​Прости Форекс Стратегии за Начинаещи

Ноември 09, 2017 10:12 UTC

прости Форекс стратегии за начинаещи

Форекс пазарът е най-ликвидният финансов пазар в света, като на него оперират много и най-различни пазарни участници. Индивидуалните инвеститори, без съмнение, са важно звено от валутния пазар.

А много от индивидуалните трейдъри, са току що прохождащи във финансовия и валутния свят. Но не се тревожете, има много налична и достъпна информация за начинаещи, която да ви помогне да се ориентирате по-добре, както и много достъпни стратегии за търговия, които можете да тествате и да имплементирате в търговския си план.

Сега ще представим няколко прости Форекс стратегии за начинаещи инвеститори. Преди да започнем обаче, е важно да знаете и да следвате един основен принцип – колкото по-проста е една Форекс стратегия, толкова по-лесно разбираема е концепцията, която стои зад нея и съответно стратегията за Форекс търговия е по-лесна за прилагане.

Ще имате достатъчно време и възможности да усложнявате една стратегия и да я съобразявате с вашите конкретни нужди и предпочитания, веднъж, когато сте изучили нейните основи.

Начинаещите инвеститори също така, като цяло не разпологат с достатъчно време, което да посвещават на наблюдение и развитието на една избрана от тях стратегия. Затова, простите стратегии са по-подходящи за тях, защото освен всичко друго, предлагат и по-малко време за „наблюдение и модифициране". За съжаление инвеститорите често се опитват да търсят отговор на въпроса - " Коя е най-печелившата стратегия?", вместо да се фокусират върху простите неща

В тази статия, ще се опитаме да ви представим няколко прости стратегии за Форекс търговия. Веднъж, когато ги изучите, вие ще можете да ги модифицирате и прилагате, в зависимост от вашите лични предпочитания.

Три прости Форекс стратегии за начинаещи инвеститори

Първите две стратегии, които ще ви представим, са относително сходни, поради склонността им да следват тренда. Третата форекс стратегия за търговия, се опитва да се облагодетелства по-скоро от лихвените диференциали, отколкото от посоката на пазара.

Научете всичко за форекс търговията от безплатната електронна книга "100% Форекс"

Първо, нека да разгледаме какво е тренд?

Просто казано, трендът е тенденцията пазарът да продължи да се движи в определена посока – нагоре, или надолу. Стратегията за търговия, следваща тренда, се опитва да дава сигнали за покупка, или продажба на един актив, в съответствие с формирането на нови трендове, или очаквания за продължаване на стари такива.

Има много начини за определяни и идентифициране на това, къде един тренд започва и къде свършва. И много от най-простите стратегии за Форекс търговия, подходящи за начинаещи инвеститори, използват подобни методи.

Чертаенето и следването на тренда, е основен принцип залегнал в техническия анализ и като цяло може да е много печелившо. Подобни Форекс и CFD стратегии, за следване на тренда, често се отличават с много добро историческо представяне.

Разбира се, този род търговски стратегии си имат и своите недостатъци. Ето някои от тях:

1 . Те често са трудни за следване
2. Големите трендове, са относително редки
3. Условията, традиционно поставящи началото на нови потенциални трендове, са относително редки.

Казано по друг начин, стратегиите за следване на тренда, често генерират голям брой губещи сделки. На теория, схващането е, че тези загуби ще бъдат неутрализиране от чести и по-големи по размер печалби.

Учете се как да търгувате от легендите в търговията - Джак Швагер и Стив Нисън.

И макар, това да звучи добре на теория, понякога е трудно за „преглъщане" на практика.

В допълнение, когато трендът приключи, трейдърите често трябва да се разделят с голяма част от печалбата си, докато се даде доказателство за приключване на тренда.

И макар правилото „трендът е твой приятел", да е в сила, инвеститорите на Форекс пазара, трябва да са наясно и с неговото продължение – „докато не свърши". А краят на трендът e налице, при неуспешен тест за подновяването му, което може да е сериозен удар по психологията на трейдърите. Не забравяйте - правилното определяне на тренда е критично за успеха на тренд-следващите стратегии.

Един от основните проблеми пред следващите тренда стратегии е, че инвеститорите трябва да имат „големи джобове", за да ги прилагат по правилния начин. Това е така, защото наличието на голям капитал, намалява шансовете да „реализирате загубата си" в периоди на по-продължителни и дълбоки корекции.

И все пак, стратегиите за следване на тренда, е изключително важно да бъдат разбрани от начинаещите инвеститори. Те обаче, може да не са особено подходящи за прилагане от трейдъри с по-малък начален капитал.

Сега, нека да продължим с нашите Форекс стратегии за начинаещи

Първата от простите Форекс стратегии за начинаещи инвеститори, се опитва да даде сигнал, кога може да се формира нов тренд. Тя се базира на пробиви.

1. Форекс стратегии за начинаещи трейдъри, базирани на пробиви

печеливши Форекс стратегии за начинаещи с пробив

Много често, пазарът няма ясна посока и се търгува в тесни граници между нива на подкрепа и съпротива. Този период на търговия, е известен на трейдърите като „консолидация".

Пробив, е налице, когато активът, който наблюдавате се повиши над една от двете граници – на съпротива, или подкрепа. При формиране на нов тренд, първо трябва да е налице пробив.

Ето защо Пробивите се гледат като потенциални сигнали за формиране и старт на нов тренд.

Проблемът при тази стратегия е, че не винаги пробивите са следвани от формиранет она нови трендове. На Форекс пазара е много важно управлението на риска. По този начин, инвеститорите ще минимизират загубите си при „фалшив пробив" на тренда.

Нов връх, може да е признак, за началото на нов възходящ тренд, докато нови дъна, често са признаци за началото на низходящ тренд. Как обаче, да се сдобием с представа за типа и силата на тренда, в който навлизаме?

Продължителността на периода може да предопредели най-високия връх, или най-ниското дъно.

Пробив на най-високия връх, или най-ниското дъно за един по-продължителен период от време, може да предполага по-дългосрочен тренд. Пробив на по-краткосрочни дън, или върхове предполага по-краткосрочни трендове.

С други думи, може да очаквате стратегията, базирана на Пробив, да реагира по-бързо, или по-бавно на формирането на тренд. По-бързата реакция, позволява да „яхнете тренда" по-рано в кривата на тренда, но също така и да следвате по-краткосрочни трендове.

Сега, нека да погледнем сравнително по-дългосрочна стратегия на Пробив. Сигнал за покупка, се дава, когато цената на актива се повиши над 20-дневния връх. Сигнал за продажба, се дава съответно при ппробив на 20-дневното дъно.

Това е една много проста стратегия за Форекс търговия. Но и тя си има сериозни недостатъци. Основното от тях е, че нови върхове, могат да не резултират в нов възходящ тренд, както и нови дъна, да не доведат до нови низходящи трендове.

Използване на стопове за ограничаване на загубите, може да реши в известна степен горепосочения проблем. За да опростим нещата, ще представим едно много просто правило за търговия. Просто затваряте позицията си, след определен брой дни.

Този времеви подход, може да се представи под някакво просто правило. Например – закривайте позициите си след 80 дни, при пробив на 20-дневното дъно, или връх.

Помнете, това е дългосрочна Форекс стратегия за търговия!

Ако смятате, че посочените параметри, не генерират достатъчно сигнали, за влизане в позиции, можете да настроите периодите, в зависимост от вашите лични предпочитания и толерантност към риск.

Регистрирайте реална сметка за търговия

Задължително е, преди да започнете да прилагате стратегията да я тествате. Възползвайте се от един от най-добрите софтуери за тестване на стратегии, в лицето на MetaTrader 4 и 5 Supreme Edition.

2. Форекс стратегии за начинаещи трейдъри, базирани на пресичане на пълзящите средни величини

Втората от разглежданите Форекс стратегии за начинаещи, която ще ви представим, е базирана на пълзящата средна величина (SMA). SMA е индикатор, ползващ по-стари данни за цената и затова се движат изоставащо от движението на цената.

Колкото по-дългосрочна е пълзящата средна величина, толкова по-бавно се движи тя и по-голямо е съответно и изоставането зад пазарната цена.

За представяне на тази проста Форекс стратегия, ще използваме 25-дневна SMA, като по-краткосрочна пълзяща и 200-дневната пълзяща средна, за по-дългосрочна.

печеливши Форекс стратегии за начинаещи трейдъри

На графиката по-горе 25-дневната средна е представена с прегъсната червена линия, а 200-дневната – с прекъсната зелена линия.

Забележете, как се изглажда движението в цената!

Когато краткосрочната, или бързата SMA пресече по-дългосрочната линия, това е сигнал за промяна на тренда. Когато я пресече в посока нагоре, се инициира сигнал за покупка, а когато се понижи под нея – сигнал за продажба.

Вместо да се използват като чисти индикаторе за генериране на търговски сигнали, пълзящите средни, често се използват за идентифициране на тренда. Тоест, тези две линии, могат да се използват, като потвърждаващ индикатор за тренда, при заемане на позиции.

Например, ако получим сигнал от стратегия ни за Пробив, то можем да използваме двете линии, като потвърждаващ сигнал за трейда. Или ако е даден сигнал за покупка, поглеждаме към двете линии и правим трейда, ако 25-дневната SMA е над 200-дневната такава. Ако нямаме потвърждаващ сигнал, то не предприемаме сделка.

инсталирайте безплатно МТ4 и МТ5 Supreme Edition

Тази елементарна Форекс стратигя, бихте могли да използвате много лесно, посредством платформите за търговия MT4 и MT5 Supreme Edition на Admiral Markets. Те ще ви дадат достъп до над 60 допълнителни функции за анализ, надградени върху платформата Meta Trader. В допълнение, ще можете да се възползвате и от напредналата възможност на платформата за "Защита от Волатилност".

3. Кери Трейд Форекс стратегии за начинаещи

Последната от простите Форекс стратегии за начинаещи, която ще представим е важно да се знае от всички инвеститори. Това е една стратегия, широко използвана и прилагана от професионалните Форекс трейдъри. Най-доброто при нея обаче е, че тя е проста и лесна за разбиране и прилагане, дори от начинаещите валутни трейдъри.

В основата на кери-трейд търговията е да се облагодетелства от разликата между лихвите по валутите в две страни. За да разберете по-добре тази стратегия, ще дадем пример с инвеститор, който физиесик разменя валути.

безплатен курс за начинаещи инвеститори

Представете си, че трейдър заема сума в японски йени. Заради това, че лихвите в Япония са изключително ниски (ефективно при нива около 0 процента, в момента на писане на статията), разходите по този дълг в йени са пренебрежимо малки.

Трейдърът, обменя йените за канадски долари, които насочва към правителствени облигации с доходност от 0.6%. Лихвите получени от държавните облигации, ще са достатъчни за финансиране на дълга в йени. Това е една от най-добрите стратегии за форекс търговия. Това е само една от възможните FX стратегии, измежду които можете да избирате.

Но тази Форекс стратегии за начинаещи трейдъри има и недостатъци!

Очевидно е, че в сделката е налице валутен риск. Ако йената поскъпне спрямо канадския долар, трейдърът в крайна сметка ще загуби пари. Същият принцип се прилага и при Форекс търговията. Удобството е, че всичко това е в една единствена сделка.

Ако купите валутна двойка, при която първата валута се нарича базова и тя се отличава с по-високи лихви, в сравнение с втората валута, наричана котирана, то по вашата сметка ще се начисляват средства от разликата между двете лихви (позитивен лихвен суап).

В случая, ливъриджът е лост за увеличаване на този доход от лихвения суап. Както вече споменахме обаче, при тази стратегия е налице валутен риск, да сте от грешната страна на движение между двете лихви, в случая поскъпване на котираната валутна двойка.

Ето защо за успеха при тази стратегия е много важно да подберете правилните валути.

Инертността при избраната валутна двойка, тоест ниската волатилност, е идеален вариант за избор на форекс двойка, към която да прилагате тази стратегия. Важно е също така да имате в предвид, че ливъриджът ще увеличава не само размера на потенциалните ви печалби, но и на реализираните загуби.

Японската йена, често е един от най-предпочитаните инструменти за котираща валута, при прилагането на кери трейд стратегията, заради традиционно ниските лихви в Япония в дългосрочен план.

Стратегията работи добре в моменти на повишен апетит за риск на пазарните участници, когато всички търсят по-високодоходни валути и активи.

И макар тази стратегия, да е доказала своята ефективност в дългосрочен план, пред нейното прилагане в момента има един проблем – ниските лихви и съответно разликите между тях в световен мащаб.

С предстоящото повишение на лихвите от страна на Фед обаче, тази стратегия отново може да добие популярност в бъдеще.

изтеглете безплатна демо сметка

Тествайте кери-трейд стратегията без риск от загуба на реален капитал, с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Заключителни Мисли

Надяваме се, че представянето на тези прости Форекс стратегии за търговия на валутните пазари, подходящи за начинаещи инвеститори, са Ви били полезни. В крайна сметка, те са универсални и прости за прилагане от всякакъв тип инвеститори.

Имайте в предвид, че примерите, които сме представили, са с цел да ви накарат да се замислите върху основните принципи на стратегиите. Не ги прилагайте на практика, преди да ги тествате как работят, или да ги настроите в зависимост от вашия стил на търговия и толерантност към риск.

Можете да ги тествате как работят, без риск от загуба на реален капитал, с безплатна демо сметка. За повече допълнителна информация и обучения, можете да погледнете към нашата обучителна секция.

Още по темата:

Стратегии за форекс търговия

Форекс търговия за начинаещи

Как да станете успешен форекс трейдър, който печели дългосрочно?

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.