате хоризонта или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения (като изплащане на ипотека) и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последното място от собствения темперамент.

Как да направите борсова спекулация?

Изкуството на борсовата спекулация обхваща широк спектър от търговски тактики и стратегии. Спекулантите често имат познания по фундаментален и технически анализ, които им помагат да идентифицират подценени или надценени акции на компании или други финансови инструменти.

Заедно с оценяването на активи, опитният спекулант знае, че краткосрочните движения на пазарите са до голяма степен обвързани със световните събития. Например:

 • Конфликт в Близкия Изток може да доведе до рязко повишаване на цената на петрола
 • Докладът за пазара на труда в САЩ може да предизвика сериозни движения в цената на USD, злато и щатските борсови индекси
 • Промяна на основните лихвени проценти в еврозоната ще се отрази на EUR и фондовите пазари в Европа

Може не винаги шансовете да са на страната на спекулантите, но тези, които успеят да изградят печеливша стратегия може да се възползват от краткосрочните отклонения в цените на финансовите инструменти.

Пример за спекулация на фондов пазар

Нека за примера да използваме широкия щатски борсов индекс S&P 500 и пазарната ситуация в началото на септември 2020 година.

В този период бенчмаркът беше скочил с цели 64% спрямо дъната достигнати през март 2020, на фона на блокирането поради пандемията от Коронавирус. В този момент се чуваха все повече мнения от анализатори, че фондовите пазари са свръхкупени (индикаторът RSI бе достигнал нива над 82) и губят връзката си с реалната икономика.

В този момент някои спекуланти могат да решат да се опитат да се възползват от един потенциален спад в цената на индекса S&P 500 като отворят къси позиции в инструмент като договори за разлика (ДЗР) на S&P 500, който позволява подобни сделки.

Да видим как може да се развие един сценарии:

 1. Да предположим, че позицията ще бъде отворена след пробив под минимума на деня, в който S&P 500 достигна най-висока стойност в историята (3 септември) т.е. на нива от около 3528 пункта.
 2. В следващите 3 седмици индексът падна до нива от 3209 пункта
 3. Потенциалната печалба от подобна спекулация на фондов пазар може да е 319 пункта (3528-3209) или 319 долара при търговия с 1 индекс (лот)

Не трябва да забравяте, че винаги има риск цената да се задвижи срещу Вашите спекулативни сделки, което да доведе до потенциални загуби.

Ето и графиката на цялата ситуация:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, SP500, Дневна графика с диапазона на данните 4 септември 2019 - 8 октомври 2020 година. Изготвена на 8 октомври 2020 в 11:00 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година S&P 500 остана почти без промяна, през 2016 нарасна с 9,4%, а през 2017 добави нови 19,2%, но през 2018 индексът се понижи с 6,6%, само, за да скочи с цели 30,3% през 2019 година. Така, за последните 5 години S&P 500 се е повишил с почти 57%.

Пример за валутна спекулация

Вече знаете, че валутна спекулация може да направите на международния валутен пазар, наречен Форекс. Според последния тригодишен доклад на Банката за международни плащания на Форекс пазара се търгуват около 6,6 трилиона на ден. Този огромен прави валутния пазар много примамлив за спекулантите.

Да видим как би изглеждала една валутна спекулация с най-търгуваната валутна двойка в света - EUR/USD, след периода на блокирането поради Covid-19. През април и май в повечето държави в Европа започна да се говори за обратно отваряне на икономиките, търсенето на активи убежища като USD намаляваше, а дългите позиции в щатски долари изглеждаха пренаселени.

Следователно някои пазарни участници може да решат да търгуват в полза на EUR срещу USD със спекулативна цел като:

 1. Купят двойката EUR/USD след пробив на ключовата психологическа съпротива 1,1000
 2. Само за 10 дни EUR/USD се покачва до нива от над1,1400
 3. Там някои спекуланти могат да решат да приберат своите печалби като спечелят 3000 пипса или 3000 долара при търговия с 1 лот.

Не трябва да забравяте, че винаги има риск цената да се задвижи срещу Вашите спекулативни сделки, което да доведе до потенциални загуби.

Ето и графиката на тази ситуация:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD Дневна графика с диапазона на данните 30 август 2019 - 8 октомври 2020 година. Изготвена на 8 октомври 2020 в 13:02 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година EUR/USD падна с 10,2%, през 2016 загуби още 3,2%, през 2017 скочи с цели 13,92%, докато през 2018 отново се насочи надолу с 4,4%, за да може да загуби още 2,2% от стойността си през 2019 година. Така, за последните 5 години EUR/USD падна с 7,3%.

Как да започнете пазарни спекулации?

След като вече знаете какво е спекулация, различните видове спекулации, защо да спекулирате и как да го направите, е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да направите първата си пазарна спекулация.

Можете да започнете спекулация на финансовите пазари само в три прости стъпки:

 1. Отворете сметка за спекулация на финансовите пазари
 2. Изтеглете платформа за търговия
 3. Отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация как да отворите реална сметка за хеджиране и спекулиране с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

За да дадем пример за спекулиране на платформата MetaTrader 5 ще използваме ДЗР на вече споменатият индекс S&P 500.

Как да купите ДЗР на S&P 500?

Нека да дадем един пример как да купите борсов индекс като използваме ДЗР на широкия американски индекс S&P 500, който много често е използван като бенчмарк от инвеститорите.

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позция) в S&P 500, Вие очаквате той да поскъпне, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на S&P 500?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в S&P 500, Вие очаквате той да поевтиняване, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от различни регулаторни органи. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Числа на Фибоначи: Как да ги използвате успешно в търговията?
Поредицата от числа на Фибоначи притежава уникални математически свойства, които могат да бъдат намерени и до днес в природата, архитектурата, биологията и тн. Широкото присъствие на тези съотношения във вселената се простира и върху финансовите пазари и някои трейдъри използват редицата на Фибоначи...
Какво е фондов пазар и как да търгувате на фондова борса?
Понятия като фондова борса и фондов пазар може да звучат познато на широката публика, но в същото време да изглеждат сложни. Въпреки това, когато подходите дисциплинирано към инвестициите на фондовитe пазари, то те може да се окажат един от най-ефективните начини за постигане на личните финансови це...
Хеджиране: Какво представлява и как да гo използвате?
Въпреки че терминът хеджиране може да Ви звучи като нещо странно, когато става въпрос за финансови пазари хеджирането е една сравнително елементарна концепция за ограничаване на риска на Вашите инвестиции. В същото време употребата на стратегии за хеджиране не винаги е много елементарно. Искате да н...
Виж Всички