Топ 10 съвета за управление на риска на финансовите пазари

Борис Петров
10 Мин четене

Почти всеки, който се сблъсквал с финансовите пазари отблизо вероятно е срещал предупреждения от сорта "търговията включва риск", "поемате висок риск от загуба на парите си" и тн. Още тук в съзнанието Ви трябва да изникне концепцията за управление на риска, която може да запази даден трейдър на пазарите достатъчно дълго, че да започнете да постига своите финансови цели. Искате да научите повече за тази концепция? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е управление на риска?

Управлението на риска на финансовите пазари, наречено още риск мениджмънт, е процес, който има за цел оценка, управление и смекчаване на загубите от търговия и инвестиции.

Именно управлението на риска е една от най-дискутираните теми сред пазарните участници:

 • От една страна трейдърите и инвеститорите искат да намалят вероятността от потенциални загуби.
 • От друга страна се стремят да извлекат възможно най-голяма печалба от всяка една сделка.

Не е тайна, че за да получите по-висока възвращаемост, трябва да поемете по-големи рискове. Точно тук възниква въпросът за точна стратегия за управление на риска, която най-често ще зависи от 4 основни фактора:

 1. Личните възможности
 2. Персоналните финансови цели
 3. Личната толерантност към риск
 4. Собствения инвестиционен хоризонт

По същество управлението на риска се случва, когато инвеститор или трейдър анализира и се опитва да определи количествено потенциала да загуби от дадена сделка и след това предприема съответните действия предвид споменатите четри фактора по-горе.

Видове рискове

Много често риска се смята за нещо негативно. Въпреки това в света на финансовите пазари рискът е необходим и дори неразделна част от желаното представяне на Вашите търговия и инвестиции.

Общо определение за инвестиционен риск е отклонение от очаквания резултат, но това отклонение може да позитивно и негативно. Затова тук ще споменем едно желязно правило на пазарите:

За да постигнете по-висока възвръщаемост на Вашата инвестиция, то трябва да поемете по-големи рискове. По-малките рискове неминуемо водят до по-ниска възвръщаемост.

Различните рискове при търговия и инвестиции на финансовите пазари включват:

 • Пазарен риск - това е риск, при който пазарът се представя по различен начин от очакваното и това е най-обичайния риск. Например, ако търгувате на Форекс и сте прогнозирали, че еврото ще поскъпне спрямо долара, но се случва точно обратното.
 • Риск от ливъридж - много трейдъри използват ливъридж (финансов лост), за да отварят по-големи позиции, отколкото им позволява търговската сметка. Ливъриджът може да увеличи потенциалните печалби от сделката, но същото важи и за загубите.
 • Лихвен риск - промените в лихвените нива в дадена икономика, особено внезапните, имат ефект върху обменните курсове на валутите, което представлява риск за пазарните участници.
 • Риск с ликвидността - някои финансови инструменти са по-ликвидни от други. При инструментите с по-ниска ликвидност може да отнеме повече време за отваряне и затваряне на позиция, което може да означава, че поръчката вероятно няма да бъде изпълнена на исканата цена. Освен това търговията с по-ниско ликвидни инструменти често е свързана с по-високи разходи.

Трябва да сте напълно наясно с описаните по-горе рискове, свързани с търговията и инвестициите на финансовите пазари, за да направите анализ на риска и да ги управлявате. 

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Защо Ви е нужна стратегия за управление на риска?

Днес множество хора се опитват да вземат своя дял от световните финансови пазари. Въпреки това повечето от тях не са в състояние да достигнат до печалбите в дългосрочен план или поне не такива печалби, какви са очаквали първоначално. Дори често ще срещнете трейдъри, които са загубили голяма част или целия капитал, който са инвестирали.

Изграждането на правилна стратегия за управление на риска и дисциплинираното и спазване определено са част от решението на много от проблемите, които изпитват редица трейдъри и инвеститори.

Ето и няколко причини защо Ви е нужна стратегия за управление на риска:

 1. За да намалите вероятността да загубите цялата си сметка в една сделка.
 2. За да влизате в сделки с възможно най-доброто съотношение риск/печалба.
 3. За да определите по-точно размера на Вашата позиция, с който да влезете в сделка.
 4. За да не бъдете изненадани от негативно развитие на сделката.
 5. За да не бъдете изправени пред редица трудни решения в бъдеще.

Разбира се, както всяко нещо в живота, риск мениджмънта има и своите негативни страни като това, че изисква известни знания и умния, които съответно изискват време, за да бъдат усвоени. Освен това, различните методи за управление на риска може да понижат потенциалната печалба от дадена сделка.

Повишете Вашите знания и умения при управление на риска на финансовите пазари с онлайн Обучителен курс от Admirals. Вземете Вашия безплатен Обучителен курс като кликнете на банера отдолу.

От Аматьор до Трейдър

Научете се да търгувате за 20 дни

 

10 съвета за риск мениджмънт на финансовите пазари

Вече разбрахте какво е управление на риска, видове финансови рискове на пазарите, както и защо Ви е нужна стратегия за управление на риска. Сега ще дадем някои съвети, които да Ви помогнат в изграждането на собствен план за управление на риска.

 1. Не спирайте да се учите
 2. Използвайте стоп лос поръчки
 3. Използвате тейк профит поръчки
 4. Не рискувайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите
 5. Не прекалявайте с употребата на ливъридж
 6. Имайте реалистични очаквания към печалбите
 7. Изградете план за управление на риска
 8. Подгответе се за най-негативния сценарии
 9. Контролирайте емоциите си
 10. Диверсифицирайте своя портфейл от активи

Разбрете повече по темата с управлението на риска във видеото:

Да обърнем внимание на всеки един от изброените съвети по отделно.

Не спирайте да учите

Ако сте начинаещи на финансовите пазари е добре да не спирате да са обучавате. Всъщност, колкото и опит да имате, винаги има нов урок, който трябва да научите!

Добрите новини са, че Admirals предлага множество различни форми на обучение като:

Още някои добри практики за риск мениджмънт може да намерите тук.

Използвайте стоп лос поръчки

Стоп лос (stop loss) представлява отложена поръчка поставена чрез Вашия брокер, за да купи/продаде даден финансов актив на определена цена с цел да намали загубите от отворена позиция.

Този инструмент защитава Вашите сделки от неочаквани пазарни движения. Следователно, ако влезете в позиция с надеждата даден актив да увеличи стойността си, но той всъщност я понижи, когато активът достигне цената на Вашата стоп лос поръчка, сделката ще се затвори, за да се предотвратят допълнителни загуби.

Важно е за запомните, че изпълнението на стоп лос поръчката на първоначално определената цена не е гарантирано. Има случаи, когато пазарът се държи хаотично и образува ценови гапове. Ако това се случи, стоп поръчката няма да бъде изпълнена на предварително определеното ниво, а ще бъде активирана на следващата най-добра пазарна цена. Този феномен се нарича слипидж.

Друг важен момент, свързан с поставянето на стоп лос поръчка е избора на нива, на което да бъде поставена. Ето и някои от вариантите:

 1. Процент от капитала. Например решавате, че сте склонни да загубите 2% от капитала си в тази сделка, изчислявате сумата и след това нивото на стоп лос.
 2. Фиксирана сума. Например решавате, че можете да изгубите 50 лева в тази и изчислявате къде трябва да поставите стоп лос поръчка.
 3. Под/над последния минимум/максимум. Например, ако имате дълга позиция в даден финансов инструмент, може да поставите стоп под последното дъно. В този случаи е добре да отворите позиция да съобразите размера и с нивото на стоп лос.

Разберете повече за стоп лос поръчката в статията:

Използвайте тейк профит поръчки

След като вече споменахме как може да прибирате печалби със стоп лос да споменем и една поръчка, която е създадена именно затова - тейк профит. На практика тя е обратна стоп поръчката, тъй като има за цел автоматично да затвори сделка при достигане на определена печалба.

Като имате ясни очаквания за всяка сделка, не само можете да зададете цел за печалба и следователно тейк профит поръчка, но можете също да решите какво е подходящото ниво на риск за сделката. Повечето трейдъри биха се стремили към съотношение риск/печалба от 1:2, където очакваната награда е два пъти по-голяма от риска, който са готови да поемат.

Следователно ако поставите на дадена сделка тейк профит от 100 пипса, то е добре стоп лос поръчката да е на не повече от 50 пипса от цената на отваряне.

Трябва да запомните:

 • При дълга позиция стоп лос поръчката се поставя под цената на отваряне, докато тейк профит над нея.
 • При къса позиция стоп лос поръчката се поставя над цената на отваряне, докато тейк профит под нея.

Научете още за тейк профит поръчката в статията:

Тествайте употребата на стоп лос и тейк профит без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Не рискувайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите

Едно от фундаменталните правила за управление на риска на финансовите пазари е, че никога не трябва да рискувате повече, отколкото можете да си позволите да загубите.

Въпреки своята фундаменталност, допускането на грешка при нарушаване на това правило е изключително често, особено сред начинаещите в търговията и инвестициите. Запомнете

 • Ако малка последователност от загуби би била достатъчна за изтриване на по-голямата част от Вашия търговски капитал, това предполага, че всяка сделка поема твърде много риск.
 • Процесът на покриване на изгубения капитал е труден, тъй като трябва да върнете по-голям процент от Вашата търговска сметка, за да покриете загубеното.

Представете си, че имате търговска сметка от 5000 долара и губите 1000 долара. Процентът на загубата е 20%. За да покриете тази загуба обаче, трябва да получите печалба от 25% от останалия капитал във вашата сметка ($ 4000). Ето защо трябва да изчислите риска преди да започнете да търгувате.

Ако шансовете за печалба са по-ниски в сравнение с тез загуба или потенциалната печалба е по-малка от потенциалната загуба, спрете да търгувате. Може да искате да използвате Трейдърски калкулатор, за да подпомогнете управлението на риска.

Ето няколко правила, които често са предпочитани от трейдъри и инвеститори:

 1. Не рискувайте повече от 2% от баланса по сметката в една сделка при търговия на пазарите.
 2. Коригирайте размера на позицията си, за да отразите волатилността на инструмента, която търгувате. По-волатилния инструмент изисква по-малка позиция в сравнение с по-малко волатилния.
 3. Не вкарвайте в търговия и инвестиции средства, които могат да Ви потрябват за покриване на житейските нужди

В даден момент може да претърпите лоша загуба или да изгорите значителна част от Вашия търговски капитал. Има изкушение след голяма загуба да опитате да си върнете инвестицията със следващата сделка. Въпреки това, увеличаването на риска, когато баланса по сметката Ви е вече е по-малко може да е най-лошото решение.

Вместо това, помислете за намаляване на размера на Вашите сделки в серия от загуби или за почивка, докато не успеете да идентифицирате сделка с висока вероятност. Винаги оставайте хладнокръвен, както емоционално, така и по отношение на размерите на Вашите позиции.

Това, което казахме по-горе в никакъв случаи не означава, че трябва да смятате пари, които сте депозирали като такива, които лесно можете да загубите. Подобен подход също може да е пагубен за търговската Ви сметка.

Не прекалявайте с употребата на ливъридж

Този съвет може да се смята за продължения на предходния. Ливъриджът може да Ви предлага възможността да увеличите печалбите си от вашата търговска сметка, но по подобен начин може да увеличи загубите.

Например, сметка с ливъридж от 1:30 означава, че на сметка с $ 1000 можете да направите сделка на стойност до $ 30 000. Това означавам че:

 • Ако пазарът се движи във Ваша полза, то печалбите Ви ще бъдат базирани на $ 30 000, въпреки че сте депозирали само $ 1000
 • Ако пазарът се движи във Ваша вреда, то загубите Ви ще бъдат базирани на $ 30 000, въпреки че сте депозирали само $ 1000

С Admirals ще получите различни възможности за употреба на ливъридж в зависимост от Вашия статут:

 1. Ако сте непрофесионален клиент, то ще получите достъп до максимален ливъридж от 1:30
 2. Ако се професионален клиент ще получите достъп до максимален ливъридж от 1:500

Имайте реалистични очаквания към печалбите

Една от причините начинаещите трейдъри да поемат ненужен риск е, че техните очаквания не са реалистични. Те често мислят, че агресивната търговия ще им помогне да спечелят по-бързо и по-голяма възвръщаемост на инвестициите си. Въпреки това, най-добрите трейдъри правят стабилна възвръщаемост.

 • Поставянето на реалистични цели и поддържането на консервативен подход може да е правилният начин да започнете да търгувате.
 • Да бъдете реалисти върви ръка за ръка с признанието, че сте допуснали грешка.
 • Важно е бързо да излезете от позиция, когато стане ясно, че сте направили лоша сделка.
 • Естествена човешка реакция е да се опитаме да превърнем лошата ситуация в добра, но в търговията това е грешка.

С този начин на мислене можете да предотвратите алчността да станете част от шаблона на взимане на лоши търговски решения. Търговията не е свързана с отваряне на печеливша сделка всяка минута, а с:

 1. Откриване на правилните сделки в точното време.
 2. Преждевременно затваряне на сделки, ако ситуацията го изисква.

Управлението и анализа на риска не е трудна концепция за разбиране. По-сложната част е да имате достатъчно самодисциплина, за да се спазва точно дефинираната стратегия за управление на риск, когато пазарът се задвижи срещу дадена позиция.

Изградете план за управление на риска

Една от големите грешки, които новите трейдъри правят е да влязат в платформа за търговия и след това да извършват сделки, базирани на нищо друго освен на инстинкт или може би на нещо, което са чули в новините този ден. Макар че това може да доведе до няколко печеливши сделки, това не е нищо друго освен късмет.

За да имате правилен риск мениджмънт Ви е необходим план за търговия, който очертава поне следното:

 • Кога да влезте в сделка?
 • Кога да излезете от сделка?
 • Минимално съотношение риск/печалба.
 • Каква част от Вашата сметка сте склонни да рискувате в една сделка?

След като вече сте уточнили Вашите критерии за търговия и план за управление на риска, стриктно се придържайте към тях. Тези правила ще Ви помогнат да държите емоциите си под контрол докато търгувате и ще Ви предпазят от свърхтъргуване (отваряне на прекалено много сделки за кратък период от време).

Очевидно е, че успехът или неуспехът на която и да е система за търговия ще се определя от нейните резултати в дългосрочен план. Затова

 1. Бъдете предпазливи и не отдавайте твърде голямо значение на успеха или провала в текущата Ви сделка.
 2. Не нарушавайте правилата на Вашата система, за да опитате да накарате текущата си сделка да работи.

Времето и усилията, които изразходвате за създаването на план за търговия, често се считат за една голяма инвестиция, която ще помогне за постигането на стабилни печалби в бъдеще. 

Един от най-добрите начини за създаване на план за управление на риска е да чуете мнението на експертите. Направете това като се регистрирате за уебинарите водени от професионалистите от Admirals. Регистрирайте се за тези безплатни уебинари на живо като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Подгответе се за най-негативния сценарии

Никой не може да предвиди с точност финансовите пазари, но имате множество примери затова как са реагирали пазарите в определени ситуации в миналото. Това, което се е случило преди, може да не се повтори, но показва какво е възможно. Ето защо е добре да разгледате историята на финансовия инструмент, който ще търгувате.

След това помислете кой може да е най-негативния сценарии за развитие на Вашата сделка, за да се предпазите от него. Не подценявайте шансовете за неочаквано движение на цените. Трябва да имате план и за такъв сценарий, защото е възможно той да се случи.

Контролирайте емоциите си

За трейдърите и инвеститорите е от съществено значение да могат да контролират емоциите си. Ако не можете да контролирате емоциите си, докато търгувате, няма да успеете да достигнете момента, в която можете да постигнете печалбата, която искате от търговията.

Ето и някои от причините:

 • Емоционалните трейдъри се затрудняват да се придържат към своите правила за търговия.
 • Търговците, които са твърде упорити, може да не излязат достатъчно бързо от загубените сделки, защото очакват пазарът да обърне в тяхна полза.
 • Когато трейдърът осъзнае грешката си, той трябва да напусне пазара, като понесе възможно най-малката загуба. Изчакването твърде дълго може да доведе до загуба на значителни капитали.
 • След като излязат, трейдърите трябва да бъдат търпеливи и да влязат отново на пазара, когато се появи реална възможност.
 • Трейдърите, които са емоционални след загуба, също могат да правят по-големи сделки, опитвайки се да възстановят загубите си, но по този начин увеличават риска си.
 • Обратното също може да се случи. Когато търговецът има печеливша серия той може да стане самонадеян и да спре да спазва точните правила за управление на риска.

Едно е сигурно, емоциите въобще не са най-добрия съветник в трейдинга. Колкото по-далеч са те от пазарите, толкова по-голяма е шанса за успех в търговията.

Диверсифицирайте своя портфейл от активи

Едно изпитано правило за управление на риска на финансовите пазари е "да не слагате всички яйца в една кошница" т.е. да диверсифицирате.

Диверсификация e метод за управление на риска, чрез който наличният капитал за инвестиции се разпределя в различни активи по начин, който не позволява прекалено голяма експозиция в само един от тях.

Като имате разнообразен набор от инвестиции, Вие се предпазвате, в случай че един пазар падне. Може да се надявате спадът да бъде компенсиран от други пазари, които може би имат по-силни резултати.

Като имате това предвид диверсификацията трябва да присъства във Вашия план за управление на риска. Има два начин да направите това:

 • Диверсификация на портфейл в един клас активи
 • Диверсификация на портфейл в различни класове активи

Може да се окаже добра идея двата подхода да бъдат комбинирани при изграждането на цялостна стратегия за управление на риска чрез диверсификация на портфейл. 

Започнете да диверсифицирайте своя портфейл от активи с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Бонус съвет

Има още един инструменти, който можете да включите в своята стратегия за управление на риска и това е т.нар корелалция. В следващите редове ще видим какво всъщност е корелация и как може да Ви помогне да избегнете повечето финансови рискове на пазарите.

Какво е корелация?

Корелация е статистическа връзка между две случайни променливи, независимо дали тя е умишлено причинена или не. В най-широк смисъл корелация е всяка статистическа асоциация, макар че обикновено се отнася до степента, в която двойка променливи са линейно свързани.

Познати примери за корелация може да са:

 • Връзката между физическия ръст на родителите и височината на техните деца.
 • Съотношението между цената на дадена стока и количеството, което потребителите са готови за закупят

Пример за корелация на пазарите може да измерването на на движението на определена американска акция, спрямо широкия щатски индекс S&P 500.

Разберете повече за корелацията в статията:

Най-честите грешки при риск мениджмънт

След като изброихме топ 10 на съветите за управление на риска на финансовите пазари нека да видим и кои са най-често срещаните грешки, въпреки че те са свързани:

 1. Депозиране на средства, които не може да си позволите да загубите, което покачва сериозно напрежението в трейдъра/инвеститора.
 2. Взимане на емоционални решения при влизане, излизане или запазване на позиция.
 3. Търсене на моментално "избиване" на загубите с увеличаване на позициите и влизане в сделки без точни и ясни критерии.
 4. Нереалистични очаквания за бързо натрупване на богатство на финансовите пазари.
 5. Липса на диверсификация на портфейла.
 6. Необръщане на достатъчно сериозно внимание на грешките, които допускате, за да не ги повтаряте отново.

Избягването на тези грешки, изграждането и придържането към стабилен план за управление на риска ще Ви помогнат да направите още поне една крачка към успеха на финансовите пазари.

Как да започнете управление на риска на финансовите пазари?

След като вече знаете какво е управление на риска, защо да използвате риск мениджмънт в своята търговия и вече знаете какво точно да направите е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с управление на риска на финансовите пазари

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Нека да дадем един пример как да купите/продадете даден финансов инструмент със спомената вече валутна двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Просто кликнете на банера отдолу и го вземете още сега:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Чакащи поръчки: Ръководство как да ги използвате
Всеки трейдър и инвеститор, който поне веднъж е сключил сделка на финансовите пазари е срещал концепцията за чакащи поръчки. С поставянето на чакаща поръчка получавате възможност да не сключите сделка на настоящата пазарна цена, а може да избере цена, която Вие смятате за подходяща. Искате да разбер...
Форекс търговия за начинаещи: Пълно ръководство
Повечето от Вас са обменяли пари и знаят, че в даден момент може да спечелите от промените във валутния курс, а в друг път може промените да са във Ваш ущърб. Всички тези движения в курсовете се определят на международния валутен пазар наречен Форекс, който е най-големия финансов пазар в света. Иска...
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Виж Всички